Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ 82+30 - 7,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Kurul Dersi
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Seda KARABULUT
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Bircan KOLBAŞI, Dr.Öğr.Üye. Seda KARABULUT, Dr.Öğr.Üye. Radwan Mousa ABU-ISSA
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Deri ve deri eklerinin (deri, kıl, tırnak, diş) detaylarını öğrenir. Deri ve deri ekleri gelişiminin detaylarını öğrenir. Serebrum-serebellumun detaylarını öğrenir. Sinir sistemi gelişiminin detaylarını öğrenir. Gözün detaylarını öğrenir. Kulağın detaylarını öğrenir. Göz-kulak gelişiminin detaylarını öğrenir. Dolaşım sisteminin detaylarını öğrenir. Dolaşım sistemi gelişiminin detaylarını öğrenir. Kan hücrelerinin detaylarını öğrenir. Hematopoezisin detaylarını öğrenir. Lenfoid sistemin detaylarını öğrenir. Solunum sisteminin detaylarını öğrenir. Solunum sistemi gelişiminin detaylarını öğrenir. Sindirim sisteminin (ağız, dil, dudak, özefagus, mide,bağırsak) detaylarını öğrenir. Tükrük bezlerinin detaylarını öğrenir. Pankreas-karaciğer-safra kesesinin detaylarını öğrenir. Sindirim sistemi gelişiminin detaylarını öğrenir. Endokrin sistemin detaylarını öğrenir. Endokrin sistem gelişiminin detaylarını öğrenir. Üriner sistemin detaylarını öğrenir. Dişi üreme sisteminin detaylarını öğrenir. Erkek üreme sisteminin detaylarını öğrenir. Ürogenital sistem gelişiminin detaylarını öğrenir.
Dersin İçeriği Bu ders; Deri ve deri ekleri,Deri ve deri ekleri gelişimi,Serebrum-serebellum,Sinir sistemi gelişimi,Göz,Kulak,Göz-kulak gelişimi,Dolaşım sistemi,Dolaşım sistemi gelişimi,Kan hücreleri,Hematopoez,Lenfoid sistem,Solunum sistemi,Solunum sistemi gelişimi,Sindirim sistemi,Tükrük bezleri,Pankreas-karaciğer-safra kesesi,Sindirim sistemi gelişimi,Endokrin sistemi,Endokrin sistem gelişimi,Üriner sistem,Dişi üreme sistemi,Erkek üreme sistemi,Ürogenital sistem gelişimi; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Öğretim Yöntemleri:
Ölçme Yöntemleri:
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Deri ve deri ekleri
2 Deri ve deri ekleri gelişimi
3 Serebrum-serebellum
4 Sinir sistemi gelişimi
5 Göz
6 Kulak
7 Göz-kulak gelişimi
8 Dolaşım sistemi
9 Dolaşım sistemi gelişimi
10 Kan hücreleri
11 Hematopoez
12 Lenfoid sistem
13 Solunum sistemi
14 Solunum sistemi gelişimi
15 Sindirim sistemi
16 Tükrük bezleri
17 Pankreas-karaciğer-safra kesesi
18 Sindirim sistemi gelişimi
19 Endokrin sistemi
20 Endokrin sistem gelişimi
21 Üriner sistem
22 Dişi üreme sistemi
23 Erkek üreme sistemi
24 Ürogenital sistem gelişimi
Kaynaklar
1. Junqueira's Basic Histology: Text and Atlas McGraw Hill Medical Books 2. Larsen - Human Embryology 3. BRS Embryology, 4. Keith L. Moore (ed.), T. V. N. Persaud (ed.), Mark G. Torchia (ed.)-Before We Are Born_ Essentials of Embryology and Birth Defects-Elsevier

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
PY1: İnsana ait (tıbbi) yapısal (morfolojik) ve işlevsel (fonksiyonel) normal yapıyı ve bozukluk (hastalık) durumlarını bilir.
0
PY3: Bozukluk (hastalık) durumlarının nedenlerini, korunma yollarını ve toplum sağlığının teşviki ve geliştirilmesi yöntemlerini bilir.
0
PY4: Sağlıkla ilgili bilgilerini ileri düzeyde geliştirebilme ve uygulayabilme yöntemlerini bilir.
0
PY5: Sağlıkla ilgili disiplinler arası ileri düzeyde bilgiye ulaşır, bilgiyi yorumlar ve uygular.
0
PY7: Teşhis için tetkik verilerini yorumlar ve klinik verilerle karşılaştırır ve çözüm önerileri geliştirir.
0
PY8: Birey ve toplum sağlığının teşviki ve geliştirilmesi için uygun araçları seçip uygulayabilir.
0
PY9: Sağlıkla ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak planlar ve yürütür.
0
PY10: Birey ve toplum sağlığının teşviki ve geliştirilmesinde karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
0
PY11: Teşhis ve tedavi için insan bedenine yapacağı her türlü uygulamanın sorumluluğunu alır.
0
PY12: Kişisel öğrenme gereksinimlerini belirler ve yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştir.
0
PY13: Sağlık alanında edindiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
0
PY14: Hastayı, ilgili kişi ve kurumları ve toplumu sağlık sorunu ile ilgili bilgilendirir, çözüm önerilerini yazılı ve/veya sözlü olarak aktarır.
0
PY15: Sağlığın teşviki ve geliştirilmesi ile ilgili önerilerini verilerle destekleyerek disiplinler arası uzmanlarla paylaşır.
0
PY16: İngilizceyi en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak, alanındaki bilgileri izler ve iletişim kurar.
0
PY17: En az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
0
PY18: Sağlık alanı ile ilgili verilerin elde edilmesi, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.
0
PY19: İş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu