Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
HÜCRE YAPISI 76+18 - 8,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Kurul
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Süleyman ÜÇÜNCÜOĞLU
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Süleyman ÜÇÜNCÜOĞLU
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı "Hücre Yapısı" ana temasına uygun olarak insan ve mikrobiyal hücrelerin anatomisini, mikroorganizmaların insan sağlığına etkilerini, hücrelerdeki makromoleküllerin yapı ve işleyişlerini ve hücrede enerji döngüsüyle ilgili biyokimyasal metabolik yolakları inceleyerek öğrenciye konu ile ilgili temel kavram ve bilgileri kazandırmak; insan davranışının altında yatan psikolojik ve nörolojik işleyişlerinin anlaşılmasını sağlamaktır.
Dersin İçeriği Bu ders; Hücre işleyişinin temelindeki moleküler biyoloji ve genetik kavramlar; Makromoleküllerin yapı ve işlevleri, DNA hasarı ve hücre ölüm mekanızmaları, Membranlar ve Transport sistemleri,Lipidler ve yağ asidleri, Yağ asidlerinin oksidasyonu, Ketojenez, Lipoproteinler, Sfingolipidler, Steroidler, Lipojenez, Membranlar ve taşınma, Oksidatif fosforilasyon, Biyolojik oksidasyon-antioksidanlar; Bioenerji: Karbonhidrat metabolizması ve Enerji üretimi; Protein ve DNA yapı ve işlevleri, Sinyal iletimi , Enzimler , Hormonlar, Vitaminler ve İnorganik moleküller,Mikrobiyal dünya ve insan biyolojisi üzerine etkileri; mikroorganizmaların sınıflandırılması, yapısı, genetiği, mikrobiyal gen ve genomların evrilmesi ve direnç mekanizmaları, Mikroorganizmaların teşhisi ve tanımlanması için kullanılan laboratuvar yöntemleri ve pratiği ,Mikroskop çeşitleri, ışık mikroskobu kullanımı; ışık mikroskobu ile germ, epitel oosit ve spermatogenik seri hücrelerinin ve bu hücrlerin organel, nukleus ve nukleolus, yapılarının incelenmesi; Epitel doku, bağ doku, yağ doku, kıkırdak doku, kemik doku, çizgili kas, düz kas, kalp ve sinir doku histolojisi; Oogenez, spermatogenez, fertilizasyon, implantation, bilaminar embriyonik disk, trilaminar embriyonik disk, nörogenez, embriyonik katlanma,Duyular algı ve dikkat, Bellek öğrenme ve bilginin temsili, Dil ve yapısı, Dürtüler, güdüler, duygular, Zihinsel imgelem, uyku, rüyalar ve hayaller, Bilişsel gelişim kuramları, genetik ve çevrenin davranış gelişimine etkileri, Psikoseksüel ve psikososyal gelişim, Savunma mekanizmaları, kişilik kavram ve tipleri, Davranış bozuklukları ve ruhsal hastalık kavramı, Hastanın ruhsal durumu ve hasta hekim ilişkisi, Temel iletişim teknikleri, Ölüm, ölümcül hasta, kayıp ve yas; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. Mikroorganizmaların anatomik yapısı ve insan sağlığına etkilerini öğrenir 2. İnsan hücrelerinde bulunan makromoleküllerin yapısını ve fonksiyonlarını öğrenir. Hücre içi biyokimyasal enerji döngüleri ile hücre ve çevre ilişkisi hakkında bilgi edinir. 3. İnsan doku ve hücrelerinin histolojik incelemesini öğrenir; organogenez ve insan üreme mekanizmalarını anlar. 4. İnsan duygu, algı, dikkat ve dürtülerini öğrenir. Bilişsel gelişim teorilerini davranışsal gelişim üzerine toplum etkilerini ve hasta-hekim ilişkilerini inceler ve bilgi sahibi olur. 1, 13, 2 A, B
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 13: Deney / Laboratuvar, 2: Soru - Cevap
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, B: Sözlü Sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Hücre işleyişinin temelindeki moleküler biyoloji ve genetik kavramlar; Makromoleküllerin yapı ve işlevleri, DNA hasarı ve hücre ölüm mekanızmaları, Membranlar ve Transport sistemleri
2 Lipidler ve yağ asidleri, Yağ asidlerinin oksidasyonu, Ketojenez, Lipoproteinler, Sfingolipidler, Steroidler, Lipojenez, Membranlar ve taşınma, Oksidatif fosforilasyon, Biyolojik oksidasyon-antioksidanlar; Bioenerji: Karbonhidrat metabolizması ve Enerji üretimi; Protein ve DNA yapı ve işlevleri, Sinyal iletimi , Enzimler , Hormonlar, Vitaminler ve İnorganik moleküller
3 Mikrobiyal dünya ve insan biyolojisi üzerine etkileri; mikroorganizmaların sınıflandırılması, yapısı, genetiği, mikrobiyal gen ve genomların evrilmesi ve direnç mekanizmaları, Mikroorganizmaların teşhisi ve tanımlanması için kullanılan laboratuvar yöntemleri ve pratiği
4 Mikroskop çeşitleri, ışık mikroskobu kullanımı; ışık mikroskobu ile germ, epitel oosit ve spermatogenik seri hücrelerinin ve bu hücrlerin organel, nukleus ve nukleolus, yapılarının incelenmesi; Epitel doku, bağ doku, yağ doku, kıkırdak doku, kemik doku, çizgili kas, düz kas, kalp ve sinir doku histolojisi; Oogenez, spermatogenez, fertilizasyon, implantation, bilaminar embriyonik disk, trilaminar embriyonik disk, nörogenez, embriyonik katlanma
5 Duyular algı ve dikkat, Bellek öğrenme ve bilginin temsili, Dil ve yapısı, Dürtüler, güdüler, duygular, Zihinsel imgelem, uyku, rüyalar ve hayaller, Bilişsel gelişim kuramları, genetik ve çevrenin davranış gelişimine etkileri, Psikoseksüel ve psikososyal gelişim, Savunma mekanizmaları, kişilik kavram ve tipleri, Davranış bozuklukları ve ruhsal hastalık kavramı, Hastanın ruhsal durumu ve hasta hekim ilişkisi, Temel iletişim teknikleri, Ölüm, ölümcül hasta, kayıp ve yas
Kaynaklar
1. Biochemistry (Lippincott Illustrated Reviews Series) 2. Microbiology: An Introduction (Gerard J. Tortora et al., 13th Edition & Class notes) 3. Medical Biology & Genetics (Essential Cell Biology, Bruce Alberts et al., 4th Ed.) 4. Histology (Junqueira's Basic Histology Text & Atlas - Anthony & Albert's Essential Cell Biology) 5. Behavioral Science

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
PY1: İnsana ait (tıbbi) yapısal (morfolojik) ve işlevsel (fonksiyonel) normal yapıyı ve bozukluk (hastalık) durumlarını bilir.
X
0
PY3: Bozukluk (hastalık) durumlarının nedenlerini, korunma yollarını ve toplum sağlığının teşviki ve geliştirilmesi yöntemlerini bilir.
X
0
PY4: Sağlıkla ilgili bilgilerini ileri düzeyde geliştirebilme ve uygulayabilme yöntemlerini bilir.
X
0
PY5: Sağlıkla ilgili disiplinler arası ileri düzeyde bilgiye ulaşır, bilgiyi yorumlar ve uygular.
X
0
PY7: Teşhis için tetkik verilerini yorumlar ve klinik verilerle karşılaştırır ve çözüm önerileri geliştirir.
0
PY8: Birey ve toplum sağlığının teşviki ve geliştirilmesi için uygun araçları seçip uygulayabilir.
0
PY9: Sağlıkla ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak planlar ve yürütür.
0
PY10: Birey ve toplum sağlığının teşviki ve geliştirilmesinde karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
0
PY11: Teşhis ve tedavi için insan bedenine yapacağı her türlü uygulamanın sorumluluğunu alır.
0
PY12: Kişisel öğrenme gereksinimlerini belirler ve yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştir.
X
0
PY13: Sağlık alanında edindiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
X
0
PY14: Hastayı, ilgili kişi ve kurumları ve toplumu sağlık sorunu ile ilgili bilgilendirir, çözüm önerilerini yazılı ve/veya sözlü olarak aktarır.
0
PY15: Sağlığın teşviki ve geliştirilmesi ile ilgili önerilerini verilerle destekleyerek disiplinler arası uzmanlarla paylaşır.
0
PY16: İngilizceyi en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak, alanındaki bilgileri izler ve iletişim kurar.
0
PY17: En az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
X
0
PY18: Sağlık alanı ile ilgili verilerin elde edilmesi, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.
0
PY19: İş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   60
Genel Sınavın Başarıya Oranı   40
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 0 0 0
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 0
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 0,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu