Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
AMELİYATHANE UYGULAMALARI I 1+10 6 20,0
Ders Programı Pazartesi 08:00-08:45 Pazartesi 09:00-09:45 Pazartesi 10:00-10:45 Pazartesi 11:00-11:45 Pazartesi 12:00-12:45 Pazartesi 13:30-14:15 Pazartesi 14:30-15:15 Pazartesi 15:30-16:15 Pazartesi 16:30-17:15 Pazartesi 17:30-18:15 Çarşamba 13:30-14:15
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Ön Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. Pelin BASIM
Dersi Verenler Doç.Dr. Pelin BASIM
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Ameliyathane ortamı, cerrahi müdahaleler, ameliyata hasta ve ortam hazırlığı, enfeksiyon kontrolü uygulamalarını tanımaktır.
Dersin İçeriği Bu ders; 1. Hafta Uygulama,2. Hafta Uygulama,3. Hafta Uygulama,4. Hafta Uygulama,5. Hafta Uygulama,6. Hafta Uygulama,7. Hafta Uygulama,8. Hafta Uygulama,9. Hafta Uygulama,10. Hafta Uygulama,11. Hafta Uygulama,12. Hafta Uygulama,13. Hafta Uygulama,14. Hafta Uygulama; konularını içermektedir.
Dersin İçeriği Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1.Ameliyathanedeki ekipmanları listeler. 1, 2, 4 A
2.Hastanın ve ameliyathane ortamının cerrahi müdahale için nasıl hazırlanacağını özetler 1, 12, 4 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 12: Örnek Olay, 2: Soru - Cevap, 4: Alıştırma ve Uygulama
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 1. Hafta Uygulama
2 2. Hafta Uygulama
3 3. Hafta Uygulama
4 4. Hafta Uygulama
5 5. Hafta Uygulama
6 6. Hafta Uygulama
7 7. Hafta Uygulama
8 8. Hafta Uygulama
9 9. Hafta Uygulama
10 10. Hafta Uygulama
11 11. Hafta Uygulama
12 12. Hafta Uygulama
13 13. Hafta Uygulama
14 14. Hafta Uygulama
Kaynak
Öğretim üyesinin kendi notları

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Alanı ile ilgili temel düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
0
Alanıyla ilgili etik ilke ve kurallara ilişkin bilgiye sahiptir.
0
Alanı ile ilgili temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, temel bilgisayar programlarını ve ilgili teknolojileri kullanır.
0
Alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür.
0
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir; öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
0
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı temel düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
0
Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve katılır.
0
Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
0
Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuat ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.

Değerlendirme Sistemi

Katkı Düzeyi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS - işyükü
Etkinlikler Sayı Süresi
Süresi
T+U Saat
İş Yükü
T+U Saat
Ders Saati 14 11 154
Rehberli Problem Çözme 14 12 168
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 14 2 28
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 2 30 60
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 14 2 28
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 70 70
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 80 80
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 588
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 20,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu