Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
HÜCREDEN İNSANA 85+16 - 8,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Kurul
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Süleyman YILDIRIM
Dersi Verenler Prof.Dr. Süleyman YILDIRIM
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu kurulun amacı, öğrencilerin klinik çalışmalara temel oluşturacak düzeyde hücresel, moleküler biyolojik ve genetik, histolojik, anatomik ve biyokimyasal kavramları edinmelerini sağlayarak, insan vücüdunu bu bilgiler ışığında tanımalarını sağlamaktır.
Dersin İçeriği Bu ders; TIBBİ BİYOLOJİ VE GENETİKProteinlerin temel yapı ve işlevleri,Hücrenin genetik materyali: DNA, chromosomlar ve genom,DNA replikasyonu, tamiri ve rekombinasyonu,DNA’dan proteine genetik bilginin akratımı,Gen anlatımının kontrol mekanizmları ,Epigenetik,HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ Histolojiye giriş ve mikroskop tanıtımı,Mikroskoplar ve Mikroskobi teknikleri,İmmunohistokimya,Lab-Mikroskop kullanabilme ve Hücre gözlenmesi,Hücre Tipleri ve Hücre Zarı,Golgi-ER-Lizozom,Mitokondri-Ribozom,nukleus ve nukleolus,Hücre İskeleti,Histolojiye giriş (epitel, bağ-destek, kas ve sinir doku),Örtü Epiteli,Glandüler Epitel,Lab-epitel,Bağ Dokusu,Yağ Dokusu,Lab-Bağdokusu-yağ dokusu,Kıkırdak Dokusu,lab-kıkırdak,Kemik Dokusu,Nörohistoloji,lab-kemik,çizgili kas ,düz kas ,kalp kası ,Lab-kas,Genel Embriyolojiye Giriş ve Terminoloji,Oogenez ,Spermatogenez,Fertilizasyon,İmplantasyon,Embriyonik Gelişimin 2. Haftası,Embriyonik Gelişimin 3. Haftası,Nörogenez,Organogenezis ,Ekstraembriyonik yapılar,BİYOKİMYA Yaşamın moleküler anlamı,Bioenerji:Karbonhidrat metabolizması,Enerji deposu: Glikojen yapım ve yıkımı,Enerji üretimi:Glikoliz,Enerji dönüşümü I: Sitrik asid döngüsü,Enerji dönüşümü II: Pentoz fosfat yolu,Glukoz biyosentezi:Glikoneojenez,Glukozun metabolik kontrolu,Lipidler ve yağ asidleri,Yağ asidlerinin oksidasyonu,Ketojenez,Lipoproteinler,Sfingolipidler,Steroidler,Lipojenez,Membranlar ve taşınma,Oksidatif fosforilasyon,Biyolojik oksidasyon-antioksidanlar ,Enzimler ,Sinyal iletimi ,Hormonlar ve yapısı ,Hormonların etki mekanizması ,Vitaminlerin yapısı ,Vitaminlerin etki mekanizması ,İnorganik moleküller (1) ,İnorganik moleküller (2) ,Amino asidler ve özellikler ,Amino asid sentezi ve yıkılması ,Biyolojik aminler ,Üre sentezi ,Proteinlerin yapısı ,Proteinlerin sınıflandırılması ,Globuler proteinler (Hemoglobin) ,Protein analiz yöntemleri ,Beslenme biyokimyası ,Nükleik asidler ,Tampon sistemler ,Vücut sıvıları ,Su metabolizması,ANATOMİ Anatomiye giriş ve genel kavramlar,üst ekstremite kemikleri ve eklemleri,alt ekstremite kemikleri ve eklemleri,columna vertebralis ve eklemleri,cranium kemikleri ve eklemleri,mimik kaslar,İLKYARDIM VE TEMEL YAŞAM DESTEĞİ ; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1, 2, 3 A
Bilgi-Proteinleri yapı ve fonksiyonları yönünden değerlendirir, analiz yöntemlerini hangi amaçla kullanacağını açıklar.
Protein denaturasyonunun klinik anlamını açıklar, hücre içi protein yıkımında gerçekleşen olayları kavrar.
Tampon sistemlerini, asit baz dengesini, asidoz ve alkolozu örneklerle birlikte kavrar.
Tıbbi genetikte temel kavramlarını ve kalıtım prensiplerini açıklar, genetik hastalıkları ve tanı yöntemlerini tanımlar.
Genel ilkyardım kavramlarını tartışır.
Travmalarda, çevresel acil durumlarda ve Zehirlenmelerde uygulanacak ilkyardımı tartışır.
Hasta ve yaralı taşıma tekniklerini tanımlar.
Sağlıklı bir insan vücudundaki yapıları mikroskobik anatomi düzeyinde ayırt eder.
Moleküler, hücresel, doku ve organ düzeyinde morfoloji ve işlev kıyaslaması yapar.
Embriyonik sürecin farklı aşamalarında meydana gelen temel organ yapıları ve fonksiyonlarındaki değişimleri açıklar.
Kafa kemikleri ve üzerindeki oluşumları ayırt eder.
Baş, boyun ve gövde kaslarını ayırt eder.
Beceri-Üreme hücrelerini mikroskopta inceler.
Hasta ve yaralı taşıma becerisi kazanır.
Protein analiz becerisi kazanır.
Baş, boyun ve gövde kaslarını gösterir.
Kafa kemikleri ve üzerindeki oluşumları gösterir.
Tutum-Acil durumlarda uygunacak ilk yardımın önemini kavrar.
Kemik kadavra gibi insan dokusuna ait örneklerde çalışırken gerekli sorumluluk ve saygı bilincinde olması gerektiğini önemser.
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 TIBBİ BİYOLOJİ VE GENETİKProteinlerin temel yapı ve işlevleri,Hücrenin genetik materyali: DNA, chromosomlar ve genom,DNA replikasyonu, tamiri ve rekombinasyonu,DNA’dan proteine genetik bilginin akratımı,Gen anlatımının kontrol mekanizmları ,Epigenetik
2 HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ Histolojiye giriş ve mikroskop tanıtımı,Mikroskoplar ve Mikroskobi teknikleri,İmmunohistokimya,Lab-Mikroskop kullanabilme ve Hücre gözlenmesi,Hücre Tipleri ve Hücre Zarı,Golgi-ER-Lizozom,Mitokondri-Ribozom,nukleus ve nukleolus,Hücre İskeleti,Histolojiye giriş (epitel, bağ-destek, kas ve sinir doku),Örtü Epiteli,Glandüler Epitel,Lab-epitel,Bağ Dokusu,Yağ Dokusu,Lab-Bağdokusu-yağ dokusu,Kıkırdak Dokusu,lab-kıkırdak,Kemik Dokusu,Nörohistoloji,lab-kemik,çizgili kas ,düz kas ,kalp kası ,Lab-kas,Genel Embriyolojiye Giriş ve Terminoloji,Oogenez ,Spermatogenez,Fertilizasyon,İmplantasyon,Embriyonik Gelişimin 2. Haftası,Embriyonik Gelişimin 3. Haftası,Nörogenez,Organogenezis ,Ekstraembriyonik yapılar
3 BİYOKİMYA Yaşamın moleküler anlamı,Bioenerji:Karbonhidrat metabolizması,Enerji deposu: Glikojen yapım ve yıkımı,Enerji üretimi:Glikoliz,Enerji dönüşümü I: Sitrik asid döngüsü,Enerji dönüşümü II: Pentoz fosfat yolu,Glukoz biyosentezi:Glikoneojenez,Glukozun metabolik kontrolu,Lipidler ve yağ asidleri,Yağ asidlerinin oksidasyonu,Ketojenez,Lipoproteinler,Sfingolipidler,Steroidler,Lipojenez,Membranlar ve taşınma,Oksidatif fosforilasyon,Biyolojik oksidasyon-antioksidanlar ,Enzimler ,Sinyal iletimi ,Hormonlar ve yapısı ,Hormonların etki mekanizması ,Vitaminlerin yapısı ,Vitaminlerin etki mekanizması ,İnorganik moleküller (1) ,İnorganik moleküller (2) ,Amino asidler ve özellikler ,Amino asid sentezi ve yıkılması ,Biyolojik aminler ,Üre sentezi ,Proteinlerin yapısı ,Proteinlerin sınıflandırılması ,Globuler proteinler (Hemoglobin) ,Protein analiz yöntemleri ,Beslenme biyokimyası ,Nükleik asidler ,Tampon sistemler ,Vücut sıvıları ,Su metabolizması
4 ANATOMİ Anatomiye giriş ve genel kavramlar,üst ekstremite kemikleri ve eklemleri,alt ekstremite kemikleri ve eklemleri,columna vertebralis ve eklemleri,cranium kemikleri ve eklemleri,mimik kaslar
5 İLKYARDIM VE TEMEL YAŞAM DESTEĞİ
Kaynaklar
1. Bruce Alberts, Dennis Bray, Karen Hopkin, Alexander D Johnson, Julian Lewis, Martin Raff, Keith Roberts, Peter Walter “Essential Cell Biology” Fourth Edition, Garland Science Publishers, USA, 2013. 2. Kierzsenbaum A.L., Histology and Cell Biology, An Introduction to Pathology, Third ed. SAUNDERS. 3. Gartner L.P., Hiatt J.L.: Color Text Book of Histology. Second ed. SAUNDERS. 4. Moore K.M., Persaud T.V.N. Çev. Ed: Yıldırım M., Okar İ., Dalçık H. Klinik Yönleri ile İnsan Embriyolojisi. 6. Ed. NOBEL TIP 5. Sadler T.W: Langman's Medical Embryology, Eleventh Edition. Lippincott Williams & Wilkins, USA Schoenwolf G.C.: Larsen’s Human Embryology. 4. Ed. CHURCHILL LIVINGSTONE ELSEVIER 6. Clinical Chemistry Pillincott Williams and Wilkins,Bishop,Fody, Schoeff, 2013 7.Henry's Clinical Diagnosis and Managemen by Laboratory Methods, McPherson and Pincus, Elsevier Saunders, 2011. 3.Basic and Appliend Biochemisty, Nesrin Emekli, Nobel Tıp Kitapevleri 7.Clinical Chemistry Pillincott Williams and Wilkins,Bishop,Fody, Schoeff, 2013 8.Henry's Clinical Diagnosis and Managemen by Laboratory Methods, McPherson and Pincus, Elsevier Saunders, 2011. 3.Basic and Appliend Biochemisty, Nesrin Emekli, Nobel Tıp Kitapevleri
1. Stevens A., Human Histology, Third Ed. Junqueira L.C., Carneiro J. Çev. Ed: Aytekin Y, Solakoğlu S.: Temel Histoloji. NOBEL TIP 2. Gartner L.P., Hiatt J.L.: Color Atlas of Histology, Fifth Edition. 3. Lippincott Williams & Wilkins, USA Welsch U. Çev. Ed.: Tekelioğlu M.: Sobotta Histoloji Atlası. BETA 4. Moore K.M., Persaud T.V.N. Çev. Ed: Yıldırım M., Okar İ., Dalçık H. Klinik Yönleri ile İnsan Embriyolojisi. 6. Ed. NOBEL TIP

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
PY1: İnsana ait (tıbbi) yapısal (morfolojik) ve işlevsel (fonksiyonel) normal yapıyı ve bozukluk (hastalık) durumlarını bilir.
X
0
PY3: Bozukluk (hastalık) durumlarının nedenlerini, korunma yollarını ve toplum sağlığının teşviki ve geliştirilmesi yöntemlerini bilir.
X
0
PY4: Sağlıkla ilgili bilgilerini ileri düzeyde geliştirebilme ve uygulayabilme yöntemlerini bilir.
X
0
PY5: Sağlıkla ilgili disiplinler arası ileri düzeyde bilgiye ulaşır, bilgiyi yorumlar ve uygular.
X
0
PY7: Teşhis için tetkik verilerini yorumlar ve klinik verilerle karşılaştırır ve çözüm önerileri geliştirir.
X
0
PY8: Birey ve toplum sağlığının teşviki ve geliştirilmesi için uygun araçları seçip uygulayabilir.
X
0
PY9: Sağlıkla ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak planlar ve yürütür.
X
0
PY10: Birey ve toplum sağlığının teşviki ve geliştirilmesinde karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
0
PY11: Teşhis ve tedavi için insan bedenine yapacağı her türlü uygulamanın sorumluluğunu alır.
0
PY12: Kişisel öğrenme gereksinimlerini belirler ve yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştir.
X
0
PY13: Sağlık alanında edindiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
X
0
PY14: Hastayı, ilgili kişi ve kurumları ve toplumu sağlık sorunu ile ilgili bilgilendirir, çözüm önerilerini yazılı ve/veya sözlü olarak aktarır.
X
0
PY15: Sağlığın teşviki ve geliştirilmesi ile ilgili önerilerini verilerle destekleyerek disiplinler arası uzmanlarla paylaşır.
X
0
PY16: İngilizceyi en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak, alanındaki bilgileri izler ve iletişim kurar.
X
0
PY17: En az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
X
0
PY18: Sağlık alanı ile ilgili verilerin elde edilmesi, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.
X
0
PY19: İş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   60
Genel Sınavın Başarıya Oranı   40
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 0 0 0
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 0
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 0,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu