Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
HUKUKA GİRİŞ 2+0 2 3,0
Ders Programı Salı 15:30-16:15 Salı 16:30-17:15
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Ön Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. Kaan KARAMAN
Dersi Verenler Prof.Dr. Harun DEMİRBAŞ, Öğr.Gör. Kaan KARAMAN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Öğrencilere, hukukun temel kavramları ve kurumları hakkında temel bilgileri vermektir.
Dersin İçeriği Bu ders; Sosyal düzen kuralları,Hukukun tanımı, amacı,fonksiyonları ve hukuk kurallarının özelliği, Pozitif hukukun kaynakları: Örf ve adet,Pozitif hukukun kaynakları: Yazılı hukuk, Pozitif hukukun kaynakları: Kanunlar, tüzükler, yönetmelikler., Kanunlaştırma hareketleri,Özel hukuk-kamu hukuku ayırımı, Özel hukuk bölümleri, Kamu hukuku bölümleri, Hak kavramı ve hakların sınıflandırılması,Hakların kazanılması ve kaybı, hukuki fiiller ve hukuki işlemler, Hak sahibi gerçek ve tüzel kişiler, Kişilik kavramı, kişiliğin başlangıcı ve sona ermesi, korunması, Hakların korunması ve dava hakkı; konularını içermektedir.
Dersin İçeriği Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Bu dersin sonunda öğrenci; 1, 11, 15, 18, A
1. Bireylerin birbirleriyle ve toplumla olan ilişkilerini düzenleyen kuralların bütünü içinde hukuk kurallarının oluşumunu ve işlevini özetleyebilecektir. 1, 11, 15, 18, A
1.1. Toplumsal düzeni sağlayan kurallar arasında hukuk kurallarının özelliğini, öngörülebilen yaptırımları tanımlar.
1.2. Pozitif hukukun kaynaklarını açıklar.
1.3. Farklı toplumsal/siyasi oluşumlardaki kanunlaştırma hareketlerini açıklar.
2. Somut bir olayda bireylerin gerçekleştirdikleri ilişki biçimlerini ve davranışları hukuk alanında tanıyabilecektir.
2.1. Bireylerin gerçekleştirdikleri ilişki biçimlerini ve davranışları hukuki kavramlarla tanımlar.
2.2. Somut ilişki biçimlerine ve davranışlara uygulanan hukuk kurallarının niteliklerini, bu kuralları uygulama yöntemini saptar.
2.3. Hukuk kurallarının uygulamasında yargının yerini ve işlevini ifade eder.
3. Somut bir olayda karşılaştığı uyuşmazlığın çözümünü açıklayabilecektir.
3.1. Hak kavramını ve türlerini, hakkın konusunu ve hak sahibini tanımlar.
3.2. Hakkın kazanılmasının ve kaybının şartlarını belirler.
3.3. Hakkın korunmasının yollarını ifade eder.
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 11: Seminer, 15: Problem Çözme, 18: Vaka Çalışması, A: Yazılı sınav
Ölçme Yöntemleri:
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Sosyal düzen kuralları
2 Hukukun tanımı, amacı,fonksiyonları ve hukuk kurallarının özelliği
3 Pozitif hukukun kaynakları: Örf ve adet
4 Pozitif hukukun kaynakları: Yazılı hukuk
5 Pozitif hukukun kaynakları: Kanunlar, tüzükler, yönetmelikler.
6 Kanunlaştırma hareketleri
7 Özel hukuk-kamu hukuku ayırımı
8 Özel hukuk bölümleri
9 Kamu hukuku bölümleri
10 Hak kavramı ve hakların sınıflandırılması
11 Hakların kazanılması ve kaybı, hukuki fiiller ve hukuki işlemler
12 Hak sahibi gerçek ve tüzel kişiler
13 Kişilik kavramı, kişiliğin başlangıcı ve sona ermesi, korunması
14 Hakların korunması ve dava hakkı
Kaynak
Ders notu verilmeyecektir.
Prof.Dr. Kemal Gözler, Hukukun Temel Kavramları, Ekin Yayınevi, Bursa 2016 - A. Şeref GÖZÜBÜYÜK, Hukuka Giriş ve Hukukun Temel Kavramları, Turhan Kitabevi, Ankara 2015.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5

Değerlendirme Sistemi

Katkı Düzeyi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS - işyükü
Etkinlikler Sayı Süresi
Süresi
T+U Saat
İş Yükü
T+U Saat
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 14 2 28
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 14 2 28
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 4 4
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 4 4
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 92
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 3,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu