Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
RASYONEL FARMAKOTERAPİ STAJI 18+28 - 2,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Staj
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Volkan AYDIN
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Ayşe Arzu ŞAKUL, Dr.Öğr.Üye. Volkan AYDIN, Prof.Dr. Amina Mahdy SALLAM
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Dersin İçeriği Bu ders; Rasyonel farmakoterapi stajına giriş ve öğrenim hedefleri,Rasyonel farmakoterapinin temel ilkeleri,Reçetelemenin temel kavramları,Modül: Esansiyel hipertansiyon,Modül: Akut sinüzit,Alternatif tedavi eniyileme analizi,Uygulama: Reçete yazımı,Modül: Esansiyel hipertansiyon,Problemin tanımlanması, tedavi hedefleri ve ilaç dışı tedavi,Modül: Akut sinüzit,Esansiyel hipertansiyon tedavisinde kullanılan ilaçların klinik farmakolojisi,Akut sinüzit tedavisinde kullanılan ilaçların klinik farmakolojisi,Gebelik ve emzirmede ilaç kullanımı,Çocuklarda ilaç kullanımı,Generic drugs,K-ilaç listesi hazırlama ve K-ilaç seçme atölye çalışması,K-ilaç listesi hazırlama ve K-ilaç seçme atölye çalışması,Yaşlılarda ilaç kullanımı,Reçete yazımı ve tedavi izlemi uygulamaları,Renal ve hepatik bozukluklarda ilaç kullanımı,Problemin tanımlanması, tedavi hedefleri ve ilaç dışı tedavi,Esansiyel hipertansiyon tedavisinde kullanılan ilaçların klinik farmakolojisi,Akut sinüzit tedavisinde kullanılan ilaçların klinik farmakolojisi,Farmakovijilans ve ilaç güvenliliği,Practical: Adverse event reporting,K-ilaç listesi hazırlama ve K-ilaç seçme atölye çalışması,İlaç etkileşimleri; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Öğretim Yöntemleri:
Ölçme Yöntemleri:
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Rasyonel farmakoterapi stajına giriş ve öğrenim hedefleri yok
2 Rasyonel farmakoterapinin temel ilkeleri yok
3 Reçetelemenin temel kavramları yok
4 Modül: Esansiyel hipertansiyon yok
5 Modül: Akut sinüzit yok
6 Alternatif tedavi eniyileme analizi yok
7 Uygulama: Reçete yazımı yok
8 Modül: Esansiyel hipertansiyon yok
9 Problemin tanımlanması, tedavi hedefleri ve ilaç dışı tedavi yok
10 Modül: Akut sinüzit yok
11 Esansiyel hipertansiyon tedavisinde kullanılan ilaçların klinik farmakolojisi yok
12 Akut sinüzit tedavisinde kullanılan ilaçların klinik farmakolojisi yok
13 Gebelik ve emzirmede ilaç kullanımı yok
14 Çocuklarda ilaç kullanımı yok
15 Generic drugs yok
16 K-ilaç listesi hazırlama ve K-ilaç seçme atölye çalışması yok
17 K-ilaç listesi hazırlama ve K-ilaç seçme atölye çalışması yok
18 Yaşlılarda ilaç kullanımı yok
19 Reçete yazımı ve tedavi izlemi uygulamaları yok
20 Renal ve hepatik bozukluklarda ilaç kullanımı yok
21 Problemin tanımlanması, tedavi hedefleri ve ilaç dışı tedavi yok
22 Esansiyel hipertansiyon tedavisinde kullanılan ilaçların klinik farmakolojisi yok
23 Akut sinüzit tedavisinde kullanılan ilaçların klinik farmakolojisi yok
24 Farmakovijilans ve ilaç güvenliliği yok
25 Practical: Adverse event reporting yok
26 K-ilaç listesi hazırlama ve K-ilaç seçme atölye çalışması yok
27 İlaç etkileşimleri yok
Kaynaklar

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
PY1: İnsana ait (tıbbi) yapısal (morfolojik) ve işlevsel (fonksiyonel) normal yapıyı ve bozukluk (hastalık) durumlarını bilir.
0
PY3: Bozukluk (hastalık) durumlarının nedenlerini, korunma yollarını ve toplum sağlığının teşviki ve geliştirilmesi yöntemlerini bilir.
0
PY4: Sağlıkla ilgili bilgilerini ileri düzeyde geliştirebilme ve uygulayabilme yöntemlerini bilir.
0
PY5: Sağlıkla ilgili disiplinler arası ileri düzeyde bilgiye ulaşır, bilgiyi yorumlar ve uygular.
0
PY7: Teşhis için tetkik verilerini yorumlar ve klinik verilerle karşılaştırır ve çözüm önerileri geliştirir.
0
PY8: Birey ve toplum sağlığının teşviki ve geliştirilmesi için uygun araçları seçip uygulayabilir.
0
PY9: Sağlıkla ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak planlar ve yürütür.
0
PY10: Birey ve toplum sağlığının teşviki ve geliştirilmesinde karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
0
PY11: Teşhis ve tedavi için insan bedenine yapacağı her türlü uygulamanın sorumluluğunu alır.
0
PY12: Kişisel öğrenme gereksinimlerini belirler ve yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştir.
0
PY13: Sağlık alanında edindiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
0
PY14: Hastayı, ilgili kişi ve kurumları ve toplumu sağlık sorunu ile ilgili bilgilendirir, çözüm önerilerini yazılı ve/veya sözlü olarak aktarır.
0
PY15: Sağlığın teşviki ve geliştirilmesi ile ilgili önerilerini verilerle destekleyerek disiplinler arası uzmanlarla paylaşır.
0
PY16: İngilizceyi en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak, alanındaki bilgileri izler ve iletişim kurar.
0
PY17: En az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
0
PY18: Sağlık alanı ile ilgili verilerin elde edilmesi, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.
0
PY19: İş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 18 2 36
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 4 4 16
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 52
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 2,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu