Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
İÇ HASTALIKLARI4+046
Ders Programı Salı 13:30-14:15 Salı 14:30-15:15 Salı 15:30-16:15 Salı 16:30-17:15
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiÖn Lisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüDoç.Dr. Pelin BASIM
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Nihal SUNAL
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacıİç Hastalıkları bilgisini öğrenmek, teorik bilgi ve becerinin yanısıra problem çözme becerisinin kazanılması.
Dersin İçeriğiBu ders; Temel Kavramlar ve Tanılama Yöntemleri ,Sıvı- Elektrolit, Asit-Baz Dengesizlikleri, Şok Çeşitleri ,Solunum Sistem Hastalıkları ,Kardiyovasküler Sistem Hastalıkları ,Hematolojik Sistem ve Sindirim Sistem Hastalıkları ,Beslenme- Metabolik- Endokrin Sistem Hastalıkları ,Üro-Genital Sistem Hastalıkları ,Duyu organları- Allerjik Hastalıklar ,Enfeksiyon Hastalıkları- İmmün Sistem Hastalıkları ,Transplantasyon ve Süreci ,İskelet- Kas sistemi- Eklem- Bağ Dokusu Hastalıkları ,Nefrolojik Hastalıklar- Yoğun Bakım Süreci ,Onkolojik Hastalıklar- Geriatri Hastalıkları ,Nörolojik Sistem Hastalıkları- Psikiyatrik Hastalıklar ; konularını içermektedir.
Dersin İçeriğiÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Dahili hastalıklara ait temel kavramları bilir. 2. Sistem hastalıklarının özelliklerini özetler. 3. Sağlık bakımında temel kavramları tartışır. 4. Kronik hastalıkların birey ve topum üzerine etkisini açıklar. 5. Bireyin gereksinimlerini öncelik sırasına göre sıralayabilir.1, 12, 18, 2, 21, 3A, C
Öğretim Yöntemleri:1: Anlatım, 12: Örnek Olay, 18: Vaka Çalışması, 2: Soru - Cevap, 21: Video, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri:A: Yazılı sınav, C: Ödev

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Temel Kavramlar ve Tanılama Yöntemleri
2Sıvı- Elektrolit, Asit-Baz Dengesizlikleri, Şok Çeşitleri
3Solunum Sistem Hastalıkları
4Kardiyovasküler Sistem Hastalıkları
5Hematolojik Sistem ve Sindirim Sistem Hastalıkları
6Beslenme- Metabolik- Endokrin Sistem Hastalıkları
7Üro-Genital Sistem Hastalıkları
8Duyu organları- Allerjik Hastalıklar
9Enfeksiyon Hastalıkları- İmmün Sistem Hastalıkları
10Transplantasyon ve Süreci
11İskelet- Kas sistemi- Eklem- Bağ Dokusu Hastalıkları
12Nefrolojik Hastalıklar- Yoğun Bakım Süreci
13Onkolojik Hastalıklar- Geriatri Hastalıkları
14Nörolojik Sistem Hastalıkları- Psikiyatrik Hastalıklar
Kaynak
1. Eti Aslan F, Karadokovan A. (2011). Adana. Nobel Tıp Kitabevi.Dahili ve Cerrahi Hastalıklarda Bakım 2. Durna Z. (2012). Kronik Hastalıklarda Bakım. İstanbul. Nobel Tıp kitabevi

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
0
Alanı ile ilgili temel düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
0
Alanıyla ilgili etik ilke ve kurallara ilişkin bilgiye sahiptir.
0
Alanı ile ilgili temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, temel bilgisayar programlarını ve ilgili teknolojileri kullanır.
0
Alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür.
0
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir; öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
0
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı temel düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
0
Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve katılır.
0
Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
0
Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuat ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Ders

-

Dersin Detaylı Bilgileri

-

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu