Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
FİZYOPATOLOJİ 44+0 - 3,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Kurul Dersi
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Ali Timuçin ATAYOĞLU
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Ali Timuçin ATAYOĞLU, Prof.Dr. Zübeyir BAYRAKTAROĞLU
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Organ sistemini oluşturan bileşenlerin makroskopik ve mikroskopik yapılarını ve fonksiyonlarını öğrenmek, organ sistemlerinin temel işlevini kavramak ve sinir sık rastlanan hastalıkların genel ve hücresel seviyede oluşumu hakkında multidisipliner bakış açısı ile bilgi sahibi olmak.
Dersin İçeriği Bu ders; Kas ve iskelet sistemi fizyopatolojisi: Kemik gelisimi ve fonksiyonlari. Kemikte bulunan hücre tipleri. Cesitli kemik hastaliklari,Kas ve iskelet sistemi fizyopatolojisi: Cesitli eklem hastaliklari ,Kas ve iskelet sistemi fizyopatolojisi: Cesitli kas ve yumusak doku hastaliklari,Kas ve iskelet sistemi fizyopatolojisi: Cesitli kas ve yumusak doku hastaliklari,Kas ve iskelet sistemi fizyopatolojisi: cesitli yumusak doku hastaliklari,Sinir sistemi fizyopatolojisi,Sinir sistemi fizyopatolojisi,Sinir sistemi fizyopatolojisi,Sinir sistemi fizyopatolojisi,Sinir sistemi fizyopatolojisi,Sinir sistemi fizyopatolojisi,Dolasim ve solunum fizyopatolojisi,Dolasim ve solunum fizyopatolojisi,Dolasim ve solunum fizyopatolojisi,Dolasim ve solunum fizyopatolojisi,Dolasim ve solunum fizyopatolojisi,Dolasim ve solunum fizyopatolojisi,Dolasim ve solunum fizyopatolojisi; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Fizyopatoloji 1, 10, 14, 15, 18, 2, 22, 3, 4, 8 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 14: Bireysel Çalışma, 15: Problem Çözme, 18: Vaka Çalışması, 2: Soru - Cevap, 22: probleme dayalı öğrenme, 3: Tartışma, 4: Alıştırma ve Uygulama, 8: Grup Çalışması
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Kas ve iskelet sistemi fizyopatolojisi: Kemik gelisimi ve fonksiyonlari. Kemikte bulunan hücre tipleri. Cesitli kemik hastaliklari -
2 Kas ve iskelet sistemi fizyopatolojisi: Cesitli eklem hastaliklari -
3 Kas ve iskelet sistemi fizyopatolojisi: Cesitli kas ve yumusak doku hastaliklari
4 Kas ve iskelet sistemi fizyopatolojisi: Cesitli kas ve yumusak doku hastaliklari
5 Kas ve iskelet sistemi fizyopatolojisi: cesitli yumusak doku hastaliklari
6 Sinir sistemi fizyopatolojisi
7 Sinir sistemi fizyopatolojisi
8 Sinir sistemi fizyopatolojisi
9 Sinir sistemi fizyopatolojisi
10 Sinir sistemi fizyopatolojisi
11 Sinir sistemi fizyopatolojisi
12 Dolasim ve solunum fizyopatolojisi
13 Dolasim ve solunum fizyopatolojisi
14 Dolasim ve solunum fizyopatolojisi
15 Dolasim ve solunum fizyopatolojisi
16 Dolasim ve solunum fizyopatolojisi
17 Dolasim ve solunum fizyopatolojisi
18 Dolasim ve solunum fizyopatolojisi
Kaynaklar
Clinical neuroanatomy. Snell, Richard S. Lippincott Williams & Wilkins, 2010. Gray's clinical neuroanatomyMancall, Elliott L., and David G. Brock. . Elsevier Health Sciences, 2011.Pathophysiology: Concepts of Altered Health States - Carol Mattson Porth Essential Concepts in Molecular Pathology - William B. Coleman Pathophysiology - FUunctional Alterations in Human Health, Carie A. Braun...Tıbbi Fizyoloji – Guyton, Ganong’s Review of Medical Physiology, Molecular Biology of the cell – Alberts, Principles of Neural Science......Biyofizik, Ferit Pehlivan, Hacettepe Taş Kitapevi. Nörobiyofizik, Ferhan Esen-Hamza Esen, Ankara Nobel Tıp Kitapevi, Biopysics Roland Glaser, Power Point slides...Gartner L.P., Hiatt J.L.: Color Text Book of Histology. Second ed. SAUNDERS. Moore K.M., Persaud T.V.N. Çev. Ed: Yıldırım M., Okar İ., Dalçık H. Klinik Yönleri ile İnsan Embriyolojisi. 6. Ed. NOBEL TIP Sadler T.W: Langman's Medical Embryology, Eleventh Edition. Lippincott Williams & Wilkins, USA Schoenwolf G.C.: Larsen’s Human Embryology. 4. Ed. CHURCHILL LIVINGSTONE ELSEVIER Stevens A., Human Histology, Third Ed. Junqueira L.C., Carneiro J. Çev. Ed: Aytekin Y, Solakoğlu S.: Temel Histoloji. NOBEL TIP Gartner L.P., Hiatt J.L.: Color Atlas of Histology, Fifth Edition. Lippincott Williams & Wilkins, USA Welsch U. Çev. Ed.: Tekelioğlu M.: Sobotta Histoloji Atlası. BETA Moore K.M., Persaud T.V.N. Çev. Ed: Yıldırım M., Okar İ., Dalçık H. Klinik Yönleri ile İnsan Embriyolojisi. 6. Ed. NOBEL TIP
Medical Physiology – Guyton Ganong’s Review of Medical Physiology Molecular Biology of the cell - Alberts Principles of Neurological Sciences - Kandel Color Atlas of Physiology Color Atlas of Pathophysiology -Moore K, AF. Dalley: Clinically oriented anatomy. Seventh ed. Lippincot Williams &Wilkins Company, Philadelphia, 2013- Drake, Richard, A. Wayne Vogl, and Adam WM Mitchell. Gray's anatomy for students. Elsevier Health Sciences, 2014. -Netter FH. Atlas of human anatomy (second edition). USA, Novartis, 1997: 268. -Putz R, Pabst R. Sobotta atlas of human anatomy Volume 2 12th English Ed. Munich, Urban & Schwarzenberg 1994: 165. Junqueira L.C., Carneiro J. Çev. Ed: Aytekin Y, Solakoğlu S.: Temel Histoloji. NOBEL TIP Gartner L.P., Hiatt J.L.: Color Atlas of Histology, Fifth Edition. Lippincott Williams & Wilkins, USA Welsch U. Çev. Ed.: Tekelioğlu M.: Sobotta Histoloji Atlası. BETA Moore K.M., Persaud T.V.N. Çev. Ed: Yıldırım M., Okar İ., Dalçık H. Klinik Yönleri ile İnsan Embriyolojisi. 6. Ed. NOBEL TIP Pathophysiology: Concepts of Altered Health States - Carol Mattson Porth 2. Essential Concepts in Molecular Pathology - William B. Coleman 3. Pathophysiology - FUunctional Alterations in Human Health, Carie A. Braun 4. Pathophysiology of Heart Disease: A Collaborative Project of Medical Students and Faculty, 6th ed. Leonard S. Lilly (ed). Wolters Kluver, 2016. 5. Guyton and Hall Textbook of Medical Physiology, 13th ed. John E. Hall (ed). Elsevier, 2016. Power Point slides

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
PY1: İnsana ait (tıbbi) yapısal (morfolojik) ve işlevsel (fonksiyonel) normal yapıyı ve bozukluk (hastalık) durumlarını bilir.
X
0
PY3: Bozukluk (hastalık) durumlarının nedenlerini, korunma yollarını ve toplum sağlığının teşviki ve geliştirilmesi yöntemlerini bilir.
X
0
PY4: Sağlıkla ilgili bilgilerini ileri düzeyde geliştirebilme ve uygulayabilme yöntemlerini bilir.
X
0
PY5: Sağlıkla ilgili disiplinler arası ileri düzeyde bilgiye ulaşır, bilgiyi yorumlar ve uygular.
X
0
PY7: Teşhis için tetkik verilerini yorumlar ve klinik verilerle karşılaştırır ve çözüm önerileri geliştirir.
X
0
PY8: Birey ve toplum sağlığının teşviki ve geliştirilmesi için uygun araçları seçip uygulayabilir.
0
PY9: Sağlıkla ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak planlar ve yürütür.
0
PY10: Birey ve toplum sağlığının teşviki ve geliştirilmesinde karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
0
PY11: Teşhis ve tedavi için insan bedenine yapacağı her türlü uygulamanın sorumluluğunu alır.
0
PY12: Kişisel öğrenme gereksinimlerini belirler ve yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştir.
X
0
PY13: Sağlık alanında edindiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
X
0
PY14: Hastayı, ilgili kişi ve kurumları ve toplumu sağlık sorunu ile ilgili bilgilendirir, çözüm önerilerini yazılı ve/veya sözlü olarak aktarır.
0
PY15: Sağlığın teşviki ve geliştirilmesi ile ilgili önerilerini verilerle destekleyerek disiplinler arası uzmanlarla paylaşır.
0
PY16: İngilizceyi en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak, alanındaki bilgileri izler ve iletişim kurar.
X
0
PY17: En az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
0
PY18: Sağlık alanı ile ilgili verilerin elde edilmesi, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.
X
0
PY19: İş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu