Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
TEMEL SAĞLIK BİLGİSİ 2+0 2 6,0
Ders Programı Cumartesi 12:00-12:45 Cumartesi 12:45-13:30
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Ön Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. Müzeyyen ATASEVEN
Dersi Verenler Öğr.Gör. Cansu BUZUNOĞLU
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Öğrencilere vücut sistemleri ve bu sistemlerin hücresel ve sistemik düzeyde kontrolünün nasıl olduğunun, insan vücudunun yapısını, şeklini, büyüklüğünü öğretmek, tüm klinik bilimlerin temelini oluşturan sistemleri, organları, damarları ve sinirleri anlatmak
Dersin İçeriği Bu ders; 1. Anatomi ve fizyolojiyi tanımlamak, sınıflandırmak ,2. Merkezi Sinir Sistemi ,3. Lenfatik sistem ,4. Kalp fizyolojisi ve Dolaşım sistemi ,5.Solunum sistemi ,6. Endokrin Sistemi ,7. Ara sınav ,8. İskelet sistemi ,9. Kas sistemi ,10. Boşaltım Sistemi ,11. Sindirim Sistemi ,12. Üreme Sistemi,13. Duyu organları ,14. Genel sınav; konularını içermektedir.
Dersin İçeriği Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
12, 18, 2, 21 A, B
1. Anatomi ve fizyolojiyi tanımlar
2. Merkezi sinir sistemi, kalp ve dolaşım sistemini bilir.
3. Lenfatik sistem, solunum sistemi hakkında bilgi sahibi olur.
4. Sindirim sistemi, boşaltım sistemini tanımlar.
5. Üreme sistemi ve duyu organlarını bilir ve özetler.
6. Kas ve iskelet sistemini öğrenir
Öğretim Yöntemleri: 12: Örnek Olay, 18: Vaka Çalışması, 2: Soru - Cevap, 21: Video
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, B: Sözlü Sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 1. Anatomi ve fizyolojiyi tanımlamak, sınıflandırmak
2 2. Merkezi Sinir Sistemi
3 3. Lenfatik sistem
4 4. Kalp fizyolojisi ve Dolaşım sistemi
5 5.Solunum sistemi
6 6. Endokrin Sistemi
7 7. Ara sınav
8 8. İskelet sistemi
9 9. Kas sistemi
10 10. Boşaltım Sistemi
11 11. Sindirim Sistemi
12 12. Üreme Sistemi
13 13. Duyu organları
14 14. Genel sınav
Kaynak
* Peker TV., Erbaş D., Hemşirelik Öğrencileri için anatomi ve fizyoloji temelleri, Palme Yayıncılık, 2014 * Vural F., Anatomi Atlası, Akademi yayın, 2013

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Alanı ile ilgili temel düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
0
Alanıyla ilgili etik ilke ve kurallara ilişkin bilgiye sahiptir.
0
Alanı ile ilgili temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, temel bilgisayar programlarını ve ilgili teknolojileri kullanır.
0
Alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür.
0
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir; öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
0
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı temel düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
0
Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve katılır.
0
Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
0
Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuat ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.

Değerlendirme Sistemi

Katkı Düzeyi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS - işyükü
Etkinlikler Sayı Süresi
Süresi
T+U Saat
İş Yükü
T+U Saat
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 14 2 28
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 14 2 28
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 7 1 7
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 14 1 14
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 25 25
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 35 35
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 165
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 6,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu