Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ 68+16 - 6,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Kurul Dersi
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Seda KARABULUT
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Bircan KOLBAŞI, Dr.Öğr.Üye. Seda KARABULUT, Dr.Öğr.Üye. Radwan Mousa ABU-ISSA
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Giriş-Histoteknoloji detaylarını öğrenir. Mikroskoplar Mikroskop çeşitlerini ve detaylarını öğrenir. Hücre Tipleri ve Hücre Zarının detaylarını öğrenir. Nükleus-nükleolusun detaylarını öğrenir. Golgi-ER-Lizozomun detaylarını öğrenir. Mitokondri-Ribozomun detaylarını öğrenir. Hücre İskeletinin detaylarını öğrenir. Epitel Dokusunun detaylarını öğrenir. Glandüler Epitelin detaylarını öğrenir. Bağ Dokusunun detaylarını öğrenir. Yağ Dokusunun detaylarını öğrenir. Kıkırdak Dokusunun detaylarını öğrenir. Kemik Dokusunun detaylarını öğrenir. İskelet Kasının detaylarını öğrenir. Düz kas-Kalp kasının detaylarını öğrenir. Nörohistolojinin detaylarını öğrenir. Oogenezin detaylarını öğrenir. Spermatogenezin detaylarını öğrenir. Fertilizasyonun detaylarını öğrenir. İmplantasyonun detaylarını öğrenir. Embriyonik Gelişimin 2. Haftasının detaylarını öğrenir. Embriyonik Gelişimin 3. Haftasının detaylarını öğrenir. Nörogenezin detaylarını öğrenir. Organogenezisin detaylarını öğrenir. Ekstraembriyonik yapıların detaylarını öğrenir. İnsan doğum defektlerinin detaylarını öğrenir. Baş-boyun gelişiminin detaylarını öğrenir. İskelet sistemi gelişiminin detaylarını öğrenir. Kas gelişiminin detaylarını öğrenir. Vücut boşluklarının detaylarını öğrenir.
Dersin İçeriği Bu ders; Giriş-Histoteknoloji ,Mikroskoplar,Hücre Tipleri ve Hücre Zarı,Nükleus-nükleolus,Golgi-ER-Lizozom,Mitokondri-Ribozom,Hücre İskeleti,Epitel Dokusu,Glandüler Epitel,Bağ Dokusu,Yağ Dokusu,Kıkırdak Dokusu,Kemik Dokusu,İskelet Kası,Düz kas-Kalp kası,Nörohistoloji,Oogenez,Spermatogenez,Fertilizasyon,İmplantasyon,Embriyonik gelişimin ikinci haftası,Embriyonik gelişimin 3. haftası,Nörogenez,Organogenez,Ekstraembriyonik yapılar,İnsan doğum defektleri,Baş-boyun gelişimi,İskelet sistemi gelişimi,Kas gelişimi,Vücut boşlukları; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Öğretim Yöntemleri:
Ölçme Yöntemleri:
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Giriş-Histoteknoloji
2 Mikroskoplar
3 Hücre Tipleri ve Hücre Zarı
4 Nükleus-nükleolus
5 Golgi-ER-Lizozom
6 Mitokondri-Ribozom
7 Hücre İskeleti
8 Epitel Dokusu
9 Glandüler Epitel
10 Bağ Dokusu
12 Yağ Dokusu
13 Kıkırdak Dokusu
13 Kemik Dokusu
14 İskelet Kası
15 Düz kas-Kalp kası
16 Nörohistoloji
17 Oogenez
18 Spermatogenez
19 Fertilizasyon
20 İmplantasyon
21 Embriyonik gelişimin ikinci haftası
22 Embriyonik gelişimin 3. haftası
23 Nörogenez
24 Organogenez
25 Ekstraembriyonik yapılar
26 İnsan doğum defektleri
26 Baş-boyun gelişimi
27 İskelet sistemi gelişimi
28 Kas gelişimi
29 Vücut boşlukları
Kaynaklar
1. Junqueira's Basic Histology: Text and Atlas McGraw Hill Medical Books 2. Larsen - Human Embryology 3. BRS Embryology, 4. Keith L. Moore (ed.), T. V. N. Persaud (ed.), Mark G. Torchia (ed.)-Before We Are Born_ Essentials of Embryology and Birth Defects-Elsevier

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
PY1: İnsana ait (tıbbi) yapısal (morfolojik) ve işlevsel (fonksiyonel) normal yapıyı ve bozukluk (hastalık) durumlarını bilir.
0
PY3: Bozukluk (hastalık) durumlarının nedenlerini, korunma yollarını ve toplum sağlığının teşviki ve geliştirilmesi yöntemlerini bilir.
0
PY4: Sağlıkla ilgili bilgilerini ileri düzeyde geliştirebilme ve uygulayabilme yöntemlerini bilir.
0
PY5: Sağlıkla ilgili disiplinler arası ileri düzeyde bilgiye ulaşır, bilgiyi yorumlar ve uygular.
0
PY7: Teşhis için tetkik verilerini yorumlar ve klinik verilerle karşılaştırır ve çözüm önerileri geliştirir.
0
PY8: Birey ve toplum sağlığının teşviki ve geliştirilmesi için uygun araçları seçip uygulayabilir.
0
PY9: Sağlıkla ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak planlar ve yürütür.
0
PY10: Birey ve toplum sağlığının teşviki ve geliştirilmesinde karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
0
PY11: Teşhis ve tedavi için insan bedenine yapacağı her türlü uygulamanın sorumluluğunu alır.
0
PY12: Kişisel öğrenme gereksinimlerini belirler ve yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştir.
0
PY13: Sağlık alanında edindiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
0
PY14: Hastayı, ilgili kişi ve kurumları ve toplumu sağlık sorunu ile ilgili bilgilendirir, çözüm önerilerini yazılı ve/veya sözlü olarak aktarır.
0
PY15: Sağlığın teşviki ve geliştirilmesi ile ilgili önerilerini verilerle destekleyerek disiplinler arası uzmanlarla paylaşır.
0
PY16: İngilizceyi en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak, alanındaki bilgileri izler ve iletişim kurar.
0
PY17: En az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
0
PY18: Sağlık alanı ile ilgili verilerin elde edilmesi, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.
0
PY19: İş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu