Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
İLK VE ACİL YARDIM 2+0 2 2,0
Ders Programı Cuma 11:00-11:45 Cuma 12:00-12:45
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Ön Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. Arzu GÜNEŞ
Dersi Verenler Öğr.Gör. Ceren Selma ŞENTÜRK
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı İlk yardım herhangi bir kaza veya yaşamı tehlikeye düşüren bir durumda , sağlık görevlilerinin yardımı sağlanıncaya kadar , kazazedenin hayatta kalabilmesini sağlamak yada durumunun kötüye gitmemesini önlemek amacı ile olay yerinde ilkyardım konusunda bilgili kişiler tarafından, tıbbı araç gereç kullanmaksızın, mevcut araç gereçlerle yapılan ilaçsız uygulamadır.
Dersin İçeriği Bu ders; Genel İlkyardım bilgileri,Hasta Yaralı ve Olay yeri Değerlendirme,Temel Yaşam Desteği,Uygulama,Kanamalarda İlkyardım,Yaralanmalarda İlkyardım,Uygulama,Yanık Donma ve Sıcak Çarpmasında İlkyardım,Kırık Çıkık Burkulmalarda İlkyardım,Uygulama,Bilinç Bozukluklarında İlkyardım ,Göz, Kulak, Buruna Yabancı cisim kaçmalarında İlkyardım, Boğulmalarda İlkyardım Zehirlenmelerde İlkyardım, Hayvan Isırmalarında İlkyardım,Hasta ve Yaralı Taşıma Teknikleri,Uygulama; konularını içermektedir.
Dersin İçeriği Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. Temel İlkyardım konularına hakimiyet 2. Temel yaşam desteği uygulamasını yapabilen 3. Kırık, çıkık ve burkulmalarda atel uygulamalarına hakimiyet 4. Genel ilkyardım pratik bilgilerine hakimiyet
Öğretim Yöntemleri:
Ölçme Yöntemleri:
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Genel İlkyardım bilgileri
2 Hasta Yaralı ve Olay yeri Değerlendirme
3 Temel Yaşam Desteği
4 Uygulama
5 Kanamalarda İlkyardım
6 Yaralanmalarda İlkyardım
7 Uygulama
8 Yanık Donma ve Sıcak Çarpmasında İlkyardım
9 Kırık Çıkık Burkulmalarda İlkyardım
10 Uygulama
11 Bilinç Bozukluklarında İlkyardım
12 Göz, Kulak, Buruna Yabancı cisim kaçmalarında İlkyardım, Boğulmalarda İlkyardım Zehirlenmelerde İlkyardım, Hayvan Isırmalarında İlkyardım
13 Hasta ve Yaralı Taşıma Teknikleri
14 Uygulama
Kaynak
T.C. Sağlık Bakanlığı Temel İlk Yardım Uygulamaları Eğitim Kitabı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Alanı ile ilgili temel düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
0
Alanıyla ilgili etik ilke ve kurallara ilişkin bilgiye sahiptir.
0
Alanı ile ilgili temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, temel bilgisayar programlarını ve ilgili teknolojileri kullanır.
0
Alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür.
0
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir; öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
0
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı temel düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
0
Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve katılır.
0
Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
0
Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuat ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.

Değerlendirme Sistemi

Katkı Düzeyi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS - işyükü
Etkinlikler Sayı Süresi
Süresi
T+U Saat
İş Yükü
T+U Saat
Ders Saati 0 0 0
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 0
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 0,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu