Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
TIBBİ MİKROBİYOLOJİ 41+20 - 4,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Kurul Dersi
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Süleyman YILDIRIM
Dersi Verenler Prof.Dr. Süleyman YILDIRIM, Dr.Öğr.Üye. Fay Celeste MAGNUSSON, Dr.Öğr.Üye. Özlem GÜVEN, Dr.Öğr.Üye. Filiz YARIMÇAN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Dersin amacı, enfeksiyon etkeni olabilen bakterileri, yaptıkları hastalıkları mikrobiyolojik özellikleri ile açıklamak; mikrobiyoloji laboratuvarının işleyişi konusunda temel bilgi sahibi olmaktır.
Dersin İçeriği Bu ders; Gram-Pozitif Koklar,Gram-Negatif Koklar,Gram-Pozitif Basiller,Gram-Negatif Basiller (Enterobacteriacea),LAB: Bakterilerin Ayrımı , Tanı Testleri Ve Preparat İnceleme (Gram Pozitif-Negatif, Kok-Basil),Gram-Negatif Aerobik Basiller ,Anaeroplar, Actinomyces’ler, Mycobacteria Ve Mycoplasma,Spirochete, Rickettsial Ve Chlamydial Patojenler,LAB: Bakterilerin Ayrımı, Tanı Testleri Ve Preparat İnceleme (Anaeroplar, Actinomyces’ler, Mycobacteria, Mycoplasma Ve Treponema); konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1.İmmün sistem ve işleyiş mekanizmalarını açıklayabilecektir 1, 2, 21 A, B
2. Aşıları tanımlar.
3. Bağışıklık sistemine ait hastalıkları tanımlayabilecektir.
4. Otoimmün hastalıkları tanımlayabilecektir
5. Kanser immünitesini tanımlayabilecektir
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 2: Soru - Cevap, 21: Video
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, B: Sözlü Sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Gram-Pozitif Koklar
2 Gram-Negatif Koklar
3 Gram-Pozitif Basiller
4 Gram-Negatif Basiller (Enterobacteriacea)
5 LAB: Bakterilerin Ayrımı , Tanı Testleri Ve Preparat İnceleme (Gram Pozitif-Negatif, Kok-Basil)
6 Gram-Negatif Aerobik Basiller
7 Anaeroplar, Actinomyces’ler, Mycobacteria Ve Mycoplasma
8 Spirochete, Rickettsial Ve Chlamydial Patojenler
9 LAB: Bakterilerin Ayrımı, Tanı Testleri Ve Preparat İnceleme (Anaeroplar, Actinomyces’ler, Mycobacteria, Mycoplasma Ve Treponema)
Kaynaklar
1. Jawetz, Melnick, & Adelberg’s Medical Microbiology 28th edt. McGraw-Hill Education; 2019. 2. Murray PR, Rosenthal KS, Pfaller MA. Medical microbiology. 8th ed. Philadelphia: Mosby/Elsevier; 2016.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
PY1: İnsana ait (tıbbi) yapısal (morfolojik) ve işlevsel (fonksiyonel) normal yapıyı ve bozukluk (hastalık) durumlarını bilir.
X
0
PY3: Bozukluk (hastalık) durumlarının nedenlerini, korunma yollarını ve toplum sağlığının teşviki ve geliştirilmesi yöntemlerini bilir.
X
0
PY4: Sağlıkla ilgili bilgilerini ileri düzeyde geliştirebilme ve uygulayabilme yöntemlerini bilir.
X
0
PY5: Sağlıkla ilgili disiplinler arası ileri düzeyde bilgiye ulaşır, bilgiyi yorumlar ve uygular.
X
0
PY7: Teşhis için tetkik verilerini yorumlar ve klinik verilerle karşılaştırır ve çözüm önerileri geliştirir.
X
0
PY8: Birey ve toplum sağlığının teşviki ve geliştirilmesi için uygun araçları seçip uygulayabilir.
X
0
PY9: Sağlıkla ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak planlar ve yürütür.
X
0
PY10: Birey ve toplum sağlığının teşviki ve geliştirilmesinde karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
0
PY11: Teşhis ve tedavi için insan bedenine yapacağı her türlü uygulamanın sorumluluğunu alır.
X
0
PY12: Kişisel öğrenme gereksinimlerini belirler ve yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştir.
X
0
PY13: Sağlık alanında edindiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
X
0
PY14: Hastayı, ilgili kişi ve kurumları ve toplumu sağlık sorunu ile ilgili bilgilendirir, çözüm önerilerini yazılı ve/veya sözlü olarak aktarır.
X
0
PY15: Sağlığın teşviki ve geliştirilmesi ile ilgili önerilerini verilerle destekleyerek disiplinler arası uzmanlarla paylaşır.
X
0
PY16: İngilizceyi en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak, alanındaki bilgileri izler ve iletişim kurar.
X
0
PY17: En az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
X
0
PY18: Sağlık alanı ile ilgili verilerin elde edilmesi, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.
X
0
PY19: İş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu