Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
BİLİŞİM HUKUKU 2+0 2 3
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Ön Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler Öğr.Gör. Nihan ÖZER
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Öğrencilerin bilişim alanında işlenen suçlar ile bunlarla mücadele yöntemleri ve alınması gereken önlemler konusunda; ayrıca bilişim sistemleri üzerinde delil elde etme yöntemleri hakkında bilgi edinmelerinin sağlanması hedeflenmektedir.
Dersin İçeriği Bu ders; Bilgisayarın, Bilgisayarla İlgili Kavramların ve Bilişim Sisteminin Tanımı ve Tarihçesi,Bir hukuk disiplini olarak bilişim hukukunun hukuk düzeni içindeki yeri, temel hukuk disiplinleriyle olan ilişkisinin, bilişim suçları kavramının, işlenme şekillerinin, tarihçesinin, düzenlenme yöntemlerinin ve karşılaştırmalı hukukta bilişim suçlarının açıklanması,Bilişim suçlarının Türk hukuk düzenindeki yeri ve 765 sayılı TCK’da yer alan bilişim suçlarının açıklanması ve eleştirisi,Yeni TCK hakkında genel açıklama yapılması, bu yasada yer alan bilişim suçlarının sistematiği, hukuka aykırı olarak bilişim sistemine girme ve sistemde kalma suçu,Bilişim sisteminin işleyişinin engellenmesi, bozulması, verilerin yok edilmesi veya değiştirilmesi suçu; bilişim sistemi aracılığıyla hukuka aykırı yarar sağlama suçu,Banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması suçu,Kişisel verilere karşı suçlar,Bilişim sistemi kullanılması yoluyla işlenen hırsızlık ve dolandırıcılık suçları,Bilişim sistemleriyle işlenen diğer suçlar,FSEK’de ve Elektronik İmza Kanunu’nda düzenlenen bilişim suçları, Bilişim suçları açısından ceza muhakemesi koruma tedbirleri, adli bilişim ve bu suçlarla mücadelede alınması gereken önlemler, Bilişim suçları açısından ceza muhakemesi koruma tedbirleri, adli bilişim ve bu suçlarla mücadelede alınması gereken önlemler,Bilişim suçlarının kriminoloji, ekonomik suçlar ve siber terörizm ile ilişkisi,Olması gereken hukuk açısından bilişim suçları; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Bu dersin sonunda öğrenci; 1, 10, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 5 A
1. Bilişim hukukunun temel kavramlarını tanımlayabilecektir.
1.1. Bilgisayar ve türevlerini tanır.
1.2. Bilişim sistemi kavramını tanır.
1.3. Bilişim sistemlerinin birbirleriyle olan etkileşim yollarını tanır.
2. Edindiği teorik alt yapıya dayalı olarak bilişim suçlarıyla ilgili sorunları sistematik biçimde analiz ederek çözebilecektir.
2.1. Türk mevzuatındaki ilgili hükümleri tanır.
2.2. Uluslararası mevzuatı tanır.
2.3. Ulusal ve uluslararası içtihatları yorumlar.
3. Bilişim hukukunun uygulamasını gerçekleştirebilecektir.
3.1. Pratik sorunları çözümler.
3.2. Güncel gelişmeleri değerlendirir.
3.3. Bilişim dünyasının sorunlarına çözümler önerir.
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 12: Örnek Olay, 14: Bireysel Çalışma, 15: Problem Çözme, 17: Yansıtıcı Düşünce, 18: Vaka Çalışması, 19: Kavram Haritası, 20: Bakım Planı, 5: Gösteri
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Bilgisayarın, Bilgisayarla İlgili Kavramların ve Bilişim Sisteminin Tanımı ve Tarihçesi
2 Bir hukuk disiplini olarak bilişim hukukunun hukuk düzeni içindeki yeri, temel hukuk disiplinleriyle olan ilişkisinin, bilişim suçları kavramının, işlenme şekillerinin, tarihçesinin, düzenlenme yöntemlerinin ve karşılaştırmalı hukukta bilişim suçlarının açıklanması
3 Bilişim suçlarının Türk hukuk düzenindeki yeri ve 765 sayılı TCK’da yer alan bilişim suçlarının açıklanması ve eleştirisi
4 Yeni TCK hakkında genel açıklama yapılması, bu yasada yer alan bilişim suçlarının sistematiği, hukuka aykırı olarak bilişim sistemine girme ve sistemde kalma suçu
5 Bilişim sisteminin işleyişinin engellenmesi, bozulması, verilerin yok edilmesi veya değiştirilmesi suçu; bilişim sistemi aracılığıyla hukuka aykırı yarar sağlama suçu
6 Banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması suçu
7 Kişisel verilere karşı suçlar
8 Bilişim sistemi kullanılması yoluyla işlenen hırsızlık ve dolandırıcılık suçları
9 Bilişim sistemleriyle işlenen diğer suçlar
10 FSEK’de ve Elektronik İmza Kanunu’nda düzenlenen bilişim suçları
11 Bilişim suçları açısından ceza muhakemesi koruma tedbirleri, adli bilişim ve bu suçlarla mücadelede alınması gereken önlemler
12 Bilişim suçları açısından ceza muhakemesi koruma tedbirleri, adli bilişim ve bu suçlarla mücadelede alınması gereken önlemler
13 Bilişim suçlarının kriminoloji, ekonomik suçlar ve siber terörizm ile ilişkisi
14 Olması gereken hukuk açısından bilişim suçları
Kaynaklar
Verilmeyecektir.
Murat Volkan Dülger, Bilişim Suçları ve İnternet İletişim Hukuku, 6. Baskı, Seçkin Yayıncılık, 2015, Ankara. Ali Karagülmez, Bilişim Suçları ve Soruşturma-Kovuşturma Evreleri, 5. Baskı, Seçkin Yayıncılık, 2014, Ankara.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Algoritma programlama, bilgisayar uygulaması geliştirme ve yazılım projelerinde kod geliştirme konularında yeterli altyapıya ve bunları iş hayatlarında kullanma yeteneğine sahiptir.
X
0
Programlama problemleri için bilinen çözüm yöntemlerini ve özel teknikleri kullanır ve uygular.
X
0
Yazılım uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları kullanır.
X
0
Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin olarak çalışır.
X
0
Geliştirilmiş uygulama veya yazılımın test aşamalarını gerçekler ve takip eder.
0
İşyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği, mesleki ve etik sorumluluk, programlama uygulamalarının hukuksal sonuçları konularında farkındalığa sahiptir.
X
0
Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar.
X
0
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler.
X
0
Sözlü ve yazılı, gerektiğinde teknik resimler ve modern araçlar kullanarak etkin iletişim kurar.
X
0
Yazılım çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olur; çağın sorunları çözmede ve toplumsal ilerlemede yeni yazılımlar geliştirir.
X
0
Geliştirdiği yazılımın temiz ve anlaşılır olmasına özen ve dikkat gösterir.
0
Kullanıcı odaklı tasarım ilkelerine riayet eder.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 0 1 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 14 1 14
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 1 10 10
Proje Sunumu / Seminer 1 4 4
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 1 2 2
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 11 11
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 21 21
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 90
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 3
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu