Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
ELEKTRİK DEVRELERİ I 3+0 3 5,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Ön Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler Öğr.Gör. Ercüment Cenap TURAN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Dersin amacı öğrencilere elektrik devre hesaplamalarını ve tasarımını basit düzeyde öğretmek, ve ilgili terimleri anlama ve doğru şekilde kullanma becerisi katmaktir.
Dersin İçeriği Bu ders; Dogru akima giriş, ve dirençler,Voltaj ve akım hesapları,Güç ve enerji hesapları,Kapasitörler,Alternatif akıma giriş,Bobiner,Trafolar,Diyotlar,Alternatif akımda elektriksel hesaplamalar,Transistörler (npn/pnp BJT),Roleler,Voltaj regulatorleri,Devre tasarımı,Devre tasarımında en yüksek verimlilik için metotlar; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1.Elektrik devreleri ile ilgili terimleri tanir ve kullanır. 1, 15, 2, 4
2.Pek çok temel elektronik parçayi tanır ve kullanımlarını bilir. 1, 15, 2, 4
3.Basit devreleri tasarlar ve analiz eder. 1, 15, 2, 4
4.Konu ile ilgili kendini geliştirmesi için gereken temel alt yapıya sahip olur. 1, 15, 2, 4
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 15: Problem Çözme, 2: Soru - Cevap, 4: Alıştırma ve Uygulama
Ölçme Yöntemleri:
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Dogru akima giriş, ve dirençler
2 Voltaj ve akım hesapları
3 Güç ve enerji hesapları
4 Kapasitörler
5 Alternatif akıma giriş
6 Bobiner
7 Trafolar
8 Diyotlar
9 Alternatif akımda elektriksel hesaplamalar
10 Transistörler (npn/pnp BJT)
11 Roleler
12 Voltaj regulatorleri
13 Devre tasarımı
14 Devre tasarımında en yüksek verimlilik için metotlar
Kaynaklar
Notlar öğretim elemanı tarafından sağlanacaktır.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Biyomedikal Cihaz alanında, ihtiyaç duyulan konularda uygulama ve çözüm önerileri sunar.
X
0
Biyomedikal Cihaz alanına uygun alanlardaki yeterli pratik, teorik ve teknik bilgileri tanımlar.
X
0
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için tek başına veya ekip içerisinde sorumluluk alır.
0
Biyomedikal cihaz alanındaki teorik ve uygulamaya yönelik bilgileri kullanır.
X
0
Biyoteknoloji ve sağlık alanında gerekli bilgiye erişir ve kaynak araştırması yapar.
0
Biyomedikal cihazların arıza analizini gidererek bakım ve kalibrasyonunu yapar.
X
0
Deney yapma ve tasarlama, sonuçları yorumlama becerisine sahiptir.
X
0
Tıbbi cihazlarla ilgili uygulama becerisi gösterir.
X
0
Elektrik devre sistemlerini tanıma ve tasarlama becerisi gösterir.
X
0
Biyomedikal cihaz alanındaki gelişmeleri takip ederek kendini sürekli yenileyip, edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
0
Biyomedikal cihaz alanındaki iş sağlığı güvenliği kurallarına uyarak kalite güvence ve standartlarını uygular.
X
0
Mesleki etik, ilke ve değerlere uygun davranarak meslektaşlarına ve topluma örnek olur.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 14 3 42
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 12 1 12
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 27 27
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 27 27
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 150
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 5,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu