Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
BİYOLOJİK DÜZENLEME 85+28 - 8,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Kurul
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. Esra ÇAĞAVİ
Dersi Verenler Doç.Dr. Esra ÇAĞAVİ
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Organizmayı oluşturan dokular, organizmanın işleyişi içinde görev yapan temel organik maddeler, hücre yaşlanması ve kök hücre kavramları ile lokomotor sistem anatomisi (kemik ve eklem) hakkında bilgi sahibi olmak
Dersin İçeriği Bu ders; TIBBİ BİYOLOJİ VE GENETİK: Proteinlerin temel yapı ve işlevleri, Hücrenin genetik materyali: DNA, chromosomlar ve genom, DNA replikasyonu, tamiri ve rekombinasyonu, DNA’dan proteine genetik bilginin akratımı, Gen anlatımının kontrol mekanizmları, Epigenetik,HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ: Histolojiye giriş ve mikroskop tanıtımı, Mikroskoplar ve Mikroskobi teknikleri, Genel Embriyolojiye Giriş ve Terminoloji, doku tipleri, kas tipleri,BİYOKİMYA :Yaşamın moleküler anlamı, Lipidler, yağlar, hormonlar ve yapısı, sinyal iletimi, Hormonların etki mekanizması, proteinlerin yapısı ve sınıflandırılması, protein analiz mekanizması, beslenme biyokimyası, vücut sıvıları, su mekanizması,ANATOMİ: Anatomiye giriş ve genel kavramlar, üst ekstremite kemikleri ve eklemleri, alt ekstremite kemikleri ve eklemleri, columna vertebralis ve eklemleri, cranium kemikleri ve eklemleri, mimik kaslar,TEMEL İSTATİSTİK: İstatistiğe giriş, Tıp ile ilişkisi, Veri, enformasyon, bilgi, değişken kavramları ve türleri, Verileri özetleme yöntemleri: Dağılımların merkez ve yaygınlık ölçütleri, Verileri sunum yöntemleri:Tablo ve grafikler, Olasılık kavramı, olasılık kuralları, olasılık dağılımları, Örnekleme ve örnekleme yöntemleri, örnek büyüklüğü hesabı, Korelasyon ve Regresyon analizi, Önemlilik testlerine giriş; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Anatominin genel terminolojisini öğrenir, 1, 13, 14, 2 A, B
Biyoistatistiğin temel presiplerini öğrenir, hangi durumda hangi testi kullanacağına karar verir 1, 12, 15 A, C
Biyokimya laboratuvarını tanır, klinik testleri değerlendirebilir 1, 13, 14 A, F
Dokunun temel elemanlarını yapısal olarak tanır 1, 13, 4 A, B
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 12: Örnek Olay, 13: Deney / Laboratuvar, 14: Bireysel Çalışma, 15: Problem Çözme, 2: Soru - Cevap, 4: Alıştırma ve Uygulama
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, B: Sözlü Sınav, C: Ödev, F: Performans Görevi
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 TIBBİ BİYOLOJİ VE GENETİK: Proteinlerin temel yapı ve işlevleri, Hücrenin genetik materyali: DNA, chromosomlar ve genom, DNA replikasyonu, tamiri ve rekombinasyonu, DNA’dan proteine genetik bilginin akratımı, Gen anlatımının kontrol mekanizmları, Epigenetik
2 HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ: Histolojiye giriş ve mikroskop tanıtımı, Mikroskoplar ve Mikroskobi teknikleri, Genel Embriyolojiye Giriş ve Terminoloji, doku tipleri, kas tipleri
3 BİYOKİMYA :Yaşamın moleküler anlamı, Lipidler, yağlar, hormonlar ve yapısı, sinyal iletimi, Hormonların etki mekanizması, proteinlerin yapısı ve sınıflandırılması, protein analiz mekanizması, beslenme biyokimyası, vücut sıvıları, su mekanizması
4 ANATOMİ: Anatomiye giriş ve genel kavramlar, üst ekstremite kemikleri ve eklemleri, alt ekstremite kemikleri ve eklemleri, columna vertebralis ve eklemleri, cranium kemikleri ve eklemleri, mimik kaslar
5 TEMEL İSTATİSTİK: İstatistiğe giriş, Tıp ile ilişkisi, Veri, enformasyon, bilgi, değişken kavramları ve türleri, Verileri özetleme yöntemleri: Dağılımların merkez ve yaygınlık ölçütleri, Verileri sunum yöntemleri:Tablo ve grafikler, Olasılık kavramı, olasılık kuralları, olasılık dağılımları, Örnekleme ve örnekleme yöntemleri, örnek büyüklüğü hesabı, Korelasyon ve Regresyon analizi, Önemlilik testlerine giriş
Kaynaklar
Kierzsenbaum A.L., Histology and Cell Biology, An Introduction to Pathology, Third ed. SAUNDERS. Gartner L.P., Hiatt J.L.: Color Text Book of Histology. Second ed. SAUNDERS. Moore K.M., Persaud T.V.N. Çev. Ed: Yıldırım M., Okar İ., Dalçık H. Klinik Yönleri ile İnsan Embriyolojisi. 6. Ed. NOBEL TIP Sadler T.W: Langman's Medical Embryology, Eleventh Edition. Lippincott Williams & Wilkins, USA Schoenwolf G.C.: Larsen’s Human Embryology. 4. Ed. CHURCHILL LIVINGSTONE ELSEVIER 1.Experimental Biochemistry for Medical Sciences (Türkan Yiğitbaşı,S.Sibel Erdem,Perinur Bozaykut, Nesrin Emekli), 2.Lippincott Biochemistry, 3.Harper's Biochemistry, 4.Lehninger Principles of Biochemistry, 5.Henry's Clinical Diagnosis and Management by Laboratory Methods. Moore, Keith L., Arthur F. Dalley, and Anne MR Agur. Clinically oriented anatomy. Lippincott Williams & Wilkins, 2013. 1.“Sağlık bilimlerinde araştırma ve istatistik yöntemler” Osman Hayran, Hanefi Özbek, Nobel Tıp Kitabevleri, 2017, İstanbul, Türkiye. 2.“Epidemiology: Principles and Practical Guidelines” Jan Van den Broeck, Jonathan R. Brestoff, Eds., 2013, Springer. 3."Essentials evidence-based medicine" Mayer D. 2nd edition, 2010, Cambridge University Press. 4."Measurement in Medicine:A Practical Guide" Henrica C. W. de Vet, Caroline B. Terwee, Lidwine B. Mokkink, Dirk L. Knol, 2011,Cambridge University Press. 5."Understanding Biostatistics" First Edition. Anders K., 2011, John Wiley & Sons. 6."The essentials of biostatistics for physicians, nurses, and clinicians" Michael R. Chernick, 2011 by John Wiley & Sons.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
PY1: İnsana ait (tıbbi) yapısal (morfolojik) ve işlevsel (fonksiyonel) normal yapıyı ve bozukluk (hastalık) durumlarını bilir.
X
0
PY3: Bozukluk (hastalık) durumlarının nedenlerini, korunma yollarını ve toplum sağlığının teşviki ve geliştirilmesi yöntemlerini bilir.
X
0
PY4: Sağlıkla ilgili bilgilerini ileri düzeyde geliştirebilme ve uygulayabilme yöntemlerini bilir.
X
0
PY5: Sağlıkla ilgili disiplinler arası ileri düzeyde bilgiye ulaşır, bilgiyi yorumlar ve uygular.
X
0
PY7: Teşhis için tetkik verilerini yorumlar ve klinik verilerle karşılaştırır ve çözüm önerileri geliştirir.
0
PY8: Birey ve toplum sağlığının teşviki ve geliştirilmesi için uygun araçları seçip uygulayabilir.
0
PY9: Sağlıkla ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak planlar ve yürütür.
0
PY10: Birey ve toplum sağlığının teşviki ve geliştirilmesinde karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
0
PY11: Teşhis ve tedavi için insan bedenine yapacağı her türlü uygulamanın sorumluluğunu alır.
0
PY12: Kişisel öğrenme gereksinimlerini belirler ve yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştir.
X
0
PY13: Sağlık alanında edindiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
X
0
PY14: Hastayı, ilgili kişi ve kurumları ve toplumu sağlık sorunu ile ilgili bilgilendirir, çözüm önerilerini yazılı ve/veya sözlü olarak aktarır.
0
PY15: Sağlığın teşviki ve geliştirilmesi ile ilgili önerilerini verilerle destekleyerek disiplinler arası uzmanlarla paylaşır.
0
PY16: İngilizceyi en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak, alanındaki bilgileri izler ve iletişim kurar.
X
0
PY17: En az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
0
PY18: Sağlık alanı ile ilgili verilerin elde edilmesi, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.
X
0
PY19: İş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   60
Genel Sınavın Başarıya Oranı   40
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 0 0 0
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 0
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 0,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu