Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
TIBBİ TERMİNOLOJİ 2+0 2 4,0
Ders Programı Pazartesi 13:30-14:15 Pazartesi 14:30-15:15
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler yok
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Ön Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. Bade Cevriye BAHTİYAR
Dersi Verenler Öğr.Gör. Şeyma TOSUN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Sağlıkla ilgili temel tanım, kavram ve konuların ve buna paralel olarak gerekli tıbbi terminolojinin öğrenilmesi amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği Bu ders; 1. Sağlık kavramı ve sağlığın belirleyicileri,2. Terminolojiye giriş,3. Tıbbi terimlerin oluşturulmasında genel kurallar,4. Tıbbi terimlerin oluşturulmasında genel kurallar,5. Kas iskelet sistemine ilişkin terminoloji(anatomi, fizyoloji, hastalıklar, tanısal işlemler),6. Sindirim sistemine ilişkin terminoloji (anatomi, fizyoloji, hastalıklar, tanısal işlemler),7. Solunum sitemine ilişkin terminoloji (anatomi, fizyoloji, hastalıklar, tanısal işlemler),8. Kardiyovasküler sisteme ilişkin terminoloji (anatomi, fizyoloji, hastalıklar, tanısal işlemler),9. Üriner sisteme ilişkin terminoloji (anatomi, fizyoloji, hastalıklar, tanısal işlemler),10. Genital sisteme ilişkin terminoloji (anatomi, fizyoloji, hastalıklar, tanısal işlemler),11. Endokrin sistemine ilişkin terminoloji (anatomi, fizyoloji, hastalıklar, tanısal işlemler),12. Sinir sistemine ilişkin terminoloji (anatomi, fizyoloji, hastalıklar, tanısal işlemler),13. Göz ve Kulak burun boğaz yapılarına ilişkin terminoloji (anatomi, fizyoloji, hastalıklar, tanısal işlemler),14. Genel değerlendirme; konularını içermektedir.
Dersin İçeriği Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Bu dersin sonunda öğrenci;
1. Sağlık ile ilgili temel tanım ve kavramları tanımlar. 1, 3 A, C
2. Sağlık ve hastalık kavramlarını tanımlar. 1, 2, 3 A, C
3. Sağlığın belirleyicilerini değerlendirir. 1, 2, 3 A, C
4. Sağlığın geliştirilmesi yaklaşımını tanımlar. 1, 2, 3 A, C
5. Sağlık programlarını tartışır. 1, 2, 3 A, C
6. Tıbbi terminolojinin önemini, yöntemlerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1, 2, 3 A, C
7. Tıbbi terminolojinin temel tanım ve kavramlarını ifade eder. 1, 2, 3 A, C
8. Tıbbi terimleri oluşturan öğeleri tanır ve alanı ile ilgili tıbbi terimleri oluşturur. 1, 2, 3 A, C
9. Tıbbi terimlerin kurumsal iletişimdeki önemini ayırt eder. 1, 2 A, C
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, C: Ödev
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 1. Sağlık kavramı ve sağlığın belirleyicileri ders notlarının okunması
2 2. Terminolojiye giriş ders notlarının okunması
3 3. Tıbbi terimlerin oluşturulmasında genel kurallar ders notlarının okunması
4 4. Tıbbi terimlerin oluşturulmasında genel kurallar ders notlarının okunması
5 5. Kas iskelet sistemine ilişkin terminoloji(anatomi, fizyoloji, hastalıklar, tanısal işlemler) ders notlarının okunması
6 6. Sindirim sistemine ilişkin terminoloji (anatomi, fizyoloji, hastalıklar, tanısal işlemler) ders notlarının okunması
7 7. Solunum sitemine ilişkin terminoloji (anatomi, fizyoloji, hastalıklar, tanısal işlemler) ders notlarının okunması
8 8. Kardiyovasküler sisteme ilişkin terminoloji (anatomi, fizyoloji, hastalıklar, tanısal işlemler) ders notlarının okunması
9 9. Üriner sisteme ilişkin terminoloji (anatomi, fizyoloji, hastalıklar, tanısal işlemler) ders notlarının okunması
10 10. Genital sisteme ilişkin terminoloji (anatomi, fizyoloji, hastalıklar, tanısal işlemler) ders notlarının okunması
11 11. Endokrin sistemine ilişkin terminoloji (anatomi, fizyoloji, hastalıklar, tanısal işlemler) ders notlarının okunması
12 12. Sinir sistemine ilişkin terminoloji (anatomi, fizyoloji, hastalıklar, tanısal işlemler) ders notlarının okunması
13 13. Göz ve Kulak burun boğaz yapılarına ilişkin terminoloji (anatomi, fizyoloji, hastalıklar, tanısal işlemler) ders notlarının okunması
14 14. Genel değerlendirme
Kaynak
Ders notu öğrenciye verilecektir.
1. Polat M., Eroğlu F. Tıbbi Terminoloji. Dünya Tıp Kitabevi, 2015. 2. Ekinci S., Hatipoğlu H.G. Yüksekokullar Tıbbi Terminoloji Ders kitabı.6. Bs. Hatipoğlu Yayınevi, 2015. 3. Yrd. Doç Dr. A. Handan Dökmeci, Tıp dilinde yeni sözlük, Nobel Yayınları

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Alanı ile ilgili temel düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
X
0
Alanıyla ilgili etik ilke ve kurallara ilişkin bilgiye sahiptir.
X
0
Alanı ile ilgili temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, temel bilgisayar programlarını ve ilgili teknolojileri kullanır.
X
0
Alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür.
X
0
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir; öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
X
0
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı temel düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
0
Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve katılır.
0
Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
0
Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuat ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.

Değerlendirme Sistemi

Katkı Düzeyi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS - işyükü
Etkinlikler Sayı Süresi
Süresi
T+U Saat
İş Yükü
T+U Saat
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 14 2 28
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 1 6 6
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 1 10 10
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 4 1 4
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 15 15
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 20 20
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 111
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 4,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu