Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
BİYOKİMYA 38+12 - 3,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Kurul Dersi
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. Sultan Sibel ERDEM
Dersi Verenler Doç.Dr. Sultan Sibel ERDEM, Doç.Dr. Saime BATIREL
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Hemogram, hemostatik sistem,makromoleküllerin sindirimi,tükürük biyokimyası, endokrin sistem ve ürojenital sistemle ilgili biyokimyasal değişimleri ve ölçüm parametrelerini öğretmektir.
Dersin İçeriği Bu ders; Çeşitli durumlarda görülen anemilerin biyokimyasal mekanizması.,Lipoprotein metabolizması,Hiperlipidemiler ve Ateroskleroz biyokimyası,Azotlu bileşikler ve genel sindirim / İnorganik maddelerin metabolizması,Lipidlerin sindirimi emilimi ve Metabolizma bozuklukları ,Serum lipidleri ,Karbonhidratların sindirimi emilimi / Karbonhidrat metabolizması bozuklukları,Gastrointestinal sistem fonksiyon testleri / Karaciğer fonksiyon testleri ,Diyetteki proteinler ve azot metabolizması / Amino asit metabolizması,Nükleotid metabolizması / Porfirinler ve safra pigmentleri ve Sarılıklar,Kan glukoz düzenleme mekanizmaları.; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1-Aneminin nedenlerini biyokimyasal açıdan değerlendirebilecektir. 1, 10, 13, 2 A, B, C, E
1.1.Eritrositlerin hücresel özelliklerini ve fonksiyonlarını tanımlar. 1, 10, 13, 2 A, B, C, E
1.2.Eritrosit hemoglobin arasındaki ilişkiyi ve ilişkinin bozulmasının patolojik sonuçlarını açıklar. 1, 10, 13, 2 A, B, C, E
1.3.Laboratuarda eritrosit ve hemoglobin ölçümü yapar ve yorumlar. 1, 10, 13, 2 A, B, C, E
1.4.Vitaminlerin anemi ve sağlıktaki önemini kavrar. 1, 10, 13, 2 A, B, C, E
2-Hemostaz biyokimyasının kanama ve trombus yönünden değerlendirebilecektir. 1, 10, 13, 2 A, B, C, E
2.1.Hemostazda damar yapısının önemini kavrar. 1, 10, 13, 2 A, B, C, E
2.2.Hemostazda trombositlerin ve pıhtılaşma proteinlerin ilişkisini tanımlar. 1, 10, 13, 2 A, B, C, E
2.3.Hemostazda trombositler ve pıhtılaşma proteinlerinin laboratuarda değerlendirmesini kavrar. 1, 10, 13, 2 A, B, C, E
2.4.Fibrinolitik sisstem ile hemostazın diğer parametreleri arasında ilişki kurar. 1, 10, 13, 2 A, B, C, E
3-Makromoleküllerin sindiriminde enzim ve hormonların biyokimyasal etkilerini değerlendirebilecektir. 1, 10, 13, 2 A, B, C, E
4-Hormon yapısı ve etki mekanizmalarını hedef hücre ilişkilerini etkileşimlerini tartışabilecektir. 1, 10, 13, 2 A, B, C, E
5-Böbrek ve idrar biyokimyasının biyokimyasını çözümleyecebilecektir. 1, 10, 13, 2 A, B, C, E
4.1.Böbrek fonksiyonlarının biyokimyasal olarak nasıl ölçülebileceğini tanımlar. 1, 10, 13, 2 A, B, C, E
6-Hastalık tanısında biyokimyasal parametrelerin önemini açıklayacak ve tartışabilecektir. 1, 10, 13, 2 A, B, C, E
7-Ateroskleroz ve hiperlipidemilerin önemini tartışabilecektir. 1, 10, 13, 2 A, B, C, E
7.1.Ateroskleroz ve hiperlipidemi arasındaki ilişkiyi kavrar. 1, 10, 13, 2 A, B, C, E
7.2.Hiperlipidemi ve lipoproteinler arasında yorum yapar. 7.3. Hiperlipideminin laboratuar değerlendirilmesini kavrar. 1, 10, 13, 2 A, B, C, E
7.4.Ateroskleroz, hiperlipidemi ve trombus ilişkisinin mekanizmasını anlar 1, 10, 13, 2 A, B, C, E
3.1. Karbonhidratların sindirimindeki etkenleri tanımlar. 1, 10, 13, 2 A, B, C, E
3.1. Steroid hormonların etki mekanizmasını kavrar. 1, 10, 13, 2 A, B, C, E
3.2. Proteinlerin sindirimindeki etkenleri tanımlar. 1, 10, 13, 2 A, B, C, E
3.2. Böbreküstü hormonların etki mekanizmasını ve hedef hücrelerini kavrar. 1, 10, 13, 2 A, B, C, E
3.3. Lipidlerin sindiriminideki etkenleri tanımlar . 1, 10, 13, 2 A, B, C, E
3.3. Tiroid ve paratiroid hormonların etki mekanizmalarını kavrar. 1, 10, 13, 2 A, B, C, E
3.4. Sindirim sistemindeki bozuklukların nedenleri tanımlar, mekanizmalarlarını kavrar. 1, 10, 13, 2 A, B, C, E
3.4. Pankreas hormonlarının etki mekanizmasını açıklar. 1, 10, 13, 2 A, B, C, E
3.5. Katekolaminlerin etkilerini ve özelliklerini kavrar. 1, 10, 13, 2 A, B, C, E
4.2. Asid baz dengesinde böbreğin etkinliğini kavrar. 1, 10, 13, 2 A, B, C, E
4.3. İdrarın kimyasal yapısını ve bu yapının biyokimyasal olarak nasıl değerlendirilebileceğini yorumlar. 1, 10, 13, 2 A, B, C, E
4.4. Makromoleküllerin idrardaki ürünlerinin neler olduğunu kavrar ve değerlendirir. 1, 10, 13, 2 A, B, C, E
5.1. Kas ve kardiyak belirteçler arasında ilişki kurar. 1, 10, 13, 2 A, B, C, E
5.2. Kemik hücrelerinin biyokimyasal değişimlerinnin neler olduğunu kavrar. 1, 10, 13, 2 A, B, C, E
5.3. Karaciğer biyokimyasını kavrar teşhisde kullanılacak biyokimyasal parametreleri kavrar. 1, 10, 13, 2 A, B, C, E
5.4 Kanser belirteçlerinin mekanizmalarını kavrar. 1, 10, 13, 2 A, B, C, E
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 13: Deney / Laboratuvar, 2: Soru - Cevap
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, B: Sözlü Sınav, C: Ödev, E: Kısa Sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Çeşitli durumlarda görülen anemilerin biyokimyasal mekanizması. 1,2,3,4,5 nolu kaynaklar
2 Lipoprotein metabolizması 1,2,3,4,5 nolu kaynaklar
3 Hiperlipidemiler ve Ateroskleroz biyokimyası 1,2,3,4,5 nolu kaynaklar
4 Azotlu bileşikler ve genel sindirim / İnorganik maddelerin metabolizması 1,2,3,4,5 nolu kaynaklar
5 Lipidlerin sindirimi emilimi ve Metabolizma bozuklukları 1,2,3,4,5 nolu kaynaklar
6 Serum lipidleri 1,2,3,4,5 nolu kaynaklar
7 Karbonhidratların sindirimi emilimi / Karbonhidrat metabolizması bozuklukları 1,2,3,4,5 nolu kaynaklar
8 Gastrointestinal sistem fonksiyon testleri / Karaciğer fonksiyon testleri 1,2,3,4,5 nolu kaynaklar
9 Diyetteki proteinler ve azot metabolizması / Amino asit metabolizması 1,2,3,4,5 nolu kaynaklar
10 Nükleotid metabolizması / Porfirinler ve safra pigmentleri ve Sarılıklar 1,2,3,4,5 nolu kaynaklar
11 Kan glukoz düzenleme mekanizmaları. 1,2,3,4,5 nolu kaynaklar
Kaynaklar
1.Biyokimya Laboratuvarı (Türkan Yiğitbaşı,Nesrin Emekli), 2.Kilinik Biyokimya (Nesrin Emekli, Türkan Yiğitbaşı), 3.Harper's Biochemistry, 4.Lehninger Principles of Biochemistry, 5.Henry's Clinical Diagnosis and Management by Laboratory Methods.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
PY1: İnsana ait (tıbbi) yapısal (morfolojik) ve işlevsel (fonksiyonel) normal yapıyı ve bozukluk (hastalık) durumlarını bilir.
X
0
PY3: Bozukluk (hastalık) durumlarının nedenlerini, korunma yollarını ve toplum sağlığının teşviki ve geliştirilmesi yöntemlerini bilir.
X
0
PY4: Sağlıkla ilgili bilgilerini ileri düzeyde geliştirebilme ve uygulayabilme yöntemlerini bilir.
X
0
PY5: Sağlıkla ilgili disiplinler arası ileri düzeyde bilgiye ulaşır, bilgiyi yorumlar ve uygular.
0
PY7: Teşhis için tetkik verilerini yorumlar ve klinik verilerle karşılaştırır ve çözüm önerileri geliştirir.
X
0
PY8: Birey ve toplum sağlığının teşviki ve geliştirilmesi için uygun araçları seçip uygulayabilir.
X
0
PY9: Sağlıkla ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak planlar ve yürütür.
X
0
PY10: Birey ve toplum sağlığının teşviki ve geliştirilmesinde karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
0
PY11: Teşhis ve tedavi için insan bedenine yapacağı her türlü uygulamanın sorumluluğunu alır.
0
PY12: Kişisel öğrenme gereksinimlerini belirler ve yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştir.
X
0
PY13: Sağlık alanında edindiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
X
0
PY14: Hastayı, ilgili kişi ve kurumları ve toplumu sağlık sorunu ile ilgili bilgilendirir, çözüm önerilerini yazılı ve/veya sözlü olarak aktarır.
X
0
PY15: Sağlığın teşviki ve geliştirilmesi ile ilgili önerilerini verilerle destekleyerek disiplinler arası uzmanlarla paylaşır.
X
0
PY16: İngilizceyi en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak, alanındaki bilgileri izler ve iletişim kurar.
X
0
PY17: En az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
0
PY18: Sağlık alanı ile ilgili verilerin elde edilmesi, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.
X
0
PY19: İş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu