Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
TEMEL İLKE VE BECERİLER 1+4 3 4,0
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler yok
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Ön Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. Müzeyyen ATASEVEN
Dersi Verenler Öğr.Gör. Cansu BUZUNOĞLU
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Ameliyathane, postop derlenme odası ve klinik uygulamaları için gerekli olan becerileri kazandırmak
Dersin İçeriği Bu ders; Aseptik teknik uygulamları ,Vücut mekanik ilkeleri ,Yaşam bulguları önemi ve değerlendirmesi ,İlaç uygulamaları (SC, IM,IV),Kan ve kan ürünlerinin önemi ,Yara çeşitleri ve pansuman yapma ,Organ/Doku naklinde Sınıflandırma ve Uygulamalar ,Üriner sonda takma ve çıkarma,Cerrahi sütur materyalleri ve uygulamaları ,Temel EKG ve önemi ,Temel yaşam desteği uygulamaları,Şok çeşitleri ve önemi,Yanık hastaların sınıflandırılması ve tıbbi süreci,Travma ve travmalı hastaya yaklaşım ; konularını içermektedir.
Dersin İçeriği Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Cerrahi işlem öncesi- işlem sırasında ve operasyon sonrasında gerekli olan teorik bilgi ve becerilerin kazanılması, problem çözme becerisinin etkili bir şekilde kullanabilmeleri sağlamaktır. 1, 12, 18, 2, 21, 3, 5 A, B, C
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 12: Örnek Olay, 18: Vaka Çalışması, 2: Soru - Cevap, 21: Video, 3: Tartışma, 5: Gösteri
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, B: Sözlü Sınav, C: Ödev
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Aseptik teknik uygulamları
2 Vücut mekanik ilkeleri
3 Yaşam bulguları önemi ve değerlendirmesi
4 İlaç uygulamaları (SC, IM,IV)
5 Kan ve kan ürünlerinin önemi
6 Yara çeşitleri ve pansuman yapma
7 Organ/Doku naklinde Sınıflandırma ve Uygulamalar
8 Üriner sonda takma ve çıkarma
9 Cerrahi sütur materyalleri ve uygulamaları
10 Temel EKG ve önemi
11 Temel yaşam desteği uygulamaları
12 Şok çeşitleri ve önemi
13 Yanık hastaların sınıflandırılması ve tıbbi süreci
14 Travma ve travmalı hastaya yaklaşım
Kaynak
*Ay F, Sağlık Uygulamalarında Temel Kavramlar ve Beceriler, İstanbul Tıp Kitapevi, 2011 *Aşti T, Karadağ A, Klinik Beceriler, Nobel Tıp Kitabevi, 2011 *Taylor,C., Lillis, C., Lemone, P.; Fundamentals of Nursing. Lipincott Company, Philadelphia,second edition,2007 *Sabuncu, N., Alpar, Ş., Özdilli, K ve ark. Edt: N. Sabuncu. Hemşirelik Bakımında ilke ve uygulamalar. Alter Yayınevi,2008
yok

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Alanı ile ilgili temel düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
X
0
Alanıyla ilgili etik ilke ve kurallara ilişkin bilgiye sahiptir.
X
0
Alanı ile ilgili temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, temel bilgisayar programlarını ve ilgili teknolojileri kullanır.
X
0
Alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür.
X
0
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir; öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
X
0
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı temel düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
X
0
Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve katılır.
X
0
Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
X
0
Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuat ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı Düzeyi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS - işyükü
Etkinlikler Sayı Süresi
Süresi
T+U Saat
İş Yükü
T+U Saat
Ders Saati 14 5 70
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 25 25
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 25 25
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 120
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 4,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu