Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
FİZYOLOJİ 34+4 - 2,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Kurul Dersi
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Gürkan ÖZTÜRK
Dersi Verenler Prof.Dr. Gürkan ÖZTÜRK, Prof.Dr. Ahmad Ibrahım Mohamed ALSHAFEI
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Fizyolojik mekanizmalar hakkında genel bir kavrayış oluşturmak, hücre zarında yapı-fonksiyon ilişkilerini ve hücre mekaniği ile ilgili temel ilkeleri açıklamak.
Dersin İçeriği Bu ders; Hafta Konular, Fizyolojiyle giriş – Tanımı ve Kapsamı, İşevsel birim olarak hücre, Hücre zarının işlevleri, Hücre zarında madde iletimi, Hücre hacminin düzenlenmesi, Hücre mekaniği; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
21 A
1. Fizyolojinin kapsam ve tanımını açıklayabilecektir. 1, 13, 2, 21, 3, 4, 5, 6 A, E
1.1. Fizyolojik mekanizmaları patolojik olanlardan ayırt edebilir. 1, 13, 2, 21, 3, 4 A, C
2. Fizyolojik kontrol sistemlerinin ilkelerini özetleyebilecektir. 1, 13, 2, 21, 3, 4 A, C
2.1. Geri-besleme mekanizmalarının esaslarını açıklayabilir. 1, 13, 2, 21, 3 A
2.2. Bir geri besleme sisteminin mekanizması hakkında yorum yapabilir. 1, 13, 2, 21, 3 A
3. Hücreyi fizyolojik bir birim olarak tanımlayabilecektir. 1, 11, 13, 2, 21 A
3.1. Hücresel bütünlük ve fonksiyonlar açısından hücre zarının önemini açıklayabilir. 1, 13, 2, 21, 3 A, F
3.2. Hücre zarında taşımayı sınıflandırabilir. 1, 21, 3 A
4. Hücre mekaniğinin temel mekanizmalarını tanımlayabilir. 1, 2, 21, 3 A
4.1. Hücre hacmi kontrolünün temel özelliklerini özetler. 1, 13, 2, 21, 3
4.2. Bir hücrenin nasıl hareket ettiğini tarif eder. 1, 2, 21, 3 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 11: Seminer, 13: Deney / Laboratuvar, 2: Soru - Cevap, 21: Video, 3: Tartışma, 4: Alıştırma ve Uygulama, 5: Gösteri, 6: Gösterip Yapma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, C: Ödev, E: Kısa Sınav, F: Performans Görevi
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Hafta Konular
2 Fizyolojiyle giriş – Tanımı ve Kapsamı
3 İşevsel birim olarak hücre
4 Hücre zarının işlevleri
5 Hücre zarında madde iletimi
6 Hücre hacminin düzenlenmesi
7 Hücre mekaniği
Kaynaklar
Powerpoint sunum dosyaları.
• Tıbbi Fizyoloji – Guyton • Ganong’s Review of Medical Physiology • Molecular Biology of the Cell - Alberts

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
PY1: İnsana ait (tıbbi) yapısal (morfolojik) ve işlevsel (fonksiyonel) normal yapıyı ve bozukluk (hastalık) durumlarını bilir.
X
0
PY3: Bozukluk (hastalık) durumlarının nedenlerini, korunma yollarını ve toplum sağlığının teşviki ve geliştirilmesi yöntemlerini bilir.
X
0
PY4: Sağlıkla ilgili bilgilerini ileri düzeyde geliştirebilme ve uygulayabilme yöntemlerini bilir.
X
0
PY5: Sağlıkla ilgili disiplinler arası ileri düzeyde bilgiye ulaşır, bilgiyi yorumlar ve uygular.
X
0
PY7: Teşhis için tetkik verilerini yorumlar ve klinik verilerle karşılaştırır ve çözüm önerileri geliştirir.
X
0
PY8: Birey ve toplum sağlığının teşviki ve geliştirilmesi için uygun araçları seçip uygulayabilir.
X
0
PY9: Sağlıkla ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak planlar ve yürütür.
X
0
PY10: Birey ve toplum sağlığının teşviki ve geliştirilmesinde karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
0
PY11: Teşhis ve tedavi için insan bedenine yapacağı her türlü uygulamanın sorumluluğunu alır.
X
0
PY12: Kişisel öğrenme gereksinimlerini belirler ve yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştir.
X
0
PY13: Sağlık alanında edindiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
X
0
PY14: Hastayı, ilgili kişi ve kurumları ve toplumu sağlık sorunu ile ilgili bilgilendirir, çözüm önerilerini yazılı ve/veya sözlü olarak aktarır.
X
0
PY15: Sağlığın teşviki ve geliştirilmesi ile ilgili önerilerini verilerle destekleyerek disiplinler arası uzmanlarla paylaşır.
X
0
PY16: İngilizceyi en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak, alanındaki bilgileri izler ve iletişim kurar.
X
0
PY17: En az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
X
0
PY18: Sağlık alanı ile ilgili verilerin elde edilmesi, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.
X
0
PY19: İş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu