Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
VERİ TABANI PROGRAMLAMA 2+2 3 7
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Ön Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. Tuncay TANİN
Dersi Verenler Öğr.Gör. Tuncay TANİN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Öğrencilerin veri tabanı kavramını ve veri tabanının bir yazılımın temle unsuru olduğunu anlamsı, ayrıca SQL dilini etkin bir şekilde öğrencilere kazadırmak ve bu dili kullanacağı platformaları öğrencilere tanıtmak derrsin hedeflerindendir.
Dersin İçeriği Bu ders; Hafta 1 Veritabanı Sistemlerine Giriş, Veri fazlalığının, tutarsızlığının önlenmesi. Eş zamanlı erişimin önemi.,Hafta 2 Varlık İlişkisel Model, İlişkisel Model, Bensne Tabanlı Veirtabanı Tasarımı Kavramaları. Varlıklılar Arası İlişki Türleri Biri bire bir, Bire Çok, Çok-a Bir, Çok-a Çok ilişkiler.,Hafta 3 Veri Tabanı Şema tasarımı Birincil anahtar, attribute (özellik), kayıt kavramları. Yardımcı tabloların tasarımı ve önemi. Varlık tabloları, İlişki tabloları. . Eş zamanlı erişime uygun şema tasarımı.,Hafta 4 İlişkisel Cebir, veri tabanı sorgulamarında kullanılan mantık, ve matematiksel yöntemler.,Hafta 5 SQL: Select, union, distinct, where, having, group by kavramları ve örnek sorgulamalar.,Hafta 6 SQL:İnner join, outer join, bulk select kavramları ve örnek sorgulamalar. Hafta 7 MS SQL ile vertabanı Tasarımı Hafta 8 Arasınav Hafta 9 MS SQL ile vertabanı Tasarımı, örnek uygulama geliştirme Hafta 10 Web tabanlı Veri tabanı tasarımı ve yöntemi Hafta 11 Web tabanlı Veri tabanı tasarımı ve yöntemi, örnek uygulama geliştirme,Hafta 12 Veri, tabanı güvenliği, erişim yönetimi ve idame.,Hafta 13 Veri, tabanı güvenliği, erişim yönetimi ve idame. Hafta 14 Genel Tekrar ve Öğrenci projelerinin değerlendirilmesi; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ - 1 Veritabanı kavramını ve dosya sistemlerini öğrenecek. ÖÇ - 2 VTYS avantajlarını kavrayacak 1, 13 A, C
ÖÇ - 3 Varlık ilişkisel modeli her hangi bir yazılım için şematik olarak kurabilecek. 1, 13 A
ÖÇ - 4 SQL diliyle veritabanı üzerinde sorgulamalar yapabilecek. 1, 13 A, C
ÖÇ - 5 C# , VB gibi diller içinde SQL dilini gömülü olarak kullanablecek.. 1, 13 A, C
ÖÇ-6 Web tabanlı veri tabanı uygulamaları tasarlaya bilecek. 1, 13 A, C
ÖÇ-7 Yazılıma veri tabanı açaısında bakıp bütünü görebilecektir. 1, 13 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 13: Deney / Laboratuvar
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, C: Ödev
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Hafta 1 Veritabanı Sistemlerine Giriş, Veri fazlalığının, tutarsızlığının önlenmesi. Eş zamanlı erişimin önemi.
2 Hafta 2 Varlık İlişkisel Model, İlişkisel Model, Bensne Tabanlı Veirtabanı Tasarımı Kavramaları. Varlıklılar Arası İlişki Türleri Biri bire bir, Bire Çok, Çok-a Bir, Çok-a Çok ilişkiler.
3 Hafta 3 Veri Tabanı Şema tasarımı Birincil anahtar, attribute (özellik), kayıt kavramları. Yardımcı tabloların tasarımı ve önemi. Varlık tabloları, İlişki tabloları. . Eş zamanlı erişime uygun şema tasarımı.
4 Hafta 4 İlişkisel Cebir, veri tabanı sorgulamarında kullanılan mantık, ve matematiksel yöntemler.
5 Hafta 5 SQL: Select, union, distinct, where, having, group by kavramları ve örnek sorgulamalar.
6 Hafta 6 SQL:İnner join, outer join, bulk select kavramları ve örnek sorgulamalar. Hafta 7 MS SQL ile vertabanı Tasarımı Hafta 8 Arasınav Hafta 9 MS SQL ile vertabanı Tasarımı, örnek uygulama geliştirme Hafta 10 Web tabanlı Veri tabanı tasarımı ve yöntemi Hafta 11 Web tabanlı Veri tabanı tasarımı ve yöntemi, örnek uygulama geliştirme
7 Hafta 12 Veri, tabanı güvenliği, erişim yönetimi ve idame.
8 Hafta 13 Veri, tabanı güvenliği, erişim yönetimi ve idame. Hafta 14 Genel Tekrar ve Öğrenci projelerinin değerlendirilmesi
Kaynaklar
DERS ESNASINDA VERİLİR
[1] Database Mangement Systems, R. Ramakrishnan, J.Gehrke, Second Edition – Mc Graw Hill. [2] Database System Concepts, A. Silberschatz

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Algoritma programlama, bilgisayar uygulaması geliştirme ve yazılım projelerinde kod geliştirme konularında yeterli altyapıya ve bunları iş hayatlarında kullanma yeteneğine sahiptir.
X
0
Programlama problemleri için bilinen çözüm yöntemlerini ve özel teknikleri kullanır ve uygular.
X
0
Yazılım uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları kullanır.
X
0
Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin olarak çalışır.
X
0
Geliştirilmiş uygulama veya yazılımın test aşamalarını gerçekler ve takip eder.
X
0
İşyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği, mesleki ve etik sorumluluk, programlama uygulamalarının hukuksal sonuçları konularında farkındalığa sahiptir.
X
0
Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar.
X
0
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler.
X
0
Sözlü ve yazılı, gerektiğinde teknik resimler ve modern araçlar kullanarak etkin iletişim kurar.
X
0
Yazılım çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olur; çağın sorunları çözmede ve toplumsal ilerlemede yeni yazılımlar geliştirir.
X
0
Geliştirdiği yazılımın temiz ve anlaşılır olmasına özen ve dikkat gösterir.
X
0
Kullanıcı odaklı tasarım ilkelerine riayet eder.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 0 0 0
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 0
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu