Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
AMELİYATHANEDE STERİLİZASYON VE DEZENFEKSİYON 2+0 2 4,0
Ders Programı Çarşamba 11:00-11:45 Çarşamba 12:00-12:45
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Ön Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. Müzeyyen ATASEVEN
Dersi Verenler Doç.Dr. Pelin BASIM
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Ameliyathanede sterilizasyon ünitesini tanımak, steril malzemeleri tanımak, steril malzemeleri nasıl kullanacağını bilmek
Dersin İçeriği Bu ders; Sterilizasyon kavramları ,Cerrahi el yıkama, paket ve bohça açma teknikleri ,Enfeksiyon kontrolü ,Dekontaminasyon, dezennfeksiyon,Sterilizasyon çeşitleri ve Sterilizatörlerin özellikleri ,Cerrahi alet ve ekipmanlara uygun yıkama uygulamaları ,Ara sınav,Sterilizasyonda güvenlik testleri ve dökümanlar ,Malzeme yıkama ve hazırlama üniteleri ,Malzeme yıkama solüsyonları ve özellikleri ,Sterilizasyon standartları ,Paket malzeme seçimi ve raf ömür süreleri ,Ameliyathane ve sterilizasyon temizlik standartları ,Genel sınav ; konularını içermektedir.
Dersin İçeriği Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1- Steril malzeme paketlemeyi öğrenmek 1, 2, 6 A
2- Sterilizasyon yöntemlerini öğrenmek, 1, 2, 6 A
3- Steril malzemeyi tanımak 1, 2, 4 A
4- Steril yıkanmayı öğrenmek 1, 4, 6 A
5- Steril Giyinmeyi öğrenmek 1, 2, 4 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 2: Soru - Cevap, 4: Alıştırma ve Uygulama, 6: Gösterip Yapma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Sterilizasyon kavramları
2 Cerrahi el yıkama, paket ve bohça açma teknikleri
3 Enfeksiyon kontrolü
4 Dekontaminasyon, dezennfeksiyon
5 Sterilizasyon çeşitleri ve Sterilizatörlerin özellikleri
6 Cerrahi alet ve ekipmanlara uygun yıkama uygulamaları
7 Ara sınav
8 Sterilizasyonda güvenlik testleri ve dökümanlar
9 Malzeme yıkama ve hazırlama üniteleri
10 Malzeme yıkama solüsyonları ve özellikleri
11 Sterilizasyon standartları
12 Paket malzeme seçimi ve raf ömür süreleri
13 Ameliyathane ve sterilizasyon temizlik standartları
14 Genel sınav
Kaynak
*Öğretim üyesi ders notları, * Uçak H, Ameliyathanede Yönetim-Organizasyon ve Cerrahi Uygulamalar, Kongre Kitapevi, 2016 * Aksoy G., Kanan N., Akyolcu N., Cerrahi Hemşireliği I, Nobel Tıp Kitapevi, 2012 * Aksoy G., Kanan N., Akyolcu N., Cerrahi Hemşireliği Uygulama Rehberi, İstanbul Tıp Kitapevi, 2011
-

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Alanı ile ilgili temel düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
0
Alanıyla ilgili etik ilke ve kurallara ilişkin bilgiye sahiptir.
0
Alanı ile ilgili temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, temel bilgisayar programlarını ve ilgili teknolojileri kullanır.
0
Alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür.
0
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir; öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
0
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı temel düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
0
Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve katılır.
0
Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
0
Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuat ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.

Değerlendirme Sistemi

Katkı Düzeyi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS - işyükü
Etkinlikler Sayı Süresi
Süresi
T+U Saat
İş Yükü
T+U Saat
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 5 1 5
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 32 32
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 42 42
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 107
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 4,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu