Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
AMELİYATHANE YÖNETİMİ I 2+0 2 8,0
Ders Programı Cumartesi 10:00-10:45 Cumartesi 11:00-11:45
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Ön Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. Müzeyyen ATASEVEN
Dersi Verenler Öğr.Gör. Cansu BUZUNOĞLU
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Ameliyathane ortamı, hasta ve çalışan güvenliği, enfeksiyon kontrolü öğrenilmesi
Dersin İçeriği Bu ders; 1.Ameliyathane Yönetimi Planlaması ,2. Ameliyathane çalışanları ve görev tanımları ,3. Ameliyathane fiziki yapısı ,4. Anestezi ,5. Ameliyathanede enfeksiyon kontrolü ,6. Cerrahi enstrümanlar ,7. Ara sınav ,8. Ameliyathanede kayıt ve dokümantasyon sistemi ,9. Ameliyathane tekstil ve sarf malzeme ,10. Sağlık çalışanı güvenliği ve alınacak önlemler ,11. Radyasyon güvenliği ,12. Cerrahi girişimlerde pozisyon ,13. Ameliyathanede tıbbi cihazlar ,14. Genel sınav ; konularını içermektedir.
Dersin İçeriği Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
12, 15, 18, 2, 3 A, B
1. Ameliyathanede yönetim planlamasını tanımlar
2. Sağlık çalışanlarının görev tanımlarını bilir.
3. Ameliyathane fiziki yapısını bilir.
4. Anestezi prosedürlerini tanımlar
5. Ameliyat odasının hazırlığı aşamalarını tanımlar
6. Hasta güvenliği kavramının önemini taşır.
7. Sağlık çalışanları güvenliği ve önlemlerini kavrar.
8. Cerrahi girişimlerde verilen pozisyonları ve prosedürleri konularını özetler.
Öğretim Yöntemleri: 12: Örnek Olay, 15: Problem Çözme, 18: Vaka Çalışması, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, B: Sözlü Sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 1.Ameliyathane Yönetimi Planlaması
2 2. Ameliyathane çalışanları ve görev tanımları
3 3. Ameliyathane fiziki yapısı
4 4. Anestezi
5 5. Ameliyathanede enfeksiyon kontrolü
6 6. Cerrahi enstrümanlar
7 7. Ara sınav
8 8. Ameliyathanede kayıt ve dokümantasyon sistemi
9 9. Ameliyathane tekstil ve sarf malzeme
10 10. Sağlık çalışanı güvenliği ve alınacak önlemler
11 11. Radyasyon güvenliği
12 12. Cerrahi girişimlerde pozisyon
13 13. Ameliyathanede tıbbi cihazlar
14 14. Genel sınav
Kaynak
*Uçak H, Ameliyathanede Yönetim-Organizasyon ve Cerrahi Uygulamalar, Kongre Kitapevi, 2016 * Aksoy G., Kanan N., Akyolcu N., Cerrahi Hemşireliği I, Nobel Tıp Kitapevi, 2012 * Aksoy G., Kanan N., Akyolcu N., Cerrahi Hemşireliği Uygulama Rehberi, İstanbul Tıp Kitapevi, 2011

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Alanı ile ilgili temel düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
0
Alanıyla ilgili etik ilke ve kurallara ilişkin bilgiye sahiptir.
0
Alanı ile ilgili temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, temel bilgisayar programlarını ve ilgili teknolojileri kullanır.
0
Alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür.
0
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir; öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
0
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı temel düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
0
Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve katılır.
0
Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
0
Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuat ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.

Değerlendirme Sistemi

Katkı Düzeyi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS - işyükü
Etkinlikler Sayı Süresi
Süresi
T+U Saat
İş Yükü
T+U Saat
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 14 2 28
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 14 2 28
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 2 25 50
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 14 1 14
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 40 40
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 50 50
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 238
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 8,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu