Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
SAĞLIK PSİKOLOJİSİ 2+0 2 4,0
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Ön Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Sibel DOĞAN
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Nüvit ATAY
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Sağlık, hastalık ve hastalığın tedavisi ile psikolojik etkenler arasındaki ilişki konusunda farkındalık ve biyopsikososyal bakış açısını kazandırmaktır.
Dersin İçeriği Bu ders; 1.Sağlık, hastalık, kronik hastalık kavramları,2.Hasta tedavi ekibi ilişkisi,3.Stres, sağlık hastalık ilişkisi, Stresle baş etme,4.Kişilik yapısı, davranış örüntüleri ile sağlık ve hastalık ilişkisi,5.Durumsal krizler, Travmatik Yaşam Deneyimleri ve hastalık ilişkisi,6.Hasta rolüne girmek, hasta olma psikolojisi,7.Fiziksel sağlık sorunlarına verilen ruhsal tepkiler ve uyum süreci,8.Psikososyal açıdan kronik ağrı ve ağrı ile baş etme,9.Psikososyal açıdan Endokrin sistemi hastalıkları ve etkileri,10.Psikososyal açıdan Kanser kanser ve etkileri,11.Psikososyal açıdan Kardiyovasküler hastalıklar ve etkileri,12.Psikososyal açıdan Kronik solunum sistemi hastalıkları ve etkileri,13.Psikososyal açıdan organ transplantasyonları ve etkileri,14.Ölümcül veya kronik bir hastalığı olan bireylerin yakınlarının yaşadığı sorunlar; konularını içermektedir.
Dersin İçeriği Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Bu dersin sonunda öğrenciler;
3.1.Hastalığa verilen ruhsal tepkileri açıklar.
3.2.Hastalığa uyum süreci aşamalarını sıralar.
3.3.Ölümcül veya kronik bir hastalığı olan bireylerin yakınlarının yaşadığı sorunları açıklar.
1. Sağlık, hastalık ve kronik hastalık kavramlarını açıklayabilecektir.
2. Psikososyal faktörlerin, sağlık ve hastalıktaki önemini açıklayabilecektir.
3. Psikososyal açıdan kronik hastalıkların psikososyal etkilerini açıklayabilecektir.
Öğretim Yöntemleri:
Ölçme Yöntemleri:
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 1.Sağlık, hastalık, kronik hastalık kavramları Ders notu okuma
2 2.Hasta tedavi ekibi ilişkisi Ders notu okuma
3 3.Stres, sağlık hastalık ilişkisi, Stresle baş etme Ders notu okuma
4 4.Kişilik yapısı, davranış örüntüleri ile sağlık ve hastalık ilişkisi Ders notu okuma
5 5.Durumsal krizler, Travmatik Yaşam Deneyimleri ve hastalık ilişkisi Ders notu okuma
6 6.Hasta rolüne girmek, hasta olma psikolojisi Ders notu okuma
7 7.Fiziksel sağlık sorunlarına verilen ruhsal tepkiler ve uyum süreci
8 8.Psikososyal açıdan kronik ağrı ve ağrı ile baş etme
9 9.Psikososyal açıdan Endokrin sistemi hastalıkları ve etkileri
10 10.Psikososyal açıdan Kanser kanser ve etkileri
11 11.Psikososyal açıdan Kardiyovasküler hastalıklar ve etkileri
12 12.Psikososyal açıdan Kronik solunum sistemi hastalıkları ve etkileri
13 13.Psikososyal açıdan organ transplantasyonları ve etkileri
14 14.Ölümcül veya kronik bir hastalığı olan bireylerin yakınlarının yaşadığı sorunlar
Kaynak
Ders notları öğrencilere verilecektir.
1) Baltaş Z. (2000) “Sağlık Psikolojisi” Remzi Kitapevi, İstanbul. 2) Ü. Okyayuz (Ed.) (1999). “Sağlık Psikolojisine Giriş”, Psikologlar Derneği Yayınları. No:19 Ankara. 3) Bozkurt, SG. (2002) “Stres ve Sağlık Psikolojisi”. Ayvaşık B., Sayıl M. (Eds.), “Psikolojiyi Anlamak”, Türk Psikologlar Derneği Yay. No:23, 491-525, Ankara. 4) Brannon D, Feist J. (2010) Health Psychology: An Introduction to Behavior and Health.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Alanı ile ilgili temel düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
0
Alanıyla ilgili etik ilke ve kurallara ilişkin bilgiye sahiptir.
0
Alanı ile ilgili temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, temel bilgisayar programlarını ve ilgili teknolojileri kullanır.
0
Alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür.
0
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir; öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
0
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı temel düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
0
Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve katılır.
0
Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
0
Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuat ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.

Değerlendirme Sistemi

Katkı Düzeyi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS - işyükü
Etkinlikler Sayı Süresi
Süresi
T+U Saat
İş Yükü
T+U Saat
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 6 1 6
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 6 1 6
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 2 10 20
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 14 1 14
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 20 20
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 25 25
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 119
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 4,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu