Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
AMELİYATHANE YÖNETİMİ II 2+0 2 8,0
Ders Programı Cumartesi 11:00-11:45 Cumartesi 12:00-12:45
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler yok
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Ön Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. Müzeyyen ATASEVEN
Dersi Verenler Öğr.Gör. Cansu BUZUNOĞLU
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Ameliyathane ortamı, ameliyata hasta ve cerrahi hazırlık süreci, enfeksiyon kontrolü
Dersin İçeriği Bu ders; Sıvı- elektrolit asit-baz dengesizlikleri,cerrahi infeksiyonlar ,Genel cerrahi Ameliyatları hazırlık süreci,Kulak burun boğaz ameliyatları hazırlık süreci ,Nöroşirurji ameliyatları hazırlık süreci ,Çocuk cerrahi ameliyatları hazırlık süreci ,Ara sınav,Plastik cerrahi ameliyatları hazırlık süreci ,Ortopedi ameliyatları hazırlık süreci ,kardiovasküler cerrahi ameliyatları hazırlık süreci ,Üroloji ameliyatları hazırlık süreci ,Kadın hastalıkları ve doğum ameliyatları hazırlık süreci ,Göz cerrahisi ameliyatları hazırlık süreci ,Genel Sınav; konularını içermektedir.
Dersin İçeriği Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. Sıvı elektrolit takibini ve dengesizliklerini tanımlar. 2. cerrahi infeksiyonları tanımlar. 3. Branş cerrahisinde hazırlık sürecini öğrenir. 1, 10, 12, 18, 2, 21, 3, 8, A, B, C
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 12: Örnek Olay, 18: Vaka Çalışması, 2: Soru - Cevap, 21: Video, 3: Tartışma, 8: Grup Çalışması, A: Yazılı sınav, B: Sözlü Sınav, C: Ödev
Ölçme Yöntemleri:
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Sıvı- elektrolit asit-baz dengesizlikleri
2 cerrahi infeksiyonlar
3 Genel cerrahi Ameliyatları hazırlık süreci
4 Kulak burun boğaz ameliyatları hazırlık süreci
5 Nöroşirurji ameliyatları hazırlık süreci
6 Çocuk cerrahi ameliyatları hazırlık süreci
7 Ara sınav
8 Plastik cerrahi ameliyatları hazırlık süreci
9 Ortopedi ameliyatları hazırlık süreci
10 kardiovasküler cerrahi ameliyatları hazırlık süreci
11 Üroloji ameliyatları hazırlık süreci
12 Kadın hastalıkları ve doğum ameliyatları hazırlık süreci
13 Göz cerrahisi ameliyatları hazırlık süreci
14 Genel Sınav
Kaynak
*Uçak H, Ameliyathanede Yönetim-Organizasyon ve Cerrahi Uygulamalar, Kongre Kitapevi, 2016 * Aksoy G., Kanan N., Akyolcu N., Cerrahi Hemşireliği I, Nobel Tıp Kitapevi, 2012 * Aksoy G., Kanan N., Akyolcu N., Cerrahi Hemşireliği Uygulama Rehberi, İstanbul Tıp Kitapevi, 2011
yok

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Alanı ile ilgili temel düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
X
0
Alanıyla ilgili etik ilke ve kurallara ilişkin bilgiye sahiptir.
X
0
Alanı ile ilgili temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, temel bilgisayar programlarını ve ilgili teknolojileri kullanır.
X
0
Alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür.
X
0
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir; öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
X
0
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı temel düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
X
0
Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve katılır.
X
0
Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
X
0
Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuat ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı Düzeyi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS - işyükü
Etkinlikler Sayı Süresi
Süresi
T+U Saat
İş Yükü
T+U Saat
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 14 2 28
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 14 2 28
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 14 1 14
Proje Sunumu / Seminer 2 25 50
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 14 1 14
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 30 30
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 35 35
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 227
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 8,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu