Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
NEOPLAZİ VE HEMOPOETİK SİSTEM 113+40 - 10,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler yok
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Kurul
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Bahar MÜEZZİNOĞLU
Dersi Verenler Prof.Dr. Bahar MÜEZZİNOĞLU
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu ders kurulunun sonunda öğrencilerin beklenene öğrenim kazanımları: •Karsinogenezin moleküler basamaklarını ve patogenezini açıklar Kemik iliği, dalak ve lenf nodunda sık görülen hastalıkların patogenezini açıklar , klinik özelliklerini tanımlar Neoplastik hastalıklarını karakteristik morfolojik görünümünü açıklar, sınıflaması, biyolojik davranışı ve evrelemesini tanımlar ve tartışır • Hematolojik tümörler ve tümör dışı sık görülen hastalıkların etyopatogenezini açıklar, tanımsal işlemleri sıralar ve temel ayırıcı tanısal özelliklerini tarifler. • Çocukluk çağında sık görülen allerjik hastalıkların etyopatogenezini açıklar, tanımsal işlemleri sıralar ve temel ayırıcı tanısal özelliklerini tarifler. • Enfeksiyon hastalıklarının kontrolüne dair temel prensipleri tanımlar Explain the infectious disease control principles • Virüslari sınıflandırır ve viral hastalıkların patogenezini açıklar Klinik önem taşıyan virusları geuplandırır ve klinik özellikleri ile ilişkilendirir Akılcı ilaç kullanımına ait temel prensipleri açıklar ve tartişır Anemi ve kanser hastalarından kullanılan ilaçları sınıflandırır, klinik kullanımı ve yan etkilerini tartışır Antimikrobiyal ilaçları sınıflandırır, klinik kullanımlarını ve yan etkilerini tartışır Halk sağlığı ve yaşam kalitesi açısından epidemiyolojinin tanımını yapar Radyasyonun tanımını yapar, klinik kulalanım alanalrını açıklar •Tümör biyokimyasının temel özelliklerini açıklar ve hastalıklara göre gruplandırır
Dersin İçeriği Bu ders; Pathology- Neoplasia: Definition, terminology, general principles (1,2)-,Pathology-Cancer epidemiology and etiology ( 1,2)-,Pathology- Diagnostic pathology and prognosis in tumors-,Pathology-Properties of benign and malignant neoplasm 1-2-3,Pathology-Molecular basis of cancer (Carcinogenesis 1-2,Pathology-BM Molecular basis of cancer (Carcinogenesis) 3-4-5,Pathology-Bone marrow pathology (1,2),Pathology-Lymph Node pathology (1,2,3),Pathology- Pathology of splenic and thymic diseases ,Biochemistry-1-Tumor Biochemistry,Biochemistry-2-Plasma Proteins and Immunoglobulins,Biochemistry-3-Taking the laboratory sample under appropriate conditions and transporting it to the laboratory,Pediatrics - History, physical examination and diagnostic methods in hematological diseases ,Pediatrics - Blood Transfusion,Pediatrics – Tumors in childhood ,Pediatrics - Anemia ,Pediatrics -History and physical examination in allergic diseases ,Infectious Diseases - Fever Pathogenesis and Fever Types,Infectious Diseases -Transfusion-Related Infections,Infectious Diseases-Approach to Private Host Infections in Adults,Medical Pharmacology--Introduction and pre-test,Medical Pharmacology-Essentials of rational drug use ,Medical Pharmacology-Autacoids,Medical Pharmacology-Histamine, Serotonin and their antagonists Autacoids of peptide origin Interleukins, Prostaglandins and Nitric oxide,Medical Pharmacology-Drugs used in treatment of anemias 1-2,Medical Pharmacology-Pharmacological basis of cancer therapy,Medical Pharmacology-Antineoplastic Agents,Medical Pharmacology-Basic properties of antimicrobial chemotherapeutics,Medical Pharmacology-Penicillins, Cephalosporins,Medical Pharmacology--Beta lactamase inhibitors, monobactams,carbapenems and vancomycin,Medical Pharmacology-Aminoglycosides,Medical Pharmacology -Tetracyclines,Medical Pharmacology -Macrolides,Medical Pharmacology -Quinolones,Medical Pharmacology--Sulfonamides and Cotrimoxazole,Medical Pharmacology-Antianaerobic agents,Medical Pharmacology-Antiviral Agents,Medical Pharmacology--Antifungal Agents,Medical Pharmacology-Antimalarial Agents,Internal Medicine--Approach to leukocyte numbers and changes 1-2,Internal Medicine-Approach to the patient with anemia 1-2,Internal Medicine-Lymphadenomegaly and approach to patient with splenomegaly 1-2,Internal Medicine-Radiation Oncology-The Place of Radiotherapy in Cancer 1-2,Internal Medicine-Approach to Bleeding and Coagulation Disorders 1-2,Internal Medicine-Hematopoietic system examination and hematopoiesis,Microbiology -Introduction to the Viruses 1-2,Microbiology -The DNA VirusesThat Infect Humans 1-2-3-4,Microbiology -Hepatitis Viruses 7-8,Microbiology --the RNA Viruses that infect humans 1-2,Halk Sağlığı - Kanser Epidemiyolojisi,Halk Sağlığı -Yaşam Kalitesi-,Halk Sağlığı - Genetik Epidemiyoloji,Halk Sağlığı -Vektörlerle Bulaşan Hastalıklar,Bilimsel Araştırma-Epidemiyoloji ve Uygulamaları,Radyoloji-1-Kontrast ajanları ve Radyasyon güvenliği 1-2,Radyoloji-Radyolojik Görüntüleme yöntemleri1-2,Radyoloji-Nükleer Tıp-Radyasyon, Biyolojik Etkiler ve Radyasyon Kazaları 1-2,Onkolojide Radyoloji-Nükleer Tıp-PET / CT 1-2,Radyoloji-Nükleer Tıp-Radyasyon Üniteleri, Ölçüm,Radyoloji- Nükleer tıpta tanı ve tedaviye genel bakış; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
01. Patolojinin temel konularını ve laboratuvar tekniklerini değerlendirebilir ve patoloji laboratuvarının işleyişi hakkında temel bilgileri edinir.
02. Patolojinin tanımını yapar.
03. Patolojinin kullandığı yöntemleri tanımlar ve örnekler verir.
04. Zedelenmeye karşı hücredeki değişiklikler, uyum mekanizmaları, hücre hasarı ve iltihabın temel kavramlarını değerlendirebilecektir.
05. Hücre zedelenmesinin nedenleri ve oluşum mekanizmaları, hücre ölümü ve nekroz, hücresel yaşlanma sonucunda oluşan fizyopatolojik değişimleri tanımlar.
06. Apoptoz ve nekroz arasındaki farkı öğrenir, apoptoz mekanizmasını kavrar.
07. Neoplazi ve karsinogenezin temel kavramlarını değerlendirebilecektir.
08. Tümörlerin isimlendirilmesi, malign ve benign tümörlerin temel özelliklerini tanımlar.
09. Kanser oluşumuna neden olan faktörler, kanser epidemiyolojisinin temellerini kavrar.
10. Kanser yayılım aşamaları ve tümörlerin derecelendirilmesi ve evrelendirilmesini özetler ve örnekler verir.
11. Kanserin klinik ve laboratuvara yansıyan bulgularını kavrar.
12. İmmün sistemin normal ve patolojik süreçlerdeki işleyişini özetler. İmmün sistemin normal elemanlarını bilir.
13. Hipersensitivite reaksiyonlarının temel mekanizmalarını, çeşitli örneklerini özetler.
14. Otoimmün bozukluklar ve immün yetmezliklerin temelleri hakkında bilgi verir.
15. Hematolojik hastalıkların genel özelliklerini tanımlar.
16. Lenf düğümünün normal yapısını tanır. Lenf düğümündeki reaktif değişiklikleri tanımlar.
17. Hematolojik maligniteleri hücre tiplerine göre sınıflar.
18. Kemik iliğindeki beyaz küre hastalıklarını sınıflar.
19. Dalak tutulumu ile seyreden hastalıkları bilir.
Öğretim Yöntemleri:
Ölçme Yöntemleri:
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Pathology- Neoplasia: Definition, terminology, general principles (1,2)-
2 Pathology-Cancer epidemiology and etiology ( 1,2)-
3 Pathology- Diagnostic pathology and prognosis in tumors-
4 Pathology-Properties of benign and malignant neoplasm 1-2-3
5 Pathology-Molecular basis of cancer (Carcinogenesis 1-2
6 Pathology-BM Molecular basis of cancer (Carcinogenesis) 3-4-5
7 Pathology-Bone marrow pathology (1,2)
8 Pathology-Lymph Node pathology (1,2,3)
9 Pathology- Pathology of splenic and thymic diseases
10 Biochemistry-1-Tumor Biochemistry
11 Biochemistry-2-Plasma Proteins and Immunoglobulins
12 Biochemistry-3-Taking the laboratory sample under appropriate conditions and transporting it to the laboratory
13 Pediatrics - History, physical examination and diagnostic methods in hematological diseases
14 Pediatrics - Blood Transfusion
15 Pediatrics – Tumors in childhood
16 Pediatrics - Anemia
17 Pediatrics -History and physical examination in allergic diseases
18 Infectious Diseases - Fever Pathogenesis and Fever Types
18 Infectious Diseases -Transfusion-Related Infections
19 Infectious Diseases-Approach to Private Host Infections in Adults
20 Medical Pharmacology--Introduction and pre-test
21 Medical Pharmacology-Essentials of rational drug use
22 Medical Pharmacology-Autacoids
23 Medical Pharmacology-Histamine, Serotonin and their antagonists Autacoids of peptide origin Interleukins, Prostaglandins and Nitric oxide
24 Medical Pharmacology-Drugs used in treatment of anemias 1-2
25 Medical Pharmacology-Pharmacological basis of cancer therapy
26 Medical Pharmacology-Antineoplastic Agents
27 Medical Pharmacology-Basic properties of antimicrobial chemotherapeutics
28 Medical Pharmacology-Penicillins, Cephalosporins
29 Medical Pharmacology--Beta lactamase inhibitors, monobactams,carbapenems and vancomycin
30 Medical Pharmacology-Aminoglycosides
31 Medical Pharmacology -Tetracyclines
32 Medical Pharmacology -Macrolides
33 Medical Pharmacology -Quinolones
34 Medical Pharmacology--Sulfonamides and Cotrimoxazole
35 Medical Pharmacology-Antianaerobic agents
36 Medical Pharmacology-Antiviral Agents
37 Medical Pharmacology--Antifungal Agents
38 Medical Pharmacology-Antimalarial Agents
39 Internal Medicine--Approach to leukocyte numbers and changes 1-2
40 Internal Medicine-Approach to the patient with anemia 1-2
41 Internal Medicine-Lymphadenomegaly and approach to patient with splenomegaly 1-2
42 Internal Medicine-Radiation Oncology-The Place of Radiotherapy in Cancer 1-2
43 Internal Medicine-Approach to Bleeding and Coagulation Disorders 1-2
44 Internal Medicine-Hematopoietic system examination and hematopoiesis
45 Microbiology -Introduction to the Viruses 1-2
46 Microbiology -The DNA VirusesThat Infect Humans 1-2-3-4
47 Microbiology -Hepatitis Viruses 7-8
48 Microbiology --the RNA Viruses that infect humans 1-2
49 Halk Sağlığı - Kanser Epidemiyolojisi yok
50 Halk Sağlığı -Yaşam Kalitesi- yok
51 Halk Sağlığı - Genetik Epidemiyoloji yok
52 Halk Sağlığı -Vektörlerle Bulaşan Hastalıklar yok
53 Bilimsel Araştırma-Epidemiyoloji ve Uygulamaları yok
54 Radyoloji-1-Kontrast ajanları ve Radyasyon güvenliği 1-2 yok
55 Radyoloji-Radyolojik Görüntüleme yöntemleri1-2 yok
56 Radyoloji-Nükleer Tıp-Radyasyon, Biyolojik Etkiler ve Radyasyon Kazaları 1-2 yok
57 Onkolojide Radyoloji-Nükleer Tıp-PET / CT 1-2 yok
58 Radyoloji-Nükleer Tıp-Radyasyon Üniteleri, Ölçüm yok
59 Radyoloji- Nükleer tıpta tanı ve tedaviye genel bakış yok
Kaynaklar
Ders notları Robbins/Kumar Pathologic Basis of Disease Atlas of Pathology / Robbins/ cotran Makroskopik organ piyesleri
internet, video, power point sunum

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
PY1: İnsana ait (tıbbi) yapısal (morfolojik) ve işlevsel (fonksiyonel) normal yapıyı ve bozukluk (hastalık) durumlarını bilir.
X
0
PY3: Bozukluk (hastalık) durumlarının nedenlerini, korunma yollarını ve toplum sağlığının teşviki ve geliştirilmesi yöntemlerini bilir.
X
0
PY4: Sağlıkla ilgili bilgilerini ileri düzeyde geliştirebilme ve uygulayabilme yöntemlerini bilir.
X
0
PY5: Sağlıkla ilgili disiplinler arası ileri düzeyde bilgiye ulaşır, bilgiyi yorumlar ve uygular.
X
0
PY7: Teşhis için tetkik verilerini yorumlar ve klinik verilerle karşılaştırır ve çözüm önerileri geliştirir.
X
0
PY8: Birey ve toplum sağlığının teşviki ve geliştirilmesi için uygun araçları seçip uygulayabilir.
X
0
PY9: Sağlıkla ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak planlar ve yürütür.
X
0
PY10: Birey ve toplum sağlığının teşviki ve geliştirilmesinde karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
0
PY11: Teşhis ve tedavi için insan bedenine yapacağı her türlü uygulamanın sorumluluğunu alır.
X
0
PY12: Kişisel öğrenme gereksinimlerini belirler ve yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştir.
X
0
PY13: Sağlık alanında edindiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
X
0
PY14: Hastayı, ilgili kişi ve kurumları ve toplumu sağlık sorunu ile ilgili bilgilendirir, çözüm önerilerini yazılı ve/veya sözlü olarak aktarır.
X
0
PY15: Sağlığın teşviki ve geliştirilmesi ile ilgili önerilerini verilerle destekleyerek disiplinler arası uzmanlarla paylaşır.
X
0
PY16: İngilizceyi en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak, alanındaki bilgileri izler ve iletişim kurar.
X
0
PY17: En az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
X
0
PY18: Sağlık alanı ile ilgili verilerin elde edilmesi, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.
X
0
PY19: İş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   60
Genel Sınavın Başarıya Oranı   40
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 91 1 91
Rehberli Problem Çözme 15 4 60
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 5 3 15
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 40 3 120
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 286
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 10,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu