Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE BİLGİYE ERİŞİM 10+0 - 1,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Kurul Dersi
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Ayşe Güliz DİRİMEN ARIKAN
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Ayşe Güliz DİRİMEN ARIKAN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bilimsel araştırmanın ne olduğunu, genel ilkelerini ve yöntemlerini ve bilimsel bilgiye erişim yollarını aktarmaktır.
Dersin İçeriği Bu ders; Bilimsel araştırmaya giriş, kanıta dayalı veri, enformasyon ve bilgi,Bilimsel araştırma çeşitleri ve evreleri, Literatür tarama ve kaynak gösterme yöntemleri ve çeşitleri,Laboratuvar programı (Kütüphane işbirliğinde),Laboratuvar programı (Kütüphane işbirliğinde-devam),Sunum programları,Sunum Programları, Genel Tekrar; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Bilimsel kavramını açıklayabilir. 2, 3 A, C
Bilimsel olan ve olmayan bilgi kaynaklarını tanımlar. 2, 3 A, C
Bilimsel yayın kavramını ve çeşitlerini örnekleriyle ifade edebilecektir. 2, 3 A, C
Güvenilir bilimsel bilgiyi saptar. 2, 3, 4 A, C
Öğretim Yöntemleri: 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma, 4: Alıştırma ve Uygulama
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, C: Ödev
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Bilimsel araştırmaya giriş, kanıta dayalı veri, enformasyon ve bilgi
2 Bilimsel araştırma çeşitleri ve evreleri, Literatür tarama ve kaynak gösterme yöntemleri ve çeşitleri
3 Laboratuvar programı (Kütüphane işbirliğinde)
4 Laboratuvar programı (Kütüphane işbirliğinde-devam)
5 Sunum programları
6 Sunum Programları, Genel Tekrar
Kaynaklar
1. Clinical Epidemiology, The Essentials, Sixth Edition, Fletcher G.S. et al., 2021. 2. Publication Manual of the American Psychological Association, Seventh Edition (2020), https://apastyle.apa.org/products/publication-manual-7th-edition?tab=5 3. Medical Research Essentials 1st Edition, Estetie R., Mc Graw Hill Education, 2014. 4. Popper Karl, Logic of Scientific Discovery, Popper K, Routledge Classics 2002, Taylor & Francis Group, 2005, ISBN 0-203-99462-0 Master e-book ISBN 5. Modern Researcher, Barzun Jacques and Graff Henry F., 6th Ed., 2004, ISBN-13: 978-0495318705
Powerpoint sunum dosyaları.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
PY1: İnsana ait (tıbbi) yapısal (morfolojik) ve işlevsel (fonksiyonel) normal yapıyı ve bozukluk (hastalık) durumlarını bilir.
0
PY2: Bozukluk (hastalık) durumlarının nedenlerinin temel bilimsel yaklaşımlarla araştırılması, tanısı ve tedavisi için gerekli yöntemleri bilir.
X
0
PY3: Bozukluk (hastalık) durumlarının nedenlerini, korunma yollarını ve toplum sağlığının teşviki ve geliştirilmesi yöntemlerini bilir.
0
PY4: Sağlıkla ilgili bilgilerini ileri düzeyde geliştirebilme ve uygulayabilme yöntemlerini bilir.
X
0
PY5: Sağlıkla ilgili disiplinler arası ileri düzeyde bilgiye ulaşır, bilgiyi yorumlar ve uygular.
0
PY6: İnsan bedeninde yapısal ve fonksiyonel olarak tam bir klinik muayene yapar, sorunları tanımlar.
0
PY7: Teşhis için tetkik verilerini yorumlar ve klinik verilerle karşılaştırır ve çözüm önerileri geliştirir.
0
PY8: Birey ve toplum sağlığının teşviki ve geliştirilmesi için uygun araçları seçip uygulayabilir.
0
PY9: Sağlıkla ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak planlar ve yürütür.
0
PY10: Birey ve toplum sağlığının teşviki ve geliştirilmesinde karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
0
PY11: Teşhis ve tedavi için insan bedenine yapacağı her türlü uygulamanın sorumluluğunu alır.
0
PY12: Kişisel öğrenme gereksinimlerini belirler ve yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştir.
0
PY13: Sağlık alanında edindiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
X
0
PY14: Hastayı, ilgili kişi ve kurumları ve toplumu sağlık sorunu ile ilgili bilgilendirir, çözüm önerilerini yazılı ve/veya sözlü olarak aktarır.
0
PY15: Sağlığın teşviki ve geliştirilmesi ile ilgili önerilerini verilerle destekleyerek disiplinler arası uzmanlarla paylaşır.
0
PY16: İngilizceyi en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak, alanındaki bilgileri izler ve iletişim kurar.
0
PY17: En az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
X
0
PY18: Sağlık alanı ile ilgili verilerin elde edilmesi, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.
0
PY19: İş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu