Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Amaç

Gelişmekte olan bilişim çağının hızını yakalayarak;sektörün ihtiyacı olan, 2 boyutlu ve 3 boyutlu tasarım ile birlikte hareketli animasyonlar gerçekleştirebilecek mesleki bilgi ve beceri seviyesi yüksek, birer GRAFİK-ANİMASYON tasarımcısı yetiştirmektir.

Kazanılan Derece

Ön Lisans

Kayıt ve Kabul Koşulları

Bu programa kabul edilebilmek için lise veya muadili bir eğitimi tamamlayarak diploma almış olmak ve Yükseköğretim Kurumları Sınavında (YKS) yeterli TYT puanı almış olmak gerekmektedir. Programa Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen esaslara göre öğrenci kabul edilir. Yabancı Uyruklu Öğrenciler Senato tarafından belirlenen başarı kriterleri çerçevesinde kabul edilir.

Mezuniyet Koşulları

Programda öngörülen tüm dersleri, uygulamaları ve stajları başarı ile tamamlayan ve toplam en az 120 AKTS kredisi almış olan öğrenciler diploma almaya hak kazanır. Mezuniyet başarı derecesi genel ağırlıklı puan ortalaması ile belirlenir.

Önceki Öğrenimin Tanınması

Öğrenciler, daha önce kayıt oldukları yükseköğretim kurumlarından veya denkliği kabul edilmiş bir kuruluştan almış ve başarmış oldukları derslerden muaf olmak için başvuruda bulunabilirler. Muafiyet istekleri, gerekli hallerde, ilgili dersi veren öğretim elemanının görüşü alınarak, yönetim kurulunca karara bağlanır.

Ders Planı- AKTS Kredileri

* Bu ders planı tablosunda gösterilen dersler öğrenci işlerindeki güncel ders plan bilgilerini göstermektedir.

** İlgili dönemde zorunlu dersler mutlaka açılırken, seçmeli ve programa bağlı seçmeli derslerin açılması tercih ve kontenjan durumuna bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

*** Mesleki klinik derslerin teorik ve uygulama ders saatleri, haftalık değil toplam ders saatini ifade etmektedir.

Her hangi bir dersin amaç, öğrenme kazanımları vs. detay bilgilerini görmek için aşağıdaki tabloda dersin ismine tıklayınız

1.Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
BTA1127380 SANAT TARİHİ Türkçe 2 2
BTA1128510 MATEMATİK Türkçe 3 5
BTA1160010 TEMEL TASARIM EĞİTİMİ Türkçe 2+2 6
BTA1160020 TEKNİK RESİM Türkçe 2+2 5
BTA1160030 DİJİTAL İMAJ TASARIMI Türkçe 1+2 3
BTA1160040 ANİMASYON TEKNİKLERİ I Türkçe 2+2 5
İNG1110900 İNGİLİZCE I İngilizce 2 2
TDL1110200 TÜRK DİLİ I Türkçe 2 2
2.Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
BTA1211800 BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE ARAÇLARI I Türkçe 2 2
BTA1260050 ENDÜSTRİYEL ÜRÜN TASARIMI I Türkçe 2+2 4
BTA1260060 BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM Türkçe 1+2 4
BTA1260070 3B MODELLEME TEKNİKLERİ Türkçe 1+2 3
BTA1260080 ANİMASYON TEKNİKLERİ II Türkçe 2+2 5
BTA1260090 2B ANİMASYON TEKNİKLERİ Türkçe 1+2 3
BTA1260150 GÖRSEL EFEKT TASARIMI I Türkçe 1+2 5
İNG1212000 İNGİLİZCE II İngilizce 2 2
TDL1220000 TÜRK DİLİ II Türkçe 2 2
1.Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
BTA2160110 3 BOYUTLU MODELLEME VE ANİMASYON TEKNİKLERİ Türkçe 1+2 3
BTA2160120 GRAFİK TASARIM I Türkçe 1+2 3
BTA2160130 3 BOYUTLU KARAKTER TASARIMI I Türkçe 1+2 3
BTA2160140 ENDÜSTRİYEL ÜRÜN TASARIMI II Türkçe 2+2 4
BTA2160160 KARAKTER VE KONSEPT TASARIMI Türkçe 1+2 5
BTA2160170 STOP-MOTION VE ÇİZGİ FİLM ÜRETİM TEKNİKLERİ Türkçe 1+2 5
ATA2110800 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Türkçe 2 2
BTA2127450 STAJ Türkçe - 5
2.Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
BTA2244850 SUNUM TEKNİKLERİ Türkçe 3 3
BTA2260190 BİTİRME PROJESİ Türkçe 2+2 4
BTA2260210 3 BOYUTLU KARAKTER TASARIMI II Türkçe 1+2 3
BTA2260220 GRAFİK TASARIMI II Türkçe 1+2 3
BTA2260250 İŞ VE MESLEK ETİĞİ Türkçe 2 2
BTA2227450 STAJ Türkçe - 5
BTA2244860 GİRİŞİMCİLİK Türkçe 3 5
BTA2260230 VİDEO KURGULAMA Türkçe 1+2 5
BTA2260240 CUT OUT ANİMASYON TEKNİKLERİ Türkçe 1+2 5
BTA2260260 DİJİTAL OYUN TASARIMI Türkçe 1+2 5
BTA2260270 3 BOYUTLU KARAKTER ANİMASYONU Türkçe 1+2 5
ATA2210000 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Türkçe 2 2

Program Yeterliliği

BİLGİ


Kuramsal, Olgusal

Alanı ile ilgili temel düzeydeki kuram, yöntem, strateji ve tekniklere ilişkin bilgiye sahiptir.
Tasarım ortam ve araçlarına ilişkin mesleki bilgiye sahiptir.
Kendini mesleki anlamda ifade edebilecek bütün gereksinimlerini karşılayacak düzeyde teknik dil bilgisine sahiptir.

BECERİLER


Bilişsel, Uygulamalı

Güncel 2 boyutlu ve 3 boyutlu tasarım programlarına kendini adapte eder ve etkin kullanır.
Alanıyla ilgili bilgi kaynakları ve teknolojileri ile araçlarını kullanır.
Tasarımcı bakış açısı ile alanında tanımlanan teknik problemlerini kavrar ve çözümlerini yapar.
Verilen teknik bir resmi okuyabilme ve teknik resim yapabilme becerisine sahiptir.

YETKİNLİKLER


Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

Alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alır.

Öğrenme Yetkinliği

Temel kavramları öğrenmek suretiyle problem çözme ve yaratıcılık yeteneğiyle bilimsel ve teknolojik olaylara açıklamalar getirir.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilir.

Alana Özgü Yetkinlik

Mesleki alanda kullanılan malzemelerin içeriklerini bilir ve buna göre etkin ve ekonomik kullanır.

İstihdam Olanakları

Mezunlar;Reklam Ajansları,Televizyon ve Sinema Sektörü,Mimarlık büroları, İç mimarlık büroları,Peyzaj Mimarlığı Büroları,Endüstri ürünleri tasarımı şirketleri, Makine Mühendisliği Şirketleri,İnşaat Mühendisliği Şirketleri,Fuar standı tasarım şirketleri,Otomotiv Sektörü,Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapabilirler.

Üst Dereceye Geçiş

Önlisans programlarından mezuniyetin ardından dikey geçiş sınavı (DGS) sonucunda lisans programlarında eğitim görme imkânı bulunmaktadır.

Eğitim Türü

Örgün Eğitim

Ölçme ve Değerlendirme

Bir dersteki başarı durumu, ders başarı notu ile belirlenir. Ders başarı notu, öğrencinin ara sınavlar ve ara sınav yerine geçen ödevler, uygulamalı çalışmalar, grup çalışmaları ve benzeri çalışmalarda yarıyıl içinde gösterdiği başarı ve genel sınavın birlikte değerlendirilmesiyle elde edilir. Tüm dersler için geçerli olmak üzere, genel sınavdan en az 50 puan alamayan öğrenci o dersten başarısız sayılır. Dersten başarılı olmak için dönem sonunda en az 60 puan veya 2,27 başarı kat sayısına sahip olmak gerekir.

Bölüm/Program Başkanı

Öğr.Gör. Tuncay TANİN

Eğitim Öğretim Metotları

Öğretme – öğrenme yöntem ve stratejileri, öğrencilerin kendi kendine çalışma, yaşam boyu öğrenme, gözlem yapma, başkasına öğretme, sunma, eleştirel düşünme, takım çalışması, bilişimden etkin yararlanma gibi becerilerini arttıracak şekilde seçilmektedir. Ayrıca, öğretim tarzının farklı kabiliyetleri olan öğrencileri destekleyecek biçimde olmasına dikkat edilir. Programında kullanılan eğitim-öğretim metotları aşağıdaki listede verilmiştir **:

Eğitim - Öğretim Yöntemleri *

Başlıca öğrenme faaliyetleri

Kullanılan Araçlar

Anlatım

Dinleme ve anlamlandırma

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Beyin Fırtınası

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Örnek Olay

Vaka takdimini yorumlayabilme

Deney / Laboratuvar

Uygulamalarının yapılması, görsel olarak öğrenmeyi desteklemesi ve el becerilerinin gelişmesi

Laboratuvar, uygulama alanları

Bireysel Çalışma

Anlatılan konu kapsamında detayların araştırılması veya benzer konuların incelenmesi

Bilgisayar, ders ve yardımcı kitaplar, veri tabanları

Problem Çözme

Önceden planlanmış özel beceriler

Proje Temelli Öğrenme

Konunun tarif edilmesi, kullanılacak yöntemlerin belirlenmesi ve sonucun yorumlanması

veri tabanları, kitaplar

Yansıtıcı Düşünce

Vaka Çalışması

Önceden planlanmış özel beceriler

Kavram Haritası

Soru - Cevap

Soru-cevap ile beyin fırtınası şeklinde interaktif olarak yapılabilmesi

Video

probleme dayalı öğrenme

veri tabanları, kitaplar

Tartışma

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Alıştırma ve Uygulama

Araştırma ve yaşam boyu öğrenilmesi, yazılması, okunması, eleştirel düşünülmesi ve uygulanması

Laboratuvar, standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Gösteri

Teknik gezi, ziyaretler sayesinde derslerde öğrenilen konu/ tekniklerin ziyaret edilen tesislerde gösterilmesi

Gösterip Yapma

Görerek öğrenmenin desteklemesi

Video, film, veri tabanları

Rol Oynama

Standart derslik teknolojileri, özel donanım

Grup Çalışması

Projeler, ödevler ve deneylerin gerçekleştirilmesi, öğrencilerin birbirlerinden de öğrenmesi, takım içinde çalışma becerilerinin kazanılması

Standart derslik teknolojileri, kütüphane çalışma alanları

Benzetim

Yazılı sınav

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama

Sözlü Sınav

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama, sunum

Ödev

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim

İnternet veri tabanları, kütüphane veri tabanları, e-posta, ders kitapları veya yardımcı kitaplar

Proje / Tasarım

Problem uygulama yerinin belirlenmesi, veri toplanması ve analiz edilmesi, literatür taraması, sunu/rapor hazırlanılması ve sunulması

İnternet veri tabanları, kütüphane veri tabanları, e-posta, ders kitapları veya yardımcı kitaplar

Kısa Sınav

Öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama

Ders - Program Yeterlilikleri İlişkileri

Ders 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2B ANİMASYON TEKNİKLERİ 444334032434
3 BOYUTLU KARAKTER ANİMASYONU 455444043334
3 BOYUTLU KARAKTER TASARIMI I 444454532233
3 BOYUTLU KARAKTER TASARIMI II 444454532233
ANİMASYON TEKNİKLERİ I 544534043345
ANİMASYON TEKNİKLERİ II 544544043434
BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM 555553543231
GİRİŞİMCİLİK 402003233432
GRAFİK TASARIM I 354543000000
GRAFİK TASARIMI II 555555050355
KARAKTER VE KONSEPT TASARIMI 444334432323
MATEMATİK 201324522531
STAJ 555555555555
SUNUM TEKNİKLERİ 445334055551
TEKNİK RESİM 555553543231
İlişkili ders sayısı / 15/30635861595658365238474842
İlişki ağırlığı444443432333

Öğrencilere Uygulanan Anketler

Öğretim elemanı değerlendirme anketi Kesinlikle katılmıyorum Katılmıyorum Kısmen katılıyorum Katılıyorum Kesinlikle katılıyorum Fikrim yok Seçiniz
Dönem başında dersin amacını, kapsamını ve öğrencidenbeklenenleri anlaşılır bir şekilde açıklar.
Dersin kaynaklarını dersin amaçlarına uygun olarak seçer veduyurur.
Ders için önerdiği kaynaklara ulaşmada öğrencilere yolgösterir/yardımcı olur.
Anlatımı (Dersi sunumu) akıcı, açık ve anlaşılırdır.
Öğretim teknolojilerini (etkili bir şekilde) kullanabilir.
Sınıfta çok yönlü iletişim ve etkileşim sağlayacakuygulamalara yer verir.
Geleneksel öğretim strateji yöntem ve teknikleri konusundagelişmiş bir bilgi birikimine sahiptir.
Derste işlediği öğretim yöntemlerini kendi uygulamalarındakullanır.
Ders saatleri dışında ders ile ilgili öğrenciye yeterince zamanayırır.
Derse düzenli olarak gelir ve zamanı etkin kullanır.
Ders sırasında sınıfa hakimiyeti kurmada oldukça başarılıdır.
Güncel konular hakkında öğrencileri bilgilendirir.
Öğrenci görüşlerine açık tutum ve davranışları ile örnek teşkileder.
Başarı ölçme yöntemleri ve araçları (klasik/test/sözlü sınav/proje/ödev vb.) dersin hedef ve içeriği ile uyumludur.
Sınav kağıdımla ilgili soru sormak istediğimde bana yardımcı olur.
Laboratuvar/saha/uygulama çalışmaları dersin amacı ileuyuşmaktadır.
Dersin öğrenme ve öğretme sürecinin yaratıcı düşünme süreç vebecerilerini geliştirir.
Ders güncel konu ve konuklarla desteklenir.
Yukarıdaki sorular dışında iletmek istedikleriniz

Sayısal Veriler

Yıllara Göre Öğrenci Sayıları

Öğrenci Başarı Durumu

Mezun Başarı durumu

Bilgi Talep Formu