Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
GASTRO-İNTESTİNAL SİSTEM 110+28 - 8,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Kurul
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Vedat GÖRAL
Dersi Verenler Prof.Dr. Vedat GÖRAL
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersın amacı gastroıntestınal sıstem hastalıklarının tanısını (semptom, tanı metodları) tedavısını, korunma yontemlerını multıdısplıner bır program ıcınde asagıdaki branşları kapsayarak öğrenciye öğretmektir.Bu kurulda eğitim veren branşlar: 1) Patoloji 2) Farmakoloji 3) İç hastalıkları 4) Enfeksiyon hastalıkları 5) Radyoloji-Nükleer Tıp 6) Genel Cerrahi 7) Pediatri
Dersin İçeriği Bu ders; Kurul Tanıtımı ve Öğrenim Hedeflerinin Açıklanması,Patoloji-Ağız ve tükrük bezi hastalıkları patolojisi,Patoloji-Özefagus hastalıkları patolojisi,Patoloji-Mide hastalıkları patolojisi,İç Hastalıkları-GÖRH ve Özofajitler ve Hiatal Hernileri,İç Hastalıkları-Özofagus Motilite Bozuklukları ve Akalazya,İç Hastalıkları-Gastritler ve Peptik Ülser,İç Hastalıkları-Üst ve Alt GIS Kanamalar,İç Hastalıkları-Fonksiyonel Barsak Hastalıkları,Farmakoloji-Sindirime Yardımcı İlaçlar ve Antidiyareikler,Farmakoloji-Peptik ülser Tedavisinde Kullanılan İlaçlar,Farmakoloji-Laksatif ve Purgatifler,Farmakoloji-Farmakovijilans ve Klinik Farmakolojiye Giriş,Farmakoloji-Emetik ve Antiemetik İlaçlar,Patoloji-İnce ve kalın bağırsak nonneoplastik hastalıkları patolojisi,MESLEKİ BECERİ-BATIN MUAYENESİ,İç Hastalıkları-İnflamatuar Barsak Hastalıkları,İç Hastalıkları-Malabsorpsiyon Testleri,Çocuk Hastalıkları-1-Sindirim sistemi hastalıklarında öykü, fizik muayene ve tanı yöntemleri,Enfeksiyon Hastalıkları-Erişkinde akut enfeksiyöz ishale yaklaşım,Enfeksiyon Hastalıkları-Erişkinde akut hepatitli hastaya yaklaşım,MESLEKİ BECERİ-NAZOGASTRİK SONDA UYGULAYABİLME /MİDE YIKAYABİLME,Genel Cerrahi-ÖZOFAGUS VE MİDE HASTALIKLARI VE CERRAHİSİ,İç Hastalıkları-Gastrointestinal Sistem Hastalıklarında Semptomlar veTanı,Radyoloji-Sindirim Sistemi Radyolojisi,Çocuk Hastalıkları-Hepatosplenomegali,Genel Cerrahi-SMALL BOWELL + COLORECTAL DİSEASES AND SURGİCAL TREATMENT,İç Hastalıkları-Karaciğer Fonksiyon Testlerinin Değerlendirilmesi,İç Hastalıkları-Asit Tanı-Ayırıcı Tanı,Klinik Özellikler,İç Hastalıkları-Safra Yolu Hastalıkları,PSK,İç Hastalıkları-Bazı Siroz Tipleri (Herediter Hemokromatozis ,Wilson,AAT Eksikliği),İç Hastalıkları-Karaciğer Sirozunun Komplikasyonları,Patoloji-Karaciğer hastalıkları patolojisinin genel özellikleri,Patoloji-Karaciğerin Enfeksiyöz Hastalıkları,İç Hastalıkları-Kronik Viral Hepatitler,İç Hastalıkları-Bazı Siroz Tipleri (OIH -PBS),İç Hastalıkları-23-Alkolik Karaciğer Hastalığı ve Alkol Dışı Karaciğer Yağlanması,Patoloji-İnce ve kalın bağırsak neoplaziler,Patoloji-İnce ve kalın bağırsak neoplaziler,İç Hastalıkları-Pankreas Fonksiyon Testleri ve Pankreatitler,Radyoloji-Safra Yolları, Karaciğer ve Pankreas Hastalıkları Radyolojisi,Genel Cerrahi-KARACİĞER, SAFRA KESESİ VE EKSTRA HEPATİK SAFRA YOLLARIHASTALIKLARI, CERRAHİSİ,Patoloji-Otoimmun ve Toksik Hepatitler,Patoloji-Metabolik ve Kalıtsal Karaciğer Hastalıkları,Patoloji-Sarılık / Kolestaz ile Giden Karaciğer Hastalıklarının Patolojisi,MESLEKİ BECERİ -DIŞKI YAYMASI HAZIRLAYABİLME VE MİKROSKOPİK İNCELEME YAPABİLME,Patoloji-Karaciğerin Kitlesel Lezyonları,Patoloji-Safra Kesesi Hastalıkları Patolojisi,Patoloji Laboratuvarı-Gastrointestinal sistem hastalıkları patolojisi LAB,İç Hastalıkları-29-Karaciğer Neoplazmları ve Hepatoselüler Kanser,Patoloji-Ekzokrin Pankreas Patolojisi,Patoloji-Gastropankreatik Noroendokrin Tümör Patolojisi,Patoloji Laboratuvarı-Karaciğer safra yolları ve pankreas hastalıkları patolojisi LAB,İç Hastalıkları-Safra Kesesi ve Safra Yolları Neoplazmları,İç Hastalıkları-Pankreas Neoplazmları,İç Hastalıkları-Özofagus ve Mide Neoplazmları,İç Hastalıkları-Kolon ve Rektum Neoplazmları; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1.Gastrointestinal ve hepatobiliyer sistemler ve beslenmeye ait terminoloji ve semptomatolojiyi tanımlayabilmeli 1, 2, 3 A
2.Ağız ve tükrük bezinin sık görülen hastalıklarını sıralar 1, 2, 3 A
3. Özefagusun motor fonksiyon bozukluklarının ve reflünün fizyopatolojisini açıklayabilmeli, patolojisini ve hastalıklarının özelliklerini tanımlayabilmeli
4. Mide hastalıklarının patogenezini, fonksiyonel bozukluklarını tanımlayabilmeli ve peptik ülserde kullanılan ilaçların etki mekanizmalarını söyleyebilmeli
5. İnce bağırsak ve kalın bağırsak hastalıklarının immünolojik temelini kavrayabilmeli, patolojisini ve bu hastalıkların tanısında kullanılan temel radyolojik tetkikleri sıralayabilmeli, en sık görülen hastalıklardaki temel radyolojik değişiklikleri tarif edebilmeli
6. Akut ve kronik karın ağrısı temelinde ayırıcı tanı yapabilmeli, radyolojik yöntemleri ayırıcı tanıda hangi sırayla kullanabileceğini söyleyebilmeli, temel radyolojik değişiklikleri tarif edebilmeli
7. Karaciğer, safra yolları ve pankreas hastalıklarının patolojisini, semptomatolojisini açıklayabilmeli, temel biyokimyasal değişiklikleri yorumlayabilmeli, bu hastalıkların tanısında kullanılan temel radyolojik tetkikleri sıralayabilmeli, en sık görülen hastalıklardaki temel radyolojik değişiklikleri tarif edebilmeli,
8. Çocukluk çağı karaciğer hastalıklarına temel klinik yaklaşımı yapabilmeli
9. Gastrointestinal sistem tümörlerinin semptomlarıyla ilişkilendirebilmeli, korunma ve tarama yöntemlerini bilmeli, sık görülen tiplerini sıralayabilmeli, patogenezini tartışabilmeli,
10. Beslenmenin önemini, temel kavramlarını tanımlayabilmeli ve beslenme yetersizliklerinin görülme sıklıklarını ve bunları etkileyen belirteçleri bilmeli 1, 2, 3 A
11. Gastrointestinal sistem enfeksiyonu etkenlerini, klinik özelliklerini sıralayabilmeli
12. Karın muayenesinin basamaklarını açıklayabilmeli ve yapabilmeli
13. Nazogastrik sonda takma basamaklarını açıklayabilmeli ve yapabilmeli
14. Mide yıkama basamaklarını açıklayabilmeli ve yapabilmeli
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Kurul Tanıtımı ve Öğrenim Hedeflerinin Açıklanması
2 Patoloji-Ağız ve tükrük bezi hastalıkları patolojisi
3 Patoloji-Özefagus hastalıkları patolojisi
4 Patoloji-Mide hastalıkları patolojisi
5 İç Hastalıkları-GÖRH ve Özofajitler ve Hiatal Hernileri
6 İç Hastalıkları-Özofagus Motilite Bozuklukları ve Akalazya
7 İç Hastalıkları-Gastritler ve Peptik Ülser
8 İç Hastalıkları-Üst ve Alt GIS Kanamalar
9 İç Hastalıkları-Fonksiyonel Barsak Hastalıkları
10 Farmakoloji-Sindirime Yardımcı İlaçlar ve Antidiyareikler
11 Farmakoloji-Peptik ülser Tedavisinde Kullanılan İlaçlar
12 Farmakoloji-Laksatif ve Purgatifler
13 Farmakoloji-Farmakovijilans ve Klinik Farmakolojiye Giriş
14 Farmakoloji-Emetik ve Antiemetik İlaçlar
15 Patoloji-İnce ve kalın bağırsak nonneoplastik hastalıkları patolojisi
16 MESLEKİ BECERİ-BATIN MUAYENESİ
17 İç Hastalıkları-İnflamatuar Barsak Hastalıkları
18 İç Hastalıkları-Malabsorpsiyon Testleri
19 Çocuk Hastalıkları-1-Sindirim sistemi hastalıklarında öykü, fizik muayene ve tanı yöntemleri
20 Enfeksiyon Hastalıkları-Erişkinde akut enfeksiyöz ishale yaklaşım
21 Enfeksiyon Hastalıkları-Erişkinde akut hepatitli hastaya yaklaşım
22 MESLEKİ BECERİ-NAZOGASTRİK SONDA UYGULAYABİLME /MİDE YIKAYABİLME
23 Genel Cerrahi-ÖZOFAGUS VE MİDE HASTALIKLARI VE CERRAHİSİ
24 İç Hastalıkları-Gastrointestinal Sistem Hastalıklarında Semptomlar veTanı
25 Radyoloji-Sindirim Sistemi Radyolojisi
26 Çocuk Hastalıkları-Hepatosplenomegali
27 Genel Cerrahi-SMALL BOWELL + COLORECTAL DİSEASES AND SURGİCAL TREATMENT
28 İç Hastalıkları-Karaciğer Fonksiyon Testlerinin Değerlendirilmesi
29 İç Hastalıkları-Asit Tanı-Ayırıcı Tanı,Klinik Özellikler
30 İç Hastalıkları-Safra Yolu Hastalıkları,PSK
31 İç Hastalıkları-Bazı Siroz Tipleri (Herediter Hemokromatozis ,Wilson,AAT Eksikliği)
32 İç Hastalıkları-Karaciğer Sirozunun Komplikasyonları
33 Patoloji-Karaciğer hastalıkları patolojisinin genel özellikleri
34 Patoloji-Karaciğerin Enfeksiyöz Hastalıkları
35 İç Hastalıkları-Kronik Viral Hepatitler
36 İç Hastalıkları-Bazı Siroz Tipleri (OIH -PBS)
37 İç Hastalıkları-23-Alkolik Karaciğer Hastalığı ve Alkol Dışı Karaciğer Yağlanması
38 Patoloji-İnce ve kalın bağırsak neoplaziler
39 Patoloji-İnce ve kalın bağırsak neoplaziler
40 İç Hastalıkları-Pankreas Fonksiyon Testleri ve Pankreatitler
41 Radyoloji-Safra Yolları, Karaciğer ve Pankreas Hastalıkları Radyolojisi
42 Genel Cerrahi-KARACİĞER, SAFRA KESESİ VE EKSTRA HEPATİK SAFRA YOLLARIHASTALIKLARI, CERRAHİSİ
43 Patoloji-Otoimmun ve Toksik Hepatitler
44 Patoloji-Metabolik ve Kalıtsal Karaciğer Hastalıkları
45 Patoloji-Sarılık / Kolestaz ile Giden Karaciğer Hastalıklarının Patolojisi
46 MESLEKİ BECERİ -DIŞKI YAYMASI HAZIRLAYABİLME VE MİKROSKOPİK İNCELEME YAPABİLME
47 Patoloji-Karaciğerin Kitlesel Lezyonları
48 Patoloji-Safra Kesesi Hastalıkları Patolojisi
49 Patoloji Laboratuvarı-Gastrointestinal sistem hastalıkları patolojisi LAB
50 İç Hastalıkları-29-Karaciğer Neoplazmları ve Hepatoselüler Kanser
51 Patoloji-Ekzokrin Pankreas Patolojisi
52 Patoloji-Gastropankreatik Noroendokrin Tümör Patolojisi
53 Patoloji Laboratuvarı-Karaciğer safra yolları ve pankreas hastalıkları patolojisi LAB
54 İç Hastalıkları-Safra Kesesi ve Safra Yolları Neoplazmları
55 İç Hastalıkları-Pankreas Neoplazmları
56 İç Hastalıkları-Özofagus ve Mide Neoplazmları
57 İç Hastalıkları-Kolon ve Rektum Neoplazmları
Kaynaklar
Iskender Sayek Temel Cerrahi

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
PY1: İnsana ait (tıbbi) yapısal (morfolojik) ve işlevsel (fonksiyonel) normal yapıyı ve bozukluk (hastalık) durumlarını bilir.
X
0
PY3: Bozukluk (hastalık) durumlarının nedenlerini, korunma yollarını ve toplum sağlığının teşviki ve geliştirilmesi yöntemlerini bilir.
X
0
PY4: Sağlıkla ilgili bilgilerini ileri düzeyde geliştirebilme ve uygulayabilme yöntemlerini bilir.
0
PY5: Sağlıkla ilgili disiplinler arası ileri düzeyde bilgiye ulaşır, bilgiyi yorumlar ve uygular.
X
0
PY7: Teşhis için tetkik verilerini yorumlar ve klinik verilerle karşılaştırır ve çözüm önerileri geliştirir.
X
0
PY8: Birey ve toplum sağlığının teşviki ve geliştirilmesi için uygun araçları seçip uygulayabilir.
X
0
PY9: Sağlıkla ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak planlar ve yürütür.
0
PY10: Birey ve toplum sağlığının teşviki ve geliştirilmesinde karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
0
PY11: Teşhis ve tedavi için insan bedenine yapacağı her türlü uygulamanın sorumluluğunu alır.
0
PY12: Kişisel öğrenme gereksinimlerini belirler ve yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştir.
X
0
PY13: Sağlık alanında edindiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
X
0
PY14: Hastayı, ilgili kişi ve kurumları ve toplumu sağlık sorunu ile ilgili bilgilendirir, çözüm önerilerini yazılı ve/veya sözlü olarak aktarır.
X
0
PY15: Sağlığın teşviki ve geliştirilmesi ile ilgili önerilerini verilerle destekleyerek disiplinler arası uzmanlarla paylaşır.
X
0
PY16: İngilizceyi en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak, alanındaki bilgileri izler ve iletişim kurar.
0
PY17: En az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
0
PY18: Sağlık alanı ile ilgili verilerin elde edilmesi, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.
X
0
PY19: İş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   60
Genel Sınavın Başarıya Oranı   40
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 86 1 86
Rehberli Problem Çözme 10 3 30
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 15 1 15
Genel Sınav ve Hazırlığı 40 3 120
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 251
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 8,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu