Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
MEDİKAL CİHAZLARDA ARIZA ANALİZİ I 3+0 3 5
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Ön Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler Öğr.Gör. Muhammed Ersin DURMUŞKAYA
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu ders ile öğrencinin tıbbi cihaz ve elektronik devrelerde arıza analizi hakkında temel seviyede bilgi sahibi olması amaçlanmıştır.
Dersin İçeriği Bu ders; Arıza tespiti ( Arızanın tanımı ve gidermenin önemi –Arıza bulma metotları),Genel elektronik devre elemanları,Arıza bulma teknikleri,Arıza gidermede kullanılan işlemler,Tıbbi Cihazlarda arıza örneklemeleri,Arızalı birimi veya elemanı bulma,Tıbbi Cihazlarda arıza örneklemeleri II,Elektrik elektronik devrelerde arıza giderme -Seri devrelerde arıza,Elektrik elektronik devrelerde arıza giderme –paralel devrelerde arıza,Genel görüntüleme sistemleri ve oluşan arıza çeşitleri-1,Genel görüntüleme sistemleri ve oluşan arıza çeşitleri-2,Acil servislerde kullanılan tıbbi cihazlar,Ameliyathanede kullanılan tıbbi cihazlar,Yoğun bakım servislerinde kullanılan tıbbi cihazlar; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. Arıza tanımı ve gidermenin önemini, arıza bulma ve giderme metotlarını açıklar.
1.1. Çıkış değerlerine göre, Akış diyagramı ile Blok diyagram ile arıza tespit yapmak.
2. Arızalı birimi veya elemanı bulmak.
3. Devre elemanlarında sağlamlık kontrolü, elektrik elektronik devrelerde arızanın giderilmesi.
4. Tıbbi cihaz hakkında genel bilgiler
5. Tıbbi cihazlarda oluşan arızalar
6. Genel elektronik devre elemanları
7. Tıbbi görüntüleme sistemleri
8. Acil servislerde kullanılan tıbbi cihazlar
9. Yoğun bakım servislerinde kullanılan tıbbi cihazlar
Öğretim Yöntemleri:
Ölçme Yöntemleri:
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Arıza tespiti ( Arızanın tanımı ve gidermenin önemi –Arıza bulma metotları)
2 Genel elektronik devre elemanları
3 Arıza bulma teknikleri
4 Arıza gidermede kullanılan işlemler
5 Tıbbi Cihazlarda arıza örneklemeleri
6 Arızalı birimi veya elemanı bulma
7 Tıbbi Cihazlarda arıza örneklemeleri II
8 Elektrik elektronik devrelerde arıza giderme -Seri devrelerde arıza
9 Elektrik elektronik devrelerde arıza giderme –paralel devrelerde arıza
10 Genel görüntüleme sistemleri ve oluşan arıza çeşitleri-1
11 Genel görüntüleme sistemleri ve oluşan arıza çeşitleri-2
12 Acil servislerde kullanılan tıbbi cihazlar
13 Ameliyathanede kullanılan tıbbi cihazlar
14 Yoğun bakım servislerinde kullanılan tıbbi cihazlar
Kaynaklar
Çeşitli kaynaklardan oluşturulmuş sunumlar.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Biyomedikal Cihaz alanında, ihtiyaç duyulan konularda uygulama ve çözüm önerileri sunar.
X
0
Biyomedikal Cihaz alanına uygun alanlardaki yeterli pratik, teorik ve teknik bilgileri tanımlar.
X
0
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için tek başına veya ekip içerisinde sorumluluk alır.
X
0
Biyomedikal cihaz alanındaki teorik ve uygulamaya yönelik bilgileri kullanır.
X
0
Biyoteknoloji ve sağlık alanında gerekli bilgiye erişir ve kaynak araştırması yapar.
X
0
Biyomedikal cihazların arıza analizini gidererek bakım ve kalibrasyonunu yapar.
X
0
Deney yapma ve tasarlama, sonuçları yorumlama becerisine sahiptir.
X
0
Tıbbi cihazlarla ilgili uygulama becerisi gösterir.
X
0
Elektrik devre sistemlerini tanıma ve tasarlama becerisi gösterir.
X
0
Biyomedikal cihaz alanındaki gelişmeleri takip ederek kendini sürekli yenileyip, edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
X
0
Biyomedikal cihaz alanındaki iş sağlığı güvenliği kurallarına uyarak kalite güvence ve standartlarını uygular.
X
0
Mesleki etik, ilke ve değerlere uygun davranarak meslektaşlarına ve topluma örnek olur.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 14 3 42
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 10 2 20
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 1 14 14
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 2 2 4
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 14 14
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 14 14
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 150
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 5
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu