Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEM BİLİMİ 12+0 - 1,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Kurul Dersi
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Ayşe Güliz DİRİMEN ARIKAN
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Ayşe Güliz DİRİMEN ARIKAN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Araştırma metodolojisinin temel ilkelerini tanıtır ve bu ilkelerin tıpta araştırma yapmak için nasıl uygulandığını açıklar ve araştırma yoluyla üretilen kanıtların tıptaki sorunların çözümüne nasıl uygulandığını gösterir.
Dersin İçeriği Bu ders; Bilimsel Araştırmaya giriş, kanıta dayalı veri, enformasyon ve bilgi,Araştırma Tasarımları, Gözlemsel Araştırmalar, Kesitsel Araştırmalar,Deneysel Araştırmalar, Bilimsel Araştırmalarda Hatalar ve Yanlılık,Anket Tasarımı,Kalitatif Araştırma ve Araştırma Protokollerinin Hazırlanması,Araştırma Protokollerinin Hazırlanması (devam), Genel Tekrar; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Öğretim Yöntemleri:
Ölçme Yöntemleri:
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Bilimsel Araştırmaya giriş, kanıta dayalı veri, enformasyon ve bilgi
2 Araştırma Tasarımları, Gözlemsel Araştırmalar, Kesitsel Araştırmalar
3 Deneysel Araştırmalar, Bilimsel Araştırmalarda Hatalar ve Yanlılık
4 Anket Tasarımı
5 Kalitatif Araştırma ve Araştırma Protokollerinin Hazırlanması
6 Araştırma Protokollerinin Hazırlanması (devam), Genel Tekrar
Kaynaklar
Power point sunumları
1. Clinical Epidemiology, The Essentials, Sixth Edition, Fletcher G.S. et al., 2021. 2. Medical Research Essentials 1st Edition, Estetie R., Mc Graw Hill Education, 2014. 3. Popper Karl, Logic of Scientific Discovery, Popper K, Routledge Classics 2002, Taylor & Francis Group, 2005, ISBN 0-203-99462-0 Master e-book ISBN 4. Modern Researcher, Barzun Jacques and Graff Henry F., 6th Ed., ISBN-13: 978-0495318705

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
PY1: İnsana ait (tıbbi) yapısal (morfolojik) ve işlevsel (fonksiyonel) normal yapıyı ve bozukluk (hastalık) durumlarını bilir.
0
PY3: Bozukluk (hastalık) durumlarının nedenlerini, korunma yollarını ve toplum sağlığının teşviki ve geliştirilmesi yöntemlerini bilir.
0
PY4: Sağlıkla ilgili bilgilerini ileri düzeyde geliştirebilme ve uygulayabilme yöntemlerini bilir.
0
PY5: Sağlıkla ilgili disiplinler arası ileri düzeyde bilgiye ulaşır, bilgiyi yorumlar ve uygular.
0
PY7: Teşhis için tetkik verilerini yorumlar ve klinik verilerle karşılaştırır ve çözüm önerileri geliştirir.
0
PY8: Birey ve toplum sağlığının teşviki ve geliştirilmesi için uygun araçları seçip uygulayabilir.
0
PY9: Sağlıkla ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak planlar ve yürütür.
0
PY10: Birey ve toplum sağlığının teşviki ve geliştirilmesinde karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
0
PY11: Teşhis ve tedavi için insan bedenine yapacağı her türlü uygulamanın sorumluluğunu alır.
0
PY12: Kişisel öğrenme gereksinimlerini belirler ve yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştir.
0
PY13: Sağlık alanında edindiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
0
PY14: Hastayı, ilgili kişi ve kurumları ve toplumu sağlık sorunu ile ilgili bilgilendirir, çözüm önerilerini yazılı ve/veya sözlü olarak aktarır.
0
PY15: Sağlığın teşviki ve geliştirilmesi ile ilgili önerilerini verilerle destekleyerek disiplinler arası uzmanlarla paylaşır.
0
PY16: İngilizceyi en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak, alanındaki bilgileri izler ve iletişim kurar.
0
PY17: En az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
0
PY18: Sağlık alanı ile ilgili verilerin elde edilmesi, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.
0
PY19: İş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu