Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM 18+4 - 1,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Kurul Dersi
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Huriye Ayşe PARLAKGÜMÜŞ
Dersi Verenler Prof.Dr. Huriye Ayşe PARLAKGÜMÜŞ, Prof.Dr. Ahmet Fatih DURMUŞOĞLU, Prof.Dr. Mesut YILMAZ, Dr.Öğr.Üye. Filiz YARIMÇAN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Dersin İçeriği Bu ders; Kadın Hastalıkları ve Doğum - OB/GYN'ye Giriş,Kadın Hastalıkları ve Doğum -Pelvik anatomi ve Embriyoloji,Kadın Hastalıkları ve Doğum -GYN'de Belirti İşaretleri ve Muayenesi,Kadın Hastalıkları ve Doğum - Öykü Alma ve Tanı Yöntemleri,Kadın Hastalıkları ve Doğum - Teşhis İşlemleri,Obstetrics and Gynaecology -Phases of Woman and Puberty,Kadın Hastalıkları ve Doğum - Menstrüel,Kadın Hastalıkları ve Doğum -Anormal Rahim kanaması,Kadın Hastalıkları ve Doğum - Alt genital sistem enfeksiyonları,Kadın Hastalıkları ve Doğum- Rahim ve adneksiyal neoplazmalar,Kadın Hastalıkları ve Doğum-Alt gental sistem neoplazmaları,Kadın Hastalıkları ve Doğum-Gebelikte Doğum Öncesi Bakım,Kadın Hastalıkları ve Doğum-Gebelik Teşhisi,Kadın Hastalıkları ve Doğum-Normal doğum,Kadın Hastalıkları ve Doğum-Gebelikte Fizyolojik Değişiklikler,Kadın Hastalıkları ve Doğum-Situs,habitus ve Fetüsün Pozisyonu,Kadın Hastalıkları ve Doğum-Gebeliğin Komplikasyonları,Kadın Hastalıkları ve Doğum-Sistemik Hastalıkları; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Öğretim Yöntemleri:
Ölçme Yöntemleri:
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Kadın Hastalıkları ve Doğum - OB/GYN'ye Giriş yok
2 Kadın Hastalıkları ve Doğum -Pelvik anatomi ve Embriyoloji yok
3 Kadın Hastalıkları ve Doğum -GYN'de Belirti İşaretleri ve Muayenesi yok
4 Kadın Hastalıkları ve Doğum - Öykü Alma ve Tanı Yöntemleri yok
5 Kadın Hastalıkları ve Doğum - Teşhis İşlemleri yok
6 Obstetrics and Gynaecology -Phases of Woman and Puberty yok
7 Kadın Hastalıkları ve Doğum - Menstrüel yok
8 Kadın Hastalıkları ve Doğum -Anormal Rahim kanaması yok
9 Kadın Hastalıkları ve Doğum - Alt genital sistem enfeksiyonları yok
10 Kadın Hastalıkları ve Doğum- Rahim ve adneksiyal neoplazmalar yok
11 Kadın Hastalıkları ve Doğum-Alt gental sistem neoplazmaları yok
12 Kadın Hastalıkları ve Doğum-Gebelikte Doğum Öncesi Bakım yok
13 Kadın Hastalıkları ve Doğum-Gebelik Teşhisi yok
14 Kadın Hastalıkları ve Doğum-Normal doğum yok
15 Kadın Hastalıkları ve Doğum-Gebelikte Fizyolojik Değişiklikler yok
16 Kadın Hastalıkları ve Doğum-Situs,habitus ve Fetüsün Pozisyonu yok
17 Kadın Hastalıkları ve Doğum-Gebeliğin Komplikasyonları yok
18 Kadın Hastalıkları ve Doğum-Sistemik Hastalıkları yok
Kaynaklar

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
PY1: İnsana ait (tıbbi) yapısal (morfolojik) ve işlevsel (fonksiyonel) normal yapıyı ve bozukluk (hastalık) durumlarını bilir.
0
PY3: Bozukluk (hastalık) durumlarının nedenlerini, korunma yollarını ve toplum sağlığının teşviki ve geliştirilmesi yöntemlerini bilir.
0
PY4: Sağlıkla ilgili bilgilerini ileri düzeyde geliştirebilme ve uygulayabilme yöntemlerini bilir.
0
PY5: Sağlıkla ilgili disiplinler arası ileri düzeyde bilgiye ulaşır, bilgiyi yorumlar ve uygular.
0
PY7: Teşhis için tetkik verilerini yorumlar ve klinik verilerle karşılaştırır ve çözüm önerileri geliştirir.
0
PY8: Birey ve toplum sağlığının teşviki ve geliştirilmesi için uygun araçları seçip uygulayabilir.
0
PY9: Sağlıkla ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak planlar ve yürütür.
0
PY10: Birey ve toplum sağlığının teşviki ve geliştirilmesinde karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
0
PY11: Teşhis ve tedavi için insan bedenine yapacağı her türlü uygulamanın sorumluluğunu alır.
0
PY12: Kişisel öğrenme gereksinimlerini belirler ve yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştir.
0
PY13: Sağlık alanında edindiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
0
PY14: Hastayı, ilgili kişi ve kurumları ve toplumu sağlık sorunu ile ilgili bilgilendirir, çözüm önerilerini yazılı ve/veya sözlü olarak aktarır.
0
PY15: Sağlığın teşviki ve geliştirilmesi ile ilgili önerilerini verilerle destekleyerek disiplinler arası uzmanlarla paylaşır.
0
PY16: İngilizceyi en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak, alanındaki bilgileri izler ve iletişim kurar.
0
PY17: En az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
0
PY18: Sağlık alanı ile ilgili verilerin elde edilmesi, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.
0
PY19: İş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu