Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
ALGORİTMA 2+2 3 5
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Ön Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. Ercüment Cenap TURAN
Dersi Verenler Öğr.Gör. Ercüment Cenap TURAN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu ders ile öğrencinin temel düzeyde algoritma yazımını ve ilgili terminolojiyi öğrenmesi ve edinilen altyapıyı ilgili mesleki uygulamalarda verimli bir şekilde kullanabilmesi amaçlanmıştır.
Dersin İçeriği Bu ders; Algoritmanın temelleri,C dilinin temelleri, IDE, Compiler kullanımı,Temel C uygulamaları,Değişken tanımlamaları,Koşullu komut satırları,Döngüler,Diziler,Dosya işlemleri,Kütüphane kullanımı,Matematik işlemleri,Zaman işlemleri,Rastgele sayı üretimi,Hata kod ataması,String işlemleri; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. Algoritma geliştirme ile ilgili terminolojiyi öğrenir.
2. Bilgisayar programlarının çalışması ve yazılması hakkında bilgi sahibi olur.
3. C dilinin temellerine hakim olur.
4. İşletim sistemi ile ilgili kod yazımına yönelik teknik bilgileri öğrenir.
5. Algoritmaların arka planda yürüttüğü detaylı işlemler ile ilgili bilgileri öğrenir.
Öğretim Yöntemleri:
Ölçme Yöntemleri:
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Algoritmanın temelleri
2 C dilinin temelleri, IDE, Compiler kullanımı
3 Temel C uygulamaları
4 Değişken tanımlamaları
5 Koşullu komut satırları
6 Döngüler
7 Diziler
8 Dosya işlemleri
9 Kütüphane kullanımı
10 Matematik işlemleri
11 Zaman işlemleri
12 Rastgele sayı üretimi
13 Hata kod ataması
14 String işlemleri
Kaynaklar
Çeşitli kaynaklardan oluşturulmuş sunumlar.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Biyomedikal Cihaz alanında, ihtiyaç duyulan konularda uygulama ve çözüm önerileri sunar.
X
0
Biyomedikal Cihaz alanına uygun alanlardaki yeterli pratik, teorik ve teknik bilgileri tanımlar.
0
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için tek başına veya ekip içerisinde sorumluluk alır.
X
0
Biyomedikal cihaz alanındaki teorik ve uygulamaya yönelik bilgileri kullanır.
X
0
Biyoteknoloji ve sağlık alanında gerekli bilgiye erişir ve kaynak araştırması yapar.
0
Biyomedikal cihazların arıza analizini gidererek bakım ve kalibrasyonunu yapar.
0
Deney yapma ve tasarlama, sonuçları yorumlama becerisine sahiptir.
X
0
Tıbbi cihazlarla ilgili uygulama becerisi gösterir.
0
Elektrik devre sistemlerini tanıma ve tasarlama becerisi gösterir.
X
0
Biyomedikal cihaz alanındaki gelişmeleri takip ederek kendini sürekli yenileyip, edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
0
Biyomedikal cihaz alanındaki iş sağlığı güvenliği kurallarına uyarak kalite güvence ve standartlarını uygular.
0
Mesleki etik, ilke ve değerlere uygun davranarak meslektaşlarına ve topluma örnek olur.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 4 56
Rehberli Problem Çözme 14 4 56
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 10 2 20
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 10 1 10
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 4 4
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 4 4
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 150
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 5
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu