Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
YAZILIM GELİŞTİRME ORTAM VE ARAÇLARI 1+2 2 5
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Ön Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. Ali DEMİR
Dersi Verenler Öğr.Gör. Özkan SARI
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu ders yazılım mühendisliği kavram ve prensiplerini, yazılım süreçlerini, yazılım kalitesini, yazılım geliştirme yöntemlerini, sistem modelleme için UML kullanımını tanıtmayı hedefler.
Dersin İçeriği Bu ders; Yazılım Geliştirme Kavramları ve Tümleşik Geliştirme Ortamı Kullanımı,Konfigürasyon Yönetim Sİstemlerine Giriş ve Git Kullanımı,Tasarım (UML) Diyagramları,Yazılım Geliştirme Süreç Adımları ve Modelleri,Yazılım Sınama Teknikleri ve Birim Testler,Yazılım sınama araçları,Gereksinim Mühendisliği,Yazılım proje yönetimi ve araçları,Nesneye Yönelik Tasarım ve Çözümleme,Tasarım modelleri,Tasarım modelleri araçları,Tasarım süreci ve ilkeleri,Yazılım kalitesi ve yazılım ölçütleri,Yazılım kalitesi araçları; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Bu dersin sonunda öğrenci 1. Sistem mühendisliği yaklaşımının önemini kavrayabilme 2. Yazılım mühendisliğinin temel kavram ve prensiplerini öğrenme 3. Yazılım mühendisliği terminolojisi ve kavramlarını öğrenme 4. Yazılım geliştirme süreçlerini öğrenme 5. Yazılım mimarisi kavramlarını öğrenme 6. Yazılım kalitesi kavramlarını ve tekniklerini öğrenme 7. Yazılım geliştirme teknik ve metodolojilerini öğrenme 8. Çeşitli yazılım geliştirme araçlarını ve tekniklerini öğrenme 9. UML kullanarak temel modelleme ve tasarım yapabilmeyi öğrenme 10. Çeşitli dizayn prensiplerini tanıtma 1, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 2, 3, 6, 8 A, B, C, D, E
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 12: Örnek Olay, 13: Deney / Laboratuvar, 14: Bireysel Çalışma, 15: Problem Çözme, 16: Proje Temelli Öğrenme, 18: Vaka Çalışması, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma, 6: Gösterip Yapma, 8: Grup Çalışması
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, B: Sözlü Sınav, C: Ödev, D: Proje / Tasarım, E: Kısa Sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Yazılım Geliştirme Kavramları ve Tümleşik Geliştirme Ortamı Kullanımı
2 Konfigürasyon Yönetim Sİstemlerine Giriş ve Git Kullanımı
3 Tasarım (UML) Diyagramları
4 Yazılım Geliştirme Süreç Adımları ve Modelleri
5 Yazılım Sınama Teknikleri ve Birim Testler
6 Yazılım sınama araçları
7 Gereksinim Mühendisliği
8 Yazılım proje yönetimi ve araçları
9 Nesneye Yönelik Tasarım ve Çözümleme
10 Tasarım modelleri
11 Tasarım modelleri araçları
12 Tasarım süreci ve ilkeleri
13 Yazılım kalitesi ve yazılım ölçütleri
14 Yazılım kalitesi araçları
Kaynaklar

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Algoritma programlama, bilgisayar uygulaması geliştirme ve yazılım projelerinde kod geliştirme konularında yeterli altyapıya ve bunları iş hayatlarında kullanma yeteneğine sahiptir.
X
0
Programlama problemleri için bilinen çözüm yöntemlerini ve özel teknikleri kullanır ve uygular.
X
0
Yazılım uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları kullanır.
X
0
Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin olarak çalışır.
X
0
Geliştirilmiş uygulama veya yazılımın test aşamalarını gerçekler ve takip eder.
X
0
İşyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği, mesleki ve etik sorumluluk, programlama uygulamalarının hukuksal sonuçları konularında farkındalığa sahiptir.
X
0
Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar.
X
0
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler.
X
0
Sözlü ve yazılı, gerektiğinde teknik resimler ve modern araçlar kullanarak etkin iletişim kurar.
X
0
Yazılım çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olur; çağın sorunları çözmede ve toplumsal ilerlemede yeni yazılımlar geliştirir.
X
0
Geliştirdiği yazılımın temiz ve anlaşılır olmasına özen ve dikkat gösterir.
X
0
Kullanıcı odaklı tasarım ilkelerine riayet eder.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 1 60 60
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 1 1 1
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 3 8 24
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 10 10
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 15 15
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 152
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 5
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu