Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
BİYOFİZİK 26+0 - 1,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Kurul Dersi
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Süleyman ÜÇÜNCÜOĞLU
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Süleyman ÜÇÜNCÜOĞLU
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin temel amacı öğrencilere biyofiziğin temel içeriğini ve metotlarını açık ve anlaşılır bir şekilde sunmaktır.
Dersin İçeriği Bu ders; Fizik ve alt dalları, fiziksel büyüklükler, SI Birim Sistemi ve genel denklemleri tekrar, Biyofiziğe giriş, Biyofiziğin tanımı, fizik ile biyofiziğin farklılıkları ve ortak noktaları, Termodinamiğe giris-termodinamik kuralları, Isı ve hayat, ısı yayılım yontemleri, Hücre zarı yapısı, görevleri, önemi ve hücre zarı geçirgenliği, Difuzyon, flux ve hayati onemi, Vücutta bulunan iyonlar, iyon kanalları, yapısı, çeşitleri ve görevleri, Aksiyon potansiyeli ve yaşam için önemi, Elektrofizyolojik teknikler: EEG, EMG, EKG, ERG yöntemlerine giriş; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Bu dersin sonunda öğrenci: 1, 14, 2, 3 A
1.Fiziksel büyüklükleri, SI birim sisteminin ve standartlaşmanın bilimde ne kadar önemli olduğunu anlayacaktır. 1, 14, 2, 3 A
2.Insan vucuduna gelismis bir makina olarak bakmayi öğrenecek ve insan vucudunun hareketini fiziksel kurallari göz önünde bulundurarak aciklayabileceklerdir. 1, 14, 2, 3 A
4.a) Bedende bulunan iyonları ve bunların hücresel iletideki önemini anlayacaktır. 1, 14, 2, 3 A
4.b) Hücrede aksiyon potansiyelini ve oluşum sürecini öğreneceklerdir. 1, 14, 2, 3 A
3. Biyofiziğin tanımını öğrenip Fizik Dalı ile arasındaki ilişkiyi kurabilecektir. 1, 14, 2, 3 A
4. Hücreyi tanıyacak, hücre yapısını, hücre zarını ve yapısını öğrenerek, yaşam için önemini anlayacaktır. 1, 14, 2, 3 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 14: Bireysel Çalışma, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Fizik ve alt dalları, fiziksel büyüklükler, SI Birim Sistemi ve genel denklemleri tekrar Dersten önce verilen ders notlarını okuma
2 Biyofiziğe giriş, Biyofiziğin tanımı, fizik ile biyofiziğin farklılıkları ve ortak noktaları Dersten önce verilen ders notlarını okuma
3 Termodinamiğe giris-termodinamik kuralları Dersten önce verilen ders notlarını okuma
4 Isı ve hayat, ısı yayılım yontemleri Dersten önce verilen ders notlarını okuma
5 Hücre zarı yapısı, görevleri, önemi ve hücre zarı geçirgenliği Dersten önce verilen ders notlarını okuma
6 Difuzyon, flux ve hayati onemi Dersten önce verilen ders notlarını okuma
7 Vücutta bulunan iyonlar, iyon kanalları, yapısı, çeşitleri ve görevleri Dersten önce verilen ders notlarını okuma
8 Aksiyon potansiyeli ve yaşam için önemi Dersten önce verilen ders notlarını okuma
9 Elektrofizyolojik teknikler: EEG, EMG, EKG, ERG yöntemlerine giriş Dersten önce verilen ders notlarını okuma
Kaynaklar
Ders notu öğrencilere verilecektir
Biophysics, Roland Glaser

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
PY1: İnsana ait (tıbbi) yapısal (morfolojik) ve işlevsel (fonksiyonel) normal yapıyı ve bozukluk (hastalık) durumlarını bilir.
X
0
PY3: Bozukluk (hastalık) durumlarının nedenlerini, korunma yollarını ve toplum sağlığının teşviki ve geliştirilmesi yöntemlerini bilir.
0
PY4: Sağlıkla ilgili bilgilerini ileri düzeyde geliştirebilme ve uygulayabilme yöntemlerini bilir.
X
0
PY5: Sağlıkla ilgili disiplinler arası ileri düzeyde bilgiye ulaşır, bilgiyi yorumlar ve uygular.
X
0
PY7: Teşhis için tetkik verilerini yorumlar ve klinik verilerle karşılaştırır ve çözüm önerileri geliştirir.
0
PY8: Birey ve toplum sağlığının teşviki ve geliştirilmesi için uygun araçları seçip uygulayabilir.
0
PY9: Sağlıkla ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak planlar ve yürütür.
0
PY10: Birey ve toplum sağlığının teşviki ve geliştirilmesinde karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
0
PY11: Teşhis ve tedavi için insan bedenine yapacağı her türlü uygulamanın sorumluluğunu alır.
0
PY12: Kişisel öğrenme gereksinimlerini belirler ve yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştir.
0
PY13: Sağlık alanında edindiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
0
PY14: Hastayı, ilgili kişi ve kurumları ve toplumu sağlık sorunu ile ilgili bilgilendirir, çözüm önerilerini yazılı ve/veya sözlü olarak aktarır.
0
PY15: Sağlığın teşviki ve geliştirilmesi ile ilgili önerilerini verilerle destekleyerek disiplinler arası uzmanlarla paylaşır.
0
PY16: İngilizceyi en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak, alanındaki bilgileri izler ve iletişim kurar.
0
PY17: En az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
0
PY18: Sağlık alanı ile ilgili verilerin elde edilmesi, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.
0
PY19: İş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu