Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
HUKUKA GİRİŞ 2+023
Ders Programı Salı 16:30-17:15 Salı 17:30-18:15
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiÖn Lisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüÖğr.Gör. Kaan KARAMAN
Dersi VerenlerÖğr.Gör. Kaan KARAMAN
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıÖğrencilere, hukukun temel kavramları ve kurumları hakkında temel bilgileri vermektir.
Dersin İçeriğiBu ders; Sosyal düzen kuralları,Hukukun tanımı, amacı,fonksiyonları ve hukuk kurallarının özelliği, Pozitif hukukun kaynakları: Örf ve adet,Pozitif hukukun kaynakları: Yazılı hukuk, Pozitif hukukun kaynakları: Kanunlar, tüzükler, yönetmelikler., Kanunlaştırma hareketleri,Özel hukuk-kamu hukuku ayırımı, Özel hukuk bölümleri, Kamu hukuku bölümleri, Hak kavramı ve hakların sınıflandırılması,Hakların kazanılması ve kaybı, hukuki fiiller ve hukuki işlemler, Hak sahibi gerçek ve tüzel kişiler, Kişilik kavramı, kişiliğin başlangıcı ve sona ermesi, korunması, Hakların korunması ve dava hakkı; konularını içermektedir.
Dersin İçeriğiÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Bu dersin sonunda öğrenci;1, 11, 15, 18A
1. Bireylerin birbirleriyle ve toplumla olan ilişkilerini düzenleyen kuralların bütünü içinde hukuk kurallarının oluşumunu ve işlevini özetleyebilecektir.1, 11, 15, 18A
1.1. Toplumsal düzeni sağlayan kurallar arasında hukuk kurallarının özelliğini, öngörülebilen yaptırımları tanımlar.
1.2. Pozitif hukukun kaynaklarını açıklar.
1.3. Farklı toplumsal/siyasi oluşumlardaki kanunlaştırma hareketlerini açıklar.
2. Somut bir olayda bireylerin gerçekleştirdikleri ilişki biçimlerini ve davranışları hukuk alanında tanıyabilecektir.
2.1. Bireylerin gerçekleştirdikleri ilişki biçimlerini ve davranışları hukuki kavramlarla tanımlar.
2.2. Somut ilişki biçimlerine ve davranışlara uygulanan hukuk kurallarının niteliklerini, bu kuralları uygulama yöntemini saptar.
2.3. Hukuk kurallarının uygulamasında yargının yerini ve işlevini ifade eder.
3. Somut bir olayda karşılaştığı uyuşmazlığın çözümünü açıklayabilecektir.
3.1. Hak kavramını ve türlerini, hakkın konusunu ve hak sahibini tanımlar.
3.2. Hakkın kazanılmasının ve kaybının şartlarını belirler.
3.3. Hakkın korunmasının yollarını ifade eder.
Öğretim Yöntemleri:1: Anlatım, 11: Seminer, 15: Problem Çözme, 18: Vaka Çalışması
Ölçme Yöntemleri:A: Yazılı sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1 Sosyal düzen kuralları
2Hukukun tanımı, amacı,fonksiyonları ve hukuk kurallarının özelliği
3 Pozitif hukukun kaynakları: Örf ve adet
4Pozitif hukukun kaynakları: Yazılı hukuk
5 Pozitif hukukun kaynakları: Kanunlar, tüzükler, yönetmelikler.
6 Kanunlaştırma hareketleri
7Özel hukuk-kamu hukuku ayırımı
8 Özel hukuk bölümleri
9 Kamu hukuku bölümleri
10 Hak kavramı ve hakların sınıflandırılması
11Hakların kazanılması ve kaybı, hukuki fiiller ve hukuki işlemler
12 Hak sahibi gerçek ve tüzel kişiler
13 Kişilik kavramı, kişiliğin başlangıcı ve sona ermesi, korunması
14 Hakların korunması ve dava hakkı
Kaynak
Ders notu verilmeyecektir.
Prof.Dr. Kemal Gözler, Hukukun Temel Kavramları, Ekin Yayınevi, Bursa 2016 - A. Şeref GÖZÜBÜYÜK, Hukuka Giriş ve Hukukun Temel Kavramları, Turhan Kitabevi, Ankara 2015.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Ders

-

Dersin Detaylı Bilgileri

-

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu