Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
ANATOMİ 3+0 3 5,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Ön Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. Sena Didem ERKAL TUYJİ
Dersi Verenler Öğr.Gör. Sena Didem ERKAL TUYJİ
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu ders ile öğrencinin anatomi terminolojisi ve genel tıbbi terimleri kavraması; insan vücudunun anatomik yapısını sistematik olarak inceleyebilmesi ve değerlendirebilmesi amaçlanmıştır.
Dersin İçeriği Bu ders; Anatomiye Giriş ve Temel Kavramlar, Temel Tıbbi Terminoloji Bilgisi,İnsan Vücudu Organizasyonu ve Sistemler Hakkında Genel Bilgi,Lokomotor Sistem Anatomisi,Lokomotor Sistem Anatomisi,Sindirim Sistemi ve Anatomik Yapısı,Dolaşım Sistemi ve Anatomik Yapısı,Dolaşım Sistemi ve Anatomik Yapısı,Solunum Sistemi ve Anatomik Yapısı,Ürogenital Sistem ve Anatomik Yapısı,Endokrin Sistem ve Anatomik Yapısı,Lenfatik Sistem ve İmmün Sistemi Oluşturan Anatomik Yapılar,Sinir Sistemi Organizasyonu,Merkezi,Periferik ve Otonom Sinir Sistemi,Duyu Organları; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. Anatomide genel kavramları, genel ve özel anatomi terimlerini ve anatomik pozisyonları tanımlar. 1, 13, 2, 21, 8 A, D, E
2. Anatomide genel kavramları açıklar. 1, 13, 2, 21, 8 A, D, E
3. Anatomik düzlem ve eksenleri tasvir eder ve gösterir. 1, 13, 2, 21, 8 A, D, E
4. İnsan vücudunu oluşturan sistemleri açıklar ve ilişkilendirir. 1, 13, 2, 21, 8 A, D, E
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 13: Deney / Laboratuvar, 2: Soru - Cevap, 21: Video, 8: Grup Çalışması
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, D: Proje / Tasarım, E: Kısa Sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Anatomiye Giriş ve Temel Kavramlar, Temel Tıbbi Terminoloji Bilgisi
2 İnsan Vücudu Organizasyonu ve Sistemler Hakkında Genel Bilgi
3 Lokomotor Sistem Anatomisi
4 Lokomotor Sistem Anatomisi
5 Sindirim Sistemi ve Anatomik Yapısı
6 Dolaşım Sistemi ve Anatomik Yapısı
7 Dolaşım Sistemi ve Anatomik Yapısı
8 Solunum Sistemi ve Anatomik Yapısı
9 Ürogenital Sistem ve Anatomik Yapısı
10 Endokrin Sistem ve Anatomik Yapısı
11 Lenfatik Sistem ve İmmün Sistemi Oluşturan Anatomik Yapılar
12 Sinir Sistemi Organizasyonu
13 Merkezi,Periferik ve Otonom Sinir Sistemi
14 Duyu Organları
Kaynaklar
YILDIRIM M.,"İnsan Anatomisi", Nobel Tıp Kitabevi, 7.Baskı, ISBN:9789754208887 Kurt H. Albertine, David A. Morton, Çev: Büyükmumcu M., "Morton İnsan Anatomi Atlası", Nobel Tıp Kitabevi, ISBN:9789756266359

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Biyomedikal Cihaz alanında, ihtiyaç duyulan konularda uygulama ve çözüm önerileri sunar.
X
0
Biyomedikal Cihaz alanına uygun alanlardaki yeterli pratik, teorik ve teknik bilgileri tanımlar.
X
0
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için tek başına veya ekip içerisinde sorumluluk alır.
X
0
Biyomedikal cihaz alanındaki teorik ve uygulamaya yönelik bilgileri kullanır.
X
0
Biyoteknoloji ve sağlık alanında gerekli bilgiye erişir ve kaynak araştırması yapar.
X
0
Biyomedikal cihazların arıza analizini gidererek bakım ve kalibrasyonunu yapar.
0
Deney yapma ve tasarlama, sonuçları yorumlama becerisine sahiptir.
X
0
Tıbbi cihazlarla ilgili uygulama becerisi gösterir.
X
0
Elektrik devre sistemlerini tanıma ve tasarlama becerisi gösterir.
0
Biyomedikal cihaz alanındaki gelişmeleri takip ederek kendini sürekli yenileyip, edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
X
0
Biyomedikal cihaz alanındaki iş sağlığı güvenliği kurallarına uyarak kalite güvence ve standartlarını uygular.
X
0
Mesleki etik, ilke ve değerlere uygun davranarak meslektaşlarına ve topluma örnek olur.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 14 3 42
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 1 15 15
Proje Sunumu / Seminer 1 15 15
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 1 1 1
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 17 17
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 18 18
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 150
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 5,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu