Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
DAVRANIŞ BİLİMLERİ 2+0 2 2,0
Ders Programı Çarşamba 11:00-11:45 Çarşamba 12:00-12:45
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler YOK
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Ön Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Fatma Betül ORTAKÖY
Dersi Verenler Öğr.Gör. Betül KOÇAK
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı İnsanın davranışlarının nedenlerini ve bunları etkileyen faktörleri belirlemek insanları anlama ve yönetebilmenin en önemli anahtarıdır. Bu derste insan anlaşılmaya ve davranışları yorumlamaya çalışılmakta ve onu pozitif yönlendirmenin yolları öğretilmektedir.
Dersin İçeriği Bu ders; 1. Davranış Bilimlerine Giriş,2. Psikolojide Temel Yaklaşımlar,3. Algı, Tutum, Atıf,4. Duygular,5. Öğrenme,6. İhtiyaçlar ve Motivasyon,7. Yaşam boyu gelişim,8. Kişilik ve Benlik,9. Kültür ve Davranış,10. Sosyal Statü, Sosyal Etki, Rol,11. İletişim,12. Çatışma,13. Stres, Sağlık,14. Davranış bilimlerinde güncel tartışmalar; konularını içermektedir.
Dersin İçeriği Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. İnsan Davranışı ile ilgili temel kaynakları yorumlayabilecektir. 1, 15, 2, A
1.1. İnsan davranışlarını şekillendiren unsurları açıklayan farklı yaklaşımların temel ilkelerini kıyaslayabilir. 1, 2, 3, A
1.2. Motivasyon kaynaklarını saptayabilir. 1, 2, 8, A
1.3. Öğrenme ve davranış değişikliği sürecini anlatabilir. 1, 15, 2, A
2. Kültürün insan davranışına etkisini açıklayabilecektir. 1, 2, 3, A
2.1. Kültürel varsayımları özetleyebilir. 1, 2, 3, A
2.2. Kültürel farklılıkları ayırt edebilir. 1, 2, 3, A
2.3. Kültür ve davranış ilişkisini gösterebilir. 1, 2, 3, A
2.4. Bireysel ve sosyal etkileri karşılaştırabilir. 1, 3, 8, A
3. Kişilerarası ilişkileri etkileyen durumları saptayabilecektir. 1, 2, 3, A
3.1. Etkili iletişimi etkisiz iletişimden ayırt eder. 1, 15, 2, A
3.2. Çatışma çözümü için kullanabileceği stratejileri ayırt eder. 1, 12, 2, 3, A
3.3. Kişilerarası farklılıkları açıklar. 1, 2, 3, A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 12: Örnek Olay, 15: Problem Çözme, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma, 8: Grup Çalışması, A: Yazılı sınav
Ölçme Yöntemleri:
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 1. Davranış Bilimlerine Giriş Sunumlar
2 2. Psikolojide Temel Yaklaşımlar Sunumlar
3 3. Algı, Tutum, Atıf Sunumlar
4 4. Duygular Sunumlar
5 5. Öğrenme Sunumlar
6 6. İhtiyaçlar ve Motivasyon Sunumlar
7 7. Yaşam boyu gelişim Sunumlar
8 8. Kişilik ve Benlik Sunumlar
9 9. Kültür ve Davranış Sunumlar
10 10. Sosyal Statü, Sosyal Etki, Rol Sunumlar
11 11. İletişim Sunumlar
12 12. Çatışma Sunumlar
13 13. Stres, Sağlık Sunumlar
14 14. Davranış bilimlerinde güncel tartışmalar Sunumlar
Kaynak
Ders notu öğrenciye verilecektir.
Rana Özen Kutanis, Örgütlerde Davranış Bilimleri Ders Notları, Sakarya Kitabevi Yay., 2014, 6. Baskı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Alanı ile ilgili temel düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
0
Alanıyla ilgili etik ilke ve kurallara ilişkin bilgiye sahiptir.
0
Alanı ile ilgili temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, temel bilgisayar programlarını ve ilgili teknolojileri kullanır.
0
Alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür.
0
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir; öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
0
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı temel düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
0
Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve katılır.
0
Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
0
Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuat ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.

Değerlendirme Sistemi

Katkı Düzeyi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS - işyükü
Etkinlikler Sayı Süresi
Süresi
T+U Saat
İş Yükü
T+U Saat
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 2 2 4
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 1 1 1
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 1 1 1
Proje Sunumu / Seminer 1 1 1
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 7 7
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 22 22
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 64
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 2,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu