Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
ENFEKSİYON HASTALIKLARI 2+0 2 4,0
Ders Programı Cuma 14:30-15:15 Cuma 15:30-16:15
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler Yok
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Ön Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. Pelin BASIM
Dersi Verenler Doç.Dr. Mahmut KUŞDEMİR
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Ameliyathanede enfeksiyon kontrol ve sterilizasyon-dezenfeksiyon ile ilgili bilgi ve beceri kazandırmaktır.
Dersin İçeriği Bu ders; 1 1. Enfeksiyon oluşumu ,2. Enfeksiyon belirti ve bulguları ,3 3. Solunum yoluyla bulaşan hastalıklar ,4 4. Kan yoluyla bulaşan hastalıklar,5 5. Fekal-oral yolla bulaşan hastalıklar ,5 5. Fekal-oral yolla bulaşan hastalıklar ,6 6. Hastane enfeksiyonları-1,7 7. Hastane enfeksiyonları-2 ,8 8. Hastane enfeksiyonları-3,9 9. Dezenfeksiyon antisepsi ve sterilizasyon-1 ,10 10. Dezenfeksiyon, antisepsi ve sterilizasyon-2 ,11 11. Dezenfeksiyon, antisepsi ve sterilizasyon-3 ,12 12. Kişisel korunma yöntemleri ,13 13. İzolasyon yöntemleri ,14 14. Hastane enfeksiyon kontrol komitesi; konularını içermektedir.
Dersin İçeriği Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. Enfeksiyonu tanımlar 22
2. Sık rastlanılan enfeksiyonları özetler. 20, 22
3. Enfeksiyondan korunma yöntemlerini sırar. 21, 22
4. Sterilizasyon-dezenfeksiyon yöntemlerini bilir. 22
Öğretim Yöntemleri: 20: Bakım Planı, 21: Video, 22: probleme dayalı öğrenme
Ölçme Yöntemleri:
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 1 1. Enfeksiyon oluşumu
2 2. Enfeksiyon belirti ve bulguları
3 3 3. Solunum yoluyla bulaşan hastalıklar
4 4 4. Kan yoluyla bulaşan hastalıklar
5 5 5. Fekal-oral yolla bulaşan hastalıklar
5 5 5. Fekal-oral yolla bulaşan hastalıklar
6 6 6. Hastane enfeksiyonları-1
7 7 7. Hastane enfeksiyonları-2
8 8 8. Hastane enfeksiyonları-3
9 9 9. Dezenfeksiyon antisepsi ve sterilizasyon-1
10 10 10. Dezenfeksiyon, antisepsi ve sterilizasyon-2
11 11 11. Dezenfeksiyon, antisepsi ve sterilizasyon-3
12 12 12. Kişisel korunma yöntemleri
13 13 13. İzolasyon yöntemleri
14 14 14. Hastane enfeksiyon kontrol komitesi
Kaynak
Öğretim üyesinin ders notları
Belçin Yoldaşcan (2016). Enfeksiyon Hastalıkları Hemşireliği ve Epidemiyoloji, Akademisyen Kitabevi.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Alanı ile ilgili temel düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
0
Alanıyla ilgili etik ilke ve kurallara ilişkin bilgiye sahiptir.
0
Alanı ile ilgili temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, temel bilgisayar programlarını ve ilgili teknolojileri kullanır.
0
Alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür.
0
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir; öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
0
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı temel düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
0
Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve katılır.
0
Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
0
Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuat ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.

Değerlendirme Sistemi

Katkı Düzeyi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS - işyükü
Etkinlikler Sayı Süresi
Süresi
T+U Saat
İş Yükü
T+U Saat
Ders Saati 0 0 0
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 0
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 0,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu