Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
DOLAŞIM VE SOLUNUM SİSTEMİ 109+32 - 9,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Kurul
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. Özgür Ulaş ÖZCAN
Dersi Verenler Doç.Dr. Özgür Ulaş ÖZCAN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Solunum ve dolaşım sistemi hastalıkları bilgisini fizyopatoloji, klinik seyir, teşhis ve tedavi yönleriyle kazandırmak.
Dersin İçeriği Bu ders; Hipertansiyona giriş ,Temel Elektrokardiyografi bilgisi,Kardiyovasküler Sistem Hastalıklarında Öykü ve Fizik Muayene ve Tanı Yöntemleri 1,2,Koroner arter hastalığına giriş,Kalp yetersizliğinin patofizyolojisi, sınıflandırılması ve teşhisi,Kalp ritmi bozukluklarına giriş,Kalp kapak hastalıklarına giriş,Aort hastalıklarına giriş,TBL-Solunum Sistemi Patolojisi,TBL-Cardiovascular System Pathology ,Perikardit, Myokardit ve Kalp Tümörleri Patolojisi,Kardiyomiyopatiler ve miyokardit,İskemik Kalp Hastalıkları Patolojisi,Damar Hastalıkları Patolojisi, Ateroskleroz Dışı-1,2,Plevral hastalıkların patolojisi,Medical Pharmacology-Treatment of hypertension 1-2-3-4,Akciğer Nonspesifik Enfeksiyonları,Akciğer Tüberkülozu 1,2,Difüz İntersstisyel Akciğer Hastalıkları 1,2,Antiplatelet ve antikoagülan ajanlar 1-2,Akciğer Tümörleri-1,2,KOAH ve öksürük ilaçları 1-2,Kardiyovasküler hastalıklarda öykü, fizik muayene ve tanı yöntemleri 1,Kardiyovasküler hastalıklarda öykü, fizik muayene ve tanı yöntemleri 2,Doğumsal kalp hastalıkları,Kalp yetmezliği,fetal dolaşım,Çocukta EKG Değerlendirmesi,Solunum Sistemi Hastalıklarında Öykü, Fizik Muayene ve Tanı Yöntemleri 1,2,Bilimsel Araştırma-Kohort Çalışmaları,Sepsise Giriş 1-2,Üst Solunum Yolu Enfeksiyonlarına Giriş,Sistemik enfeksiyonlar (Bruselloz, Salmonelloz, Leptospiroz, Sıtma) -1-2,Enfektif endokardit: Patogenez, 1-2-3,Bulaşıcı Olmayan Hastalıkların Epidemiyolojisi,Hava Kirliliği ve Sağlık Üzerindeki Etkileri,Havadaki Hastalıklar,İklim Değişikliği ve Sağlık Üzerindeki Etkileri,Solunum ve dolaşım sistemi enfeksiyonlarının mikrobiyolojisi 1-2,Kardiyovasküler sistemin radyolojisi 1-2,Solunum sistemi radyolojisi 1-2,Nükleer Tıp-Kardiyovasküler Hastalıklarda Nükleer Tıp Uygulamaları,Akciğer hastalıklarında belirti ve bulgular ,Akciğer hastalıklarında fizik muayene,Kan gazlarının test edilmesi,Akciğer hastalıkları ve sigara,Akciğer kanseri ,Pnömoni,Kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH),Pulmoner emboli,Bronşektazi,Yaygın interstisyel akciğer hastalıkları,Solunum fonksiyon testleri,Astım,Akciğer tüberkülozu,Pulmoner Acil Durum,TBL- Solunum Hastalıkları,Akut Romatizmal,Senkop ve hipotansiyon,Kardiyovasküler sistem bozukluklarında temel tanısal çalışma ve tedaviler,Blood pressure measurement,EKG alma ve değerlendirme (Etkileşimli grup çalışması) ,Damar / lenfatik ve vasküler tümör hastalıkları,Pulmoner vasküler hastalıkların patolojisi,Kronik obstrüktif akciğer hastalığı patolojisi,Yaygın interstisyel akciğer hastalığının patolojisi - pnömokonyoz,Aritmide kullanılan ilaçlar 1-2,İskemik kalp hastalığında kullanılan ilaçlar 1-2,Kalp yetersizliğinde kullanılan ilaçlar 1-2; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. Solunum ve dolaşım sistemi hastalıklarını özetler. 1.1. Solunum ve dolaşım sistemi hastalıklarını tanımlar. 1.2. Solunum ve dolaşım sistemi hastalıklarının etyolojisini açıklar. 1.3. Solunum ve dolaşım sistemi hastalıklarının fizyopatolojisini özetler. 1, 12, 15, 2, 6 A, B
2. Solunum ve dolaşım sistemi hastalıklarının tanısını özetler. 2.1. Solunum ve dolaşım sistemi hastalarından anamnez alır. 2.2. Solunum ve dolaşım sistemi hastalıklarında klinik teşhis yöntemlerini gösterir. 2.3. Solunum ve dolaşım sistemi hastalıklarında radyolojik teşhis yöntemlerini açıklar. 1, 12, 13, 15, 18, 2, 6 A, B
3. Solunum ve dolaşım sistemi hastalıklarının profilaksi ve tedavisini özetler. 3.1. Solunum ve dolaşım sistemi hastalıklarından korunma yollarına örnekler verir. 3.2. Solunum ve dolaşım sistemi hastalıklarının tedavisini anlatır. 3.3. Solunum ve dolaşım sistemi hastalıklarında görülen komplikasyonları sıralar. 1, 12, 15, 18, 2, 6 A, B
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 12: Örnek Olay, 13: Deney / Laboratuvar, 15: Problem Çözme, 18: Vaka Çalışması, 2: Soru - Cevap, 6: Gösterip Yapma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, B: Sözlü Sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Hipertansiyona giriş yok
2 Temel Elektrokardiyografi bilgisi yok
3 Kardiyovasküler Sistem Hastalıklarında Öykü ve Fizik Muayene ve Tanı Yöntemleri 1,2 yok
4 Koroner arter hastalığına giriş yok
5 Kalp yetersizliğinin patofizyolojisi, sınıflandırılması ve teşhisi yok
6 Kalp ritmi bozukluklarına giriş yok
7 Kalp kapak hastalıklarına giriş yok
8 Aort hastalıklarına giriş yok
9 TBL-Solunum Sistemi Patolojisi
10 TBL-Cardiovascular System Pathology
11 Perikardit, Myokardit ve Kalp Tümörleri Patolojisi yok
12 Kardiyomiyopatiler ve miyokardit yok
13 İskemik Kalp Hastalıkları Patolojisi yok
14 Damar Hastalıkları Patolojisi, Ateroskleroz Dışı-1,2 yok
15 Plevral hastalıkların patolojisi yok
16 Medical Pharmacology-Treatment of hypertension 1-2-3-4 yok
17 Akciğer Nonspesifik Enfeksiyonları yok
18 Akciğer Tüberkülozu 1,2 yok
19 Difüz İntersstisyel Akciğer Hastalıkları 1,2 yok
20 Antiplatelet ve antikoagülan ajanlar 1-2 yok
21 Akciğer Tümörleri-1,2 yok
22 KOAH ve öksürük ilaçları 1-2 yok
23 Kardiyovasküler hastalıklarda öykü, fizik muayene ve tanı yöntemleri 1 yok
24 Kardiyovasküler hastalıklarda öykü, fizik muayene ve tanı yöntemleri 2 yok
25 Doğumsal kalp hastalıkları yok
26 Kalp yetmezliği yok
27 fetal dolaşım yok
28 Çocukta EKG Değerlendirmesi yok
29 Solunum Sistemi Hastalıklarında Öykü, Fizik Muayene ve Tanı Yöntemleri 1,2 yok
30 Bilimsel Araştırma-Kohort Çalışmaları yok
31 Sepsise Giriş 1-2 yok
32 Üst Solunum Yolu Enfeksiyonlarına Giriş yok
33 Sistemik enfeksiyonlar (Bruselloz, Salmonelloz, Leptospiroz, Sıtma) -1-2 yok
34 Enfektif endokardit: Patogenez, 1-2-3 yok
35 Bulaşıcı Olmayan Hastalıkların Epidemiyolojisi yok
36 Hava Kirliliği ve Sağlık Üzerindeki Etkileri yok
37 Havadaki Hastalıklar yok
38 İklim Değişikliği ve Sağlık Üzerindeki Etkileri yok
39 Solunum ve dolaşım sistemi enfeksiyonlarının mikrobiyolojisi 1-2 yok
40 Kardiyovasküler sistemin radyolojisi 1-2 yok
41 Solunum sistemi radyolojisi 1-2 yok
42 Nükleer Tıp-Kardiyovasküler Hastalıklarda Nükleer Tıp Uygulamaları yok
43 Akciğer hastalıklarında belirti ve bulgular yok
44 Akciğer hastalıklarında fizik muayene yok
45 Kan gazlarının test edilmesi yok
46 Akciğer hastalıkları ve sigara yok
47 Akciğer kanseri yok
48 Pnömoni yok
49 Kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) yok
50 Pulmoner emboli yok
51 Bronşektazi yok
52 Yaygın interstisyel akciğer hastalıkları yok
53 Solunum fonksiyon testleri yok
54 Astım yok
55 Akciğer tüberkülozu yok
56 Pulmoner Acil Durum yok
57 TBL- Solunum Hastalıkları
58 Akut Romatizmal yok
59 Senkop ve hipotansiyon yok
60 Kardiyovasküler sistem bozukluklarında temel tanısal çalışma ve tedaviler yok
61 Blood pressure measurement yok
62 EKG alma ve değerlendirme (Etkileşimli grup çalışması)
63 Damar / lenfatik ve vasküler tümör hastalıkları yok
64 Pulmoner vasküler hastalıkların patolojisi yok
65 Kronik obstrüktif akciğer hastalığı patolojisi yok
66 Yaygın interstisyel akciğer hastalığının patolojisi - pnömokonyoz yok
67 Aritmide kullanılan ilaçlar 1-2 yok
68 İskemik kalp hastalığında kullanılan ilaçlar 1-2 yok
69 Kalp yetersizliğinde kullanılan ilaçlar 1-2 yok
Kaynaklar
Öğretim üyesinin ders notları.
1. Kayaalp, SO: Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji, Ankara. 2. Hardman JG, Limbird LE, Eds.: Goodman and Gilman’s The Pharmacological Basis of Therapeutics, New York. 3. Katzung & Trevor: Farmakoloji, Ankara. 4. A. Yüksel Barut: Radyolojide Doğrudan Tanı, Rota Tıp Yayınevi. 5. Tevfik Özlü: Göğüs Hastalıkları El Kitabı, Rota Tıp Yayınevi. 6. M. Sadık Demirsoy: Çocuk Hastalıklarında Öykü Alma ve Fizik Muayene (PROPEDÖTİK), Nobel Tıp Kitabevi. 7. Işık BAŞAR, Lale KOLDAŞ, Faruk AYAN: Kardiyolojik Semiyoloji EKG, Nobel Tıp Kitabevleri.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
PY1: İnsana ait (tıbbi) yapısal (morfolojik) ve işlevsel (fonksiyonel) normal yapıyı ve bozukluk (hastalık) durumlarını bilir.
X
0
PY3: Bozukluk (hastalık) durumlarının nedenlerini, korunma yollarını ve toplum sağlığının teşviki ve geliştirilmesi yöntemlerini bilir.
X
0
PY4: Sağlıkla ilgili bilgilerini ileri düzeyde geliştirebilme ve uygulayabilme yöntemlerini bilir.
X
0
PY5: Sağlıkla ilgili disiplinler arası ileri düzeyde bilgiye ulaşır, bilgiyi yorumlar ve uygular.
0
PY7: Teşhis için tetkik verilerini yorumlar ve klinik verilerle karşılaştırır ve çözüm önerileri geliştirir.
X
0
PY8: Birey ve toplum sağlığının teşviki ve geliştirilmesi için uygun araçları seçip uygulayabilir.
X
0
PY9: Sağlıkla ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak planlar ve yürütür.
X
0
PY10: Birey ve toplum sağlığının teşviki ve geliştirilmesinde karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
0
PY11: Teşhis ve tedavi için insan bedenine yapacağı her türlü uygulamanın sorumluluğunu alır.
X
0
PY12: Kişisel öğrenme gereksinimlerini belirler ve yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştir.
X
0
PY13: Sağlık alanında edindiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
0
PY14: Hastayı, ilgili kişi ve kurumları ve toplumu sağlık sorunu ile ilgili bilgilendirir, çözüm önerilerini yazılı ve/veya sözlü olarak aktarır.
X
0
PY15: Sağlığın teşviki ve geliştirilmesi ile ilgili önerilerini verilerle destekleyerek disiplinler arası uzmanlarla paylaşır.
X
0
PY16: İngilizceyi en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak, alanındaki bilgileri izler ve iletişim kurar.
X
0
PY17: En az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
0
PY18: Sağlık alanı ile ilgili verilerin elde edilmesi, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.
X
0
PY19: İş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   60
Genel Sınavın Başarıya Oranı   40
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 95 1 95
Rehberli Problem Çözme 15 2 30
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 4 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 12 2 24
Genel Sınav ve Hazırlığı 40 3 120
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 269
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 9,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu