Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
HEKİMLİĞE GİRİŞ 88+8 - 6,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Kurul
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Salih GENCER
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Salih GENCER
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu kurulun amacı, tıp eğitiminin başlangıcında hekim adayına moleküler biyoloji, genetik, histoloji, embriyoloji ve organik kimya alanında temel tıbbi kavram ve bilgilerin kazandırılması, ve tıp etiği, tıp tarihi ve bilim felsefesi alanlarında eğitimlerle mesleki farkındalık ve sorumluluk bilincinin oluşturulmasıdır.
Dersin İçeriği Bu ders; Tıbbi Biyoloji ve Genetik: Hücre biyolojisi ve genetik kavramlara genel bakış; Hücre biyolojisinde temel kimyasal kavramlar ve biyosentez,Histoloji ve Embriyoloji: Histoloji ve embriyolojiye giriş; Mikroskop çeşitleri; Işık mikroskobu kullanımı,Organik Kimya: Temel kimya uygulamaları, sulu çözeltiler, konsantrasyon birimleri, çözelti hazırlama teknikleri, kimya laboratuvarı uygulamalarına hazırlık; Kimyasal denge, stokiyometri, sulu çözeltiler, asitler, bazlar, tampon çözeltiler; Atomun yapısı, atomların elektron konfigürasyonları, kuantum sayıları ve orbitaller, kimyasal bağlar; İzomerler; Alkenler, alken reaksiyonları, alkin reaksiyonları,Deontoloji ve Tıp Tarihi: Tıp nedir? Tıbbın yönetim bilgisi; Deontoloji ve tıbbi etiğin tanımı ve önemi; Tıp eğitimi ve evrimi; Tıp tarihi metodolojisi ve eğitimi; Prehipokratik tıp; Hipokratik tıp; Avrupa Ortaçağ tıbbı; İslam tıbbı ve ünlü hekimler; Eski Türklerde ve Anadolu Selçuklularda tıp; Rönesans tıbbı; Avrupa’da 17.,18.,19. yy tıbbı; Osmanlı tıbbı; Çağdaş bilimsel tıp; Hekim kimliği ve hekim andları; Tıp etiğinin ilkelerine giriş; Sanat, görme biçimleri ve ritüeller; Hukukun temel kavramları ve hukuk-tıp ilişkisi; Türk hukukunda hekimin görevleri; Görsel kültür; Hekimin hukuki sorumluluğu; Haklar kavramı; Tıbbi kayıt tutma ve önemi,Bilim Felsefesi ve Tıp: Bilim ve tıp felsefesinin temel sorunları; Antik çağda bilim ve felsefe ilişkisi; Modern doğa görüşü ve tıp felsefesi arasındaki ilişki; Ontoloji ve tıp ilişkisi; Epistemoloji ve tıp ilişkisi; Etik ve tıp ilişkisi,Tıp Eğitimi ve Bilişimi: Sağlık tanımı, felsefesi, sağlık mesleği çeşitleri ve birey ilişkisi; Sağlık eğitiminin tarihçesi, sağlık eğitiminde ve sağlık hizmetinde ölçme ve değerlendirme; Sağlık bilişimi, sağlık eğitimine ve hizmet sektörüne yansımaları ve sağlık sisteminin geleceği; Sağlık ekonomisi ve sağlık sistemleri; Sağlık hukuku, sağlık çalışanlarının sorumlulukları, malpraktis ve sigortacılık; Sağlıkta iletişim, hasta hakları ve sağlık çalışanları hakları; Sağlık bilişimi ve bilgi güvenliği,Tıp ve İnsan Bilimleri: Sağlık, hastalık kavramları, psikososyal açıdan hastalıkların psikososyal etkileri; Hasta rolüne girmek, hasta olma psikolojisi, hastalığa verilen tepkiler ve uyum süreci; Stres, sağlık hastalık ilişkisi, stres ve öfkeyle baş etme; Hasta hekim ilişkisi; Güçlük yaratan hasta davranışlarını yönetme; Hasta ailesinin yaşadıkları güçlükler ve hasta ailesine yaklaşım; Tıp alanında kullanılan başlıca tamamlayıcı yöntemler; Tıp alanında kullanılan başlıca sanatsal uygulamalar; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Moleküler biyoloji ve genetiğe ait kavramlar ve hücresel işleyişin moleküler mekanizmalarını hakkında bilgi sahibi olur. 1, 14, 2 A
Histoloji ve embriyoloji ile ilgili temel bilgileri edinir ve bu konularla ilgili temel laboratuvar deneyimi kazanır. 1, 13, 14, 2 A, B
Tıbbın gelişim evreleri ve tıp tarihi konusunda bilgi sahibi olur, mesleki pratikte karşılaşılan etik ve hukuki sorunlarla analitik bakış açısıyla baş edebilme becerisi kazanır. 1, 12, 14, 15, 18, 2, 3 A
Sağlık tanımı, felsefesi, sağlık mesleği çeşitleri ve birey ilişkisi, sağlık eğitiminin tarihçesi, sağlık hizmetinde ölçme ve değerlendirme, sağlık bilişiminin sağlık eğitimine ve hizmet sektörüne yansımaları ve sağlıkta gelecek, sağlık ekonomisi ve sağlık sistemleri, sağlık hukuku, sağlık çalışanlarının sorumlulukları, malpraktis ve sigortacılık konusunda bilgi sahibi olur. 1, 10, 12, 14, 19, 2 C
Bilimin gelişme evreleri ve tıp eğitimine katkıları hakkında bilgi sahibi olur. 1, 12, 3 A
Psikososyal değerlendirme ve psikososyal yaklaşımlar konusunda bilgi, beceri kazanır. Tıp alanında kullanılan başlıca tamamlayıcı yöntemler ve sanatsal uygulamalar konusunda farkındalık kazanır ve holistik bir bakış açısı geliştirir. 1, 12, 2 A, B
Canlı organizmada meydana gelen kimyasal tepkimeleri ve organik bileşiklerin özelliklerini öğrenir. 1, 11, 13, 15 A, B
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 11: Seminer, 12: Örnek Olay, 13: Deney / Laboratuvar, 14: Bireysel Çalışma, 15: Problem Çözme, 18: Vaka Çalışması, 19: Kavram Haritası, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, B: Sözlü Sınav, C: Ödev
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Tıbbi Biyoloji ve Genetik: Hücre biyolojisi ve genetik kavramlara genel bakış; Hücre biyolojisinde temel kimyasal kavramlar ve biyosentez
2 Histoloji ve Embriyoloji: Histoloji ve embriyolojiye giriş; Mikroskop çeşitleri; Işık mikroskobu kullanımı
3 Organik Kimya: Temel kimya uygulamaları, sulu çözeltiler, konsantrasyon birimleri, çözelti hazırlama teknikleri, kimya laboratuvarı uygulamalarına hazırlık; Kimyasal denge, stokiyometri, sulu çözeltiler, asitler, bazlar, tampon çözeltiler; Atomun yapısı, atomların elektron konfigürasyonları, kuantum sayıları ve orbitaller, kimyasal bağlar; İzomerler; Alkenler, alken reaksiyonları, alkin reaksiyonları
4 Deontoloji ve Tıp Tarihi: Tıp nedir? Tıbbın yönetim bilgisi; Deontoloji ve tıbbi etiğin tanımı ve önemi; Tıp eğitimi ve evrimi; Tıp tarihi metodolojisi ve eğitimi; Prehipokratik tıp; Hipokratik tıp; Avrupa Ortaçağ tıbbı; İslam tıbbı ve ünlü hekimler; Eski Türklerde ve Anadolu Selçuklularda tıp; Rönesans tıbbı; Avrupa’da 17.,18.,19. yy tıbbı; Osmanlı tıbbı; Çağdaş bilimsel tıp; Hekim kimliği ve hekim andları; Tıp etiğinin ilkelerine giriş; Sanat, görme biçimleri ve ritüeller; Hukukun temel kavramları ve hukuk-tıp ilişkisi; Türk hukukunda hekimin görevleri; Görsel kültür; Hekimin hukuki sorumluluğu; Haklar kavramı; Tıbbi kayıt tutma ve önemi
5 Bilim Felsefesi ve Tıp: Bilim ve tıp felsefesinin temel sorunları; Antik çağda bilim ve felsefe ilişkisi; Modern doğa görüşü ve tıp felsefesi arasındaki ilişki; Ontoloji ve tıp ilişkisi; Epistemoloji ve tıp ilişkisi; Etik ve tıp ilişkisi
6 Tıp Eğitimi ve Bilişimi: Sağlık tanımı, felsefesi, sağlık mesleği çeşitleri ve birey ilişkisi; Sağlık eğitiminin tarihçesi, sağlık eğitiminde ve sağlık hizmetinde ölçme ve değerlendirme; Sağlık bilişimi, sağlık eğitimine ve hizmet sektörüne yansımaları ve sağlık sisteminin geleceği; Sağlık ekonomisi ve sağlık sistemleri; Sağlık hukuku, sağlık çalışanlarının sorumlulukları, malpraktis ve sigortacılık; Sağlıkta iletişim, hasta hakları ve sağlık çalışanları hakları; Sağlık bilişimi ve bilgi güvenliği
7 Tıp ve İnsan Bilimleri: Sağlık, hastalık kavramları, psikososyal açıdan hastalıkların psikososyal etkileri; Hasta rolüne girmek, hasta olma psikolojisi, hastalığa verilen tepkiler ve uyum süreci; Stres, sağlık hastalık ilişkisi, stres ve öfkeyle baş etme; Hasta hekim ilişkisi; Güçlük yaratan hasta davranışlarını yönetme; Hasta ailesinin yaşadıkları güçlükler ve hasta ailesine yaklaşım; Tıp alanında kullanılan başlıca tamamlayıcı yöntemler; Tıp alanında kullanılan başlıca sanatsal uygulamalar
Kaynaklar
1. Alberts ve ark., "Essential Cell Biology", 4th ed., Garland Science Publishers, 2013 2. Kierzsenbaum, "Histology and Cell Biology, An Introduction to Pathology", 3rd ed., Saunders, 2011 3. Sarı ve ark., "Tıp Tarihi ve Tıp Etiği Ders Kitabı", Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Yayınları, 2007 4. Singer ve Erickson, "A Companion to Medical Anthropology", Wiley-Blackwell, 2011 5. Bruice, "Organic Chemistry", 7th ed., Pearson, 2013
Ders notları, öğretim üyesinin sunumları, Coursera ve EdX açık online dersleri

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
PY1: İnsana ait (tıbbi) yapısal (morfolojik) ve işlevsel (fonksiyonel) normal yapıyı ve bozukluk (hastalık) durumlarını bilir.
X
0
PY2: Bozukluk (hastalık) durumlarının nedenlerinin temel bilimsel yaklaşımlarla araştırılması, tanısı ve tedavisi için gerekli yöntemleri bilir.
0
PY3: Bozukluk (hastalık) durumlarının nedenlerini, korunma yollarını ve toplum sağlığının teşviki ve geliştirilmesi yöntemlerini bilir.
0
PY4: Sağlıkla ilgili bilgilerini ileri düzeyde geliştirebilme ve uygulayabilme yöntemlerini bilir.
X
0
PY5: Sağlıkla ilgili disiplinler arası ileri düzeyde bilgiye ulaşır, bilgiyi yorumlar ve uygular.
0
PY6: İnsan bedeninde yapısal ve fonksiyonel olarak tam bir klinik muayene yapar, sorunları tanımlar.
0
PY7: Teşhis için tetkik verilerini yorumlar ve klinik verilerle karşılaştırır ve çözüm önerileri geliştirir.
0
PY8: Birey ve toplum sağlığının teşviki ve geliştirilmesi için uygun araçları seçip uygulayabilir.
0
PY9: Sağlıkla ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak planlar ve yürütür.
0
PY10: Birey ve toplum sağlığının teşviki ve geliştirilmesinde karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
0
PY11: Teşhis ve tedavi için insan bedenine yapacağı her türlü uygulamanın sorumluluğunu alır.
0
PY12: Kişisel öğrenme gereksinimlerini belirler ve yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştir.
X
0
PY13: Sağlık alanında edindiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
X
0
PY14: Hastayı, ilgili kişi ve kurumları ve toplumu sağlık sorunu ile ilgili bilgilendirir, çözüm önerilerini yazılı ve/veya sözlü olarak aktarır.
0
PY15: Sağlığın teşviki ve geliştirilmesi ile ilgili önerilerini verilerle destekleyerek disiplinler arası uzmanlarla paylaşır.
0
PY16: İngilizceyi en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak, alanındaki bilgileri izler ve iletişim kurar.
0
PY17: En az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
0
PY18: Sağlık alanı ile ilgili verilerin elde edilmesi, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.
X
0
PY19: İş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   60
Genel Sınavın Başarıya Oranı   40
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 0 0 0
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 0
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 0,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu