Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 10+0 - 1,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Kurul Dersi
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Ayhan TAŞTEKİN
Dersi Verenler Prof.Dr. Ayhan TAŞTEKİN, Prof.Dr. Seniye Sema ANAK
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Çocukların optimal büyüme ve gelişmeyi sağlayabilmesi ve çocukların önemli sağlık sorunları ile başa çıkabilmek için yeterli bilgi ve uygun becerileri elde etmesidir.
Dersin İçeriği Bu ders; Çocuklarda Hikaye Alma Çocuklarda Fizik Muayene-1 Çocuklarda Fizik Muayene-2 Çocukluk Çağında Sağkalımın İlkeleri-Çocuk Sağlığı göstergeleri Neonatolojiye giriş Yenidoğan Sarılıkları -1 Yenidoğan Sarılıkları -2,Büyüme ve Gelişme -1 Büyüme ve Gelişme -2 Büyüme ve Gelişme-3 ,Hematolojik sistemde öykü, fizik muayene ve tanı yöntemleri Kan Transfüzyonu Lenfadenopati ve Karında kitle Çocuklarda deri döküntüleri Anemi,Kanama ve pıhtılaşma bozuklukları Pediatride vital bulgular ,İmmunolojiye giriş-1 İmmunolojiye giriş-2 Aşırı duyarlılık reaksiyonları,Alerjik sistem hastalıklarında öykü ve fizik muayene,Endokrin hastalıklarında öykü, fizik muayene ve tanı yöntemleri Endokrin Sisteme Giriş ve Hipotalamus Posterior Hipofiz ve Diabetes İnsipidus Çocuklarda Kemik Sağlığı ve Osteoporoz; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Öğretim Yöntemleri:
Ölçme Yöntemleri:
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Çocuklarda Hikaye Alma Çocuklarda Fizik Muayene-1 Çocuklarda Fizik Muayene-2 Çocukluk Çağında Sağkalımın İlkeleri-Çocuk Sağlığı göstergeleri Neonatolojiye giriş Yenidoğan Sarılıkları -1 Yenidoğan Sarılıkları -2
2 Büyüme ve Gelişme -1 Büyüme ve Gelişme -2 Büyüme ve Gelişme-3
3 Hematolojik sistemde öykü, fizik muayene ve tanı yöntemleri Kan Transfüzyonu Lenfadenopati ve Karında kitle Çocuklarda deri döküntüleri Anemi
4 Kanama ve pıhtılaşma bozuklukları Pediatride vital bulgular
5 İmmunolojiye giriş-1 İmmunolojiye giriş-2 Aşırı duyarlılık reaksiyonları
6 Alerjik sistem hastalıklarında öykü ve fizik muayene
7 Endokrin hastalıklarında öykü, fizik muayene ve tanı yöntemleri Endokrin Sisteme Giriş ve Hipotalamus Posterior Hipofiz ve Diabetes İnsipidus Çocuklarda Kemik Sağlığı ve Osteoporoz
Kaynaklar
Nelson Textbook of Pediatrics Pediyatri 1-2, Prof. Dr. Olcay NEYZİ, Prof. Dr. Türkan ERTUĞRUL Çocuk Göğüs Hastalıkları- Prof. Dr. Elif Dağlı, Doç. Dr. Fazilet Karakoç

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
PY1: İnsana ait (tıbbi) yapısal (morfolojik) ve işlevsel (fonksiyonel) normal yapıyı ve bozukluk (hastalık) durumlarını bilir.
0
PY3: Bozukluk (hastalık) durumlarının nedenlerini, korunma yollarını ve toplum sağlığının teşviki ve geliştirilmesi yöntemlerini bilir.
0
PY4: Sağlıkla ilgili bilgilerini ileri düzeyde geliştirebilme ve uygulayabilme yöntemlerini bilir.
0
PY5: Sağlıkla ilgili disiplinler arası ileri düzeyde bilgiye ulaşır, bilgiyi yorumlar ve uygular.
0
PY7: Teşhis için tetkik verilerini yorumlar ve klinik verilerle karşılaştırır ve çözüm önerileri geliştirir.
0
PY8: Birey ve toplum sağlığının teşviki ve geliştirilmesi için uygun araçları seçip uygulayabilir.
0
PY9: Sağlıkla ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak planlar ve yürütür.
0
PY10: Birey ve toplum sağlığının teşviki ve geliştirilmesinde karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
0
PY11: Teşhis ve tedavi için insan bedenine yapacağı her türlü uygulamanın sorumluluğunu alır.
0
PY12: Kişisel öğrenme gereksinimlerini belirler ve yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştir.
0
PY13: Sağlık alanında edindiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
0
PY14: Hastayı, ilgili kişi ve kurumları ve toplumu sağlık sorunu ile ilgili bilgilendirir, çözüm önerilerini yazılı ve/veya sözlü olarak aktarır.
0
PY15: Sağlığın teşviki ve geliştirilmesi ile ilgili önerilerini verilerle destekleyerek disiplinler arası uzmanlarla paylaşır.
0
PY16: İngilizceyi en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak, alanındaki bilgileri izler ve iletişim kurar.
0
PY17: En az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
0
PY18: Sağlık alanı ile ilgili verilerin elde edilmesi, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.
0
PY19: İş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu