Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
KAS-İSKELET SİSTEMİ 84+16 - 8,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Kurul
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Ahmad Ibrahım Mohamed ALSHAFEI
Dersi Verenler Prof.Dr. Ahmad Ibrahım Mohamed ALSHAFEI
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Hekim adaylarına kas-iskelet sisteminin yapısı, gelişimi, işlevi ve işlev bozuklukları konusunda bilgi kazandırmak.
Dersin İçeriği Bu ders; Biofizik: Sinir hücrelerinin yapısı, sinyal iletimi; Kas hücrelerinin yapısı, dinamiği, kasılma mekanizması; Sinir sisteminin genel organizasyonu, görme ve işitme sistemi; Elektromanyetik dalgalar ve radyasyon; EMG, BT, X-ray, MR, PET ve EEG çalışma prensipleri ve kaydedilen nöral sinyaller,Histoloji ve Embriyoloji: Baş ve boyun embriyolojisi, kas-iskelet sistemi embriyolojisi,Fizyoloji: Duyu sistemi, somatik duyular, ağrı; Motor sistem, refleksler ve korteksin motor işlevleri, serebellum, bazal gangliyonlar, retiküler sistem; Görme, işitme, tat ve koku duyuları; Otonom ve enterik sinir sistemi; Limbik sistem, uyku, öğrenme, bellek and yüksek beyin işlevleri,Anatomi: Sinir sistemine giriş; Medulla spinalis ve sendromları, inen/çıkan yollar; Servikal, brakiyal, lumbal ve sakral pleksus ve klinik anatomisi; Beyin sapı ve kranial sinirler; Diencephalon, serebellum, limbik sistem, telensefalon; Beyin ventrikülleri, BOS, MSS zarları; Beyin venöz sinüsleri, serebrovasküler hastalıklar, beyin sapı sendromları; MSS damarları; Otonom sinir sistemi ,Fizyopatoloji: Kas ve iskelet sistemi fizyopatolojisi; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Kas-iskelet sistemini oluşturan hücre ve dokular ve bunların mikroskobik anatomik yapıları ve işlevleri ile ilişkisi, embriyonik gelişimi ile hastalıklar arasında bağlantısı, embriyonik ve fetal yaşam sürecinin belirli aşamalarında meydana gelen yapı ve işlev değişimleri konusunda bilgi sahibi olur. 1, 2, 4 A, B
Kas-iskelet sisteminde sinir ve kas hücrelerinin yapısı ve işleyişi, sinyal oluşumu ve iletimi, kas mekaniği ve dinamiği, EMG yöntemi hakkında bilgi sahibi olur. 1, 10, 14, 17, 2, 3 A
Kas-iskelet sisteminde sinyal iletiminin ve kas kasılmasının temel ilkeleri ve fizyolojik mekanizmaları, hücre ve dokuların sistemik organizasyonu ve diğer sistemlerle ilişkisi konusunda bilgi sahibi olur. 1, 13, 2 A, B
Kas-iskelet sistemini oluşturan yapılar, oluşumlar ve işlevleri hakkında bilgi sahibi olur. 1, 2, 4 A, B
Kas-iskelet sisteminde fizyolojik mekanizmaların nasıl bozulduğu ve patolojik değişimlerin nasıl ortaya çıktığı konusunda bilgi sahibi olur. 1, 2 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 13: Deney / Laboratuvar, 14: Bireysel Çalışma, 17: Yansıtıcı Düşünce, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma, 4: Alıştırma ve Uygulama
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, B: Sözlü Sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Biofizik: Sinir hücrelerinin yapısı, sinyal iletimi; Kas hücrelerinin yapısı, dinamiği, kasılma mekanizması; Sinir sisteminin genel organizasyonu, görme ve işitme sistemi; Elektromanyetik dalgalar ve radyasyon; EMG, BT, X-ray, MR, PET ve EEG çalışma prensipleri ve kaydedilen nöral sinyaller Dersten önce verilen ders notlarının okunması
2 Histoloji ve Embriyoloji: Baş ve boyun embriyolojisi, kas-iskelet sistemi embriyolojisi Konu ile ilgili bölümün önerilen ders kitabından okunması
3 Fizyoloji: Duyu sistemi, somatik duyular, ağrı; Motor sistem, refleksler ve korteksin motor işlevleri, serebellum, bazal gangliyonlar, retiküler sistem; Görme, işitme, tat ve koku duyuları; Otonom ve enterik sinir sistemi; Limbik sistem, uyku, öğrenme, bellek and yüksek beyin işlevleri Konu ile ilgili bölümün önerilen ders kitabından okunması
4 Anatomi: Sinir sistemine giriş; Medulla spinalis ve sendromları, inen/çıkan yollar; Servikal, brakiyal, lumbal ve sakral pleksus ve klinik anatomisi; Beyin sapı ve kranial sinirler; Diencephalon, serebellum, limbik sistem, telensefalon; Beyin ventrikülleri, BOS, MSS zarları; Beyin venöz sinüsleri, serebrovasküler hastalıklar, beyin sapı sendromları; MSS damarları; Otonom sinir sistemi Konu ile ilgili bölümün önerilen ders kitabından okunması
5 Fizyopatoloji: Kas ve iskelet sistemi fizyopatolojisi Konu ile ilgili bölümün önerilen ders kitabından okunması
Kaynaklar
1. Glaser, Biopysics: An introduction. 2nd ed., 2012, Springer 2. Guyton and Hall Textbook of Medical Physiology, 13th ed. John E. Hall (ed). Elsevier, 2016 3. Gartne ve Hiatt: Color Text Book of Histology. 2nd ed., Saunders 4. Sadler, Langman's Medical Embryology, 11th ed., LWW 5. Mattson-Porth ve Matfin, Pathophysiology: Concepts of Altered Health States. 8th ed., 2008
Ders notları, sunumlar, Coursera, EdX, Khan Academy online açık dersleri

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
PY1: İnsana ait (tıbbi) yapısal (morfolojik) ve işlevsel (fonksiyonel) normal yapıyı ve bozukluk (hastalık) durumlarını bilir.
X
0
PY3: Bozukluk (hastalık) durumlarının nedenlerini, korunma yollarını ve toplum sağlığının teşviki ve geliştirilmesi yöntemlerini bilir.
0
PY4: Sağlıkla ilgili bilgilerini ileri düzeyde geliştirebilme ve uygulayabilme yöntemlerini bilir.
0
PY5: Sağlıkla ilgili disiplinler arası ileri düzeyde bilgiye ulaşır, bilgiyi yorumlar ve uygular.
X
0
PY7: Teşhis için tetkik verilerini yorumlar ve klinik verilerle karşılaştırır ve çözüm önerileri geliştirir.
0
PY8: Birey ve toplum sağlığının teşviki ve geliştirilmesi için uygun araçları seçip uygulayabilir.
0
PY9: Sağlıkla ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak planlar ve yürütür.
0
PY10: Birey ve toplum sağlığının teşviki ve geliştirilmesinde karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
0
PY11: Teşhis ve tedavi için insan bedenine yapacağı her türlü uygulamanın sorumluluğunu alır.
0
PY12: Kişisel öğrenme gereksinimlerini belirler ve yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştir.
X
0
PY13: Sağlık alanında edindiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
0
PY14: Hastayı, ilgili kişi ve kurumları ve toplumu sağlık sorunu ile ilgili bilgilendirir, çözüm önerilerini yazılı ve/veya sözlü olarak aktarır.
0
PY15: Sağlığın teşviki ve geliştirilmesi ile ilgili önerilerini verilerle destekleyerek disiplinler arası uzmanlarla paylaşır.
0
PY16: İngilizceyi en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak, alanındaki bilgileri izler ve iletişim kurar.
0
PY17: En az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
0
PY18: Sağlık alanı ile ilgili verilerin elde edilmesi, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.
0
PY19: İş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   60
Genel Sınavın Başarıya Oranı   40
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 0 0 0
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 0
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 0,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu