Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
BİREYSEL İŞ HUKUKU2+023
Ders Programı Çarşamba 11:00-11:45 Çarşamba 12:00-12:45
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiÖn Lisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Seçkin NAZLI
Dersi VerenlerProf.Dr. Seçkin NAZLI
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacıİşçi ve işveren arasındaki iş ilişkisinin kurulması, içeriği ve sona ermesine ilişkin hukuki düzenlemelerle, uygulamaya yönelik bilgilerin öğrenilmesidir.
Dersin İçeriğiBu ders; İş Hukuku'na giriş, iş hukukunun konusu, gelişimi, amacı ve kaynakları,İş Hukukunun Temel Kavramları; işçi, işveren, işveren vekili, alt işveren, işyeri, işletme kavramları,İş Kanunu'nun kapsamı,İş Sözleşmesi Kavramı,İş Sözleşmesinin Kurulması,İş Sözleşmesinin Türleri,İş sözleşmesinden doğan borçlar,İş Sözleşmesinin Sona Ermesi,İş güvencesi ve işe iade davaları,Çalışma Süreleri,Fazla saatlerle çalışmalar ve özellik arzeden çalışmalar,Dinlenme ve tatil hakları,İş sözleşmesinin sona ermesi ve sonuçları,Kıdem ve ihbar tazminatları; konularını içermektedir.
Dersin İçeriğiÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. İş Hukukunun temel kavramlarını, ortaya çıkışı ve tarihi gelişimini değerlendirebilecektir.1, 10, 12, 2A, B
1.1. İşçi, memur, serbest çalışan ile çıkar ve stajyer kavramları arasındaki farkı ayırt eder.1, 10, 12, 2A, B
1.2. İşyeri ve işletme kavramları ile asıl işveren – alt işveren (taşeron) kavramlarını açıklar.1, 10, 12, 2A, B
1.3. İş sözleşmesinin kurulması, türleri, içeriği ve sona ermesini, geçerli fesih, haklı fesih kavramlarını listeler.1, 10, 12, 18, 2A, B
2. İşverenin ve işçinin hak ve yükümlülüklerini değerlendirebilecektir.1, 10, 12, 18, 2A, B
2.1. İş sözleşmesinin sona ermesine ilişkin yasal düzenlemeleri, Yargıtay’ın yerleşik kararlarını ve buna ilişkin hukuki sonuçlarını yorumlar.1, 10, 12, 2A, B
2.2. Çalışma süresi, fazla çalışma kavramı, yıllık ücretli izin, hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil kavramlarını, tatillerde işçinin çalıştırılmasına ilişkin usul ve esasları listeler.1, 10, 12, 18, 2A, B
Öğretim Yöntemleri:1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 12: Örnek Olay, 18: Vaka Çalışması, 2: Soru - Cevap
Ölçme Yöntemleri:A: Yazılı sınav, B: Sözlü Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1İş Hukuku'na giriş, iş hukukunun konusu, gelişimi, amacı ve kaynakları
2İş Hukukunun Temel Kavramları; işçi, işveren, işveren vekili, alt işveren, işyeri, işletme kavramları
3İş Kanunu'nun kapsamı
4İş Sözleşmesi Kavramı
5İş Sözleşmesinin Kurulması
6İş Sözleşmesinin Türleri
7İş sözleşmesinden doğan borçlar
8İş Sözleşmesinin Sona Ermesi
9İş güvencesi ve işe iade davaları
10Çalışma Süreleri
11Fazla saatlerle çalışmalar ve özellik arzeden çalışmalar
12Dinlenme ve tatil hakları
13İş sözleşmesinin sona ermesi ve sonuçları
14Kıdem ve ihbar tazminatları
Kaynak
1- ÇELİK Nuri/CANİKLİOĞLU Nurşen/CANBOLAT Talat, İş Hukuku Dersleri, 34. Yenilenmiş Bası, İstanbul 2021. 2- SÜZEK Sarper, İş Hukuku, 21. Yenilenmiş Baskı, İstanbul 2021. 3- ASTARLI Muhittin/ BAYSAL Ulaş/ MOLLAMAHMUTOĞLU Hamdi, İş Hukuku Ders Kitabı Cilt:1 Bireysel İş Hukuku, 5. Baskı, İstanbul 2021. 4- EYRENCİ Öner/ TAŞKENT Savaş/ ULUCAN Devrim/ BASKAN Ş. Esra, İş Hukuku, 10. Baskı, İstanbul 2020. 5- EKMEKÇİ Ömer/ YİĞİT Esra, Bireysel İş Hukuku Dersleri, 3. Baskı, İstanbul 2021.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Ders

-

Dersin Detaylı Bilgileri

-

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu