Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
SEÇ.RADYOLOJİ 0+60 - 3,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler mevcut değil
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Staj (Seçmeli)
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. Mehmet Sait DOĞAN
Dersi Verenler Doç.Dr. Mehmet Sait DOĞAN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Hekimlik meslek hayatında karşılaşacağı çeşitli durumlarda radyoloji uygulama yöntemleri ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması.
Dersin İçeriği Bu ders; Radyolojik Görüntüleme Yöntemleri,Merkezi Sinir Sistemi Radyolojisi,Akut abdomen olgularında radyolojik inceleme,Medulla Spinalis Radyolojisi,Toraks Radyolojisi,Merkez Sinir Sistemi Acillerinde Radyolojik Görüntüleme,Baş-Boyun Radyolojisi,Toraksın Acil Patolojilerinde Radyolojik Yaklaşım,Meme Görüntüleme,Safra yolu, karaciğer ve pankreas radyolojisi,Sindirim Sistemi Radyolojisi,Boşaltım Sistemi Radyolojisi 1-2,Girişimsel Nöroradyolojik Uygulamalar,Pediyatrik Radyoloji,Akciğer Radyografisinin Değerlendirilmesi: Normal Görünüm ve Patolojiler,Kemik ve yumuşak doku tümör radyolojisi,Kas İskelet Sistemi Radyolojisi,Eklem Hastalıkları ve Travmada Radyolojik Yaklaşım ,Kardiyovasküler Sistem Radyolojisi ve Telekardiyografinin Değerlendirilmesi,Nonvasküler ve Periferik Vasküler Girişimsel Radyoloji,Kontrast Maddeler ve Radyasyon Güvenliği,Pediatrik merkezi sinir sistemi radyolojisi; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Bilgi - Hepatobiliyer sistem, gastrointestinal sistem, solunum sistemi ürogenital sistem, meme, kas ve iskelet sistemi, sinir sistemi, dolaşım sistemi ilgili anatomi, fizyoloji, histoloji bilgilerini gözden geçirir. Etkili iletişim yollarının kullanarak aldığı anamnez ve laaboratuvar (kan biyokimya ve görüntüleme) tetkiklerinin yorumu ile ayırıcı tanı listesi oluşturur. Ulusal Çep müfredatında yer alan hastalıkların temel radyolojik özelliklerini öğrenir. Özellikle Hepatobiliyer sistem, gastrointestinal sistem, solunum sistemi ürogenital sistem, meme, kas ve iskelet sistemi, sinir sistemi, dolaşım sistemi hastalıklarının sık rastlanan klinik, laboratuvar veradyolojik bulgularını açıklar ve yorumlar. Akut kolesistit, Akut pankreatit, Safra kesesinde kalkül, Renal kalkül, GİS perforasyonu, Over ve testis torsiyonu, Epidural- subdural hematom, Subaraknoid kanama , Akut inme, Pulmoner emboli, Pnömotoraks, hastalıklarında anamnez, görüntüleme bulguları ile ön tanı olarak akıl eder ileri tetkik ve sevk kriterlerini bilir ve ilgili uzmanına yönlendirir. 1, 18, 2, 3 A, B
Tutum - Radyolojik tanı yöntemlerini basitten karmaşığa basamaklar halinde kullanır. Hekimlik uygulamalarını yaparken güncel literatürü takip eder. Hekimlik hizmeti verirken insan ve hasta haklarını gözetebilmeli ve kişisel verilerin korunması ilkelerini benimser. Hepatobiliyer sistem, gastrointestinal sistem, solunum sistemi ürogenital sistem, meme, kas ve iskelet sistemi, sinir sistemi, dolaşım sistemi hastalıklarının tanı, tedavi izleminde multidisipliner yaklaşımın önemini kavrar. Aciliyet arzeden durumlarda hukuki sorumluluklarını açıklar. 1, 18 A, B
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 18: Vaka Çalışması, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, B: Sözlü Sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Radyolojik Görüntüleme Yöntemleri
2 Merkezi Sinir Sistemi Radyolojisi
3 Akut abdomen olgularında radyolojik inceleme
4 Medulla Spinalis Radyolojisi
5 Toraks Radyolojisi
6 Merkez Sinir Sistemi Acillerinde Radyolojik Görüntüleme
7 Baş-Boyun Radyolojisi
8 Toraksın Acil Patolojilerinde Radyolojik Yaklaşım
9 Meme Görüntüleme
10 Safra yolu, karaciğer ve pankreas radyolojisi
11 Sindirim Sistemi Radyolojisi
12 Boşaltım Sistemi Radyolojisi 1-2
13 Girişimsel Nöroradyolojik Uygulamalar
14 Pediyatrik Radyoloji
15 Akciğer Radyografisinin Değerlendirilmesi: Normal Görünüm ve Patolojiler
16 Kemik ve yumuşak doku tümör radyolojisi
17 Kas İskelet Sistemi Radyolojisi
18 Eklem Hastalıkları ve Travmada Radyolojik Yaklaşım
19 Kardiyovasküler Sistem Radyolojisi ve Telekardiyografinin Değerlendirilmesi
20 Nonvasküler ve Periferik Vasküler Girişimsel Radyoloji
21 Kontrast Maddeler ve Radyasyon Güvenliği
22 Pediatrik merkezi sinir sistemi radyolojisi
Kaynaklar
Klinik Radyoloji (Ercan Tuncel, Nobel&Güneş Yayınevi)
Slide sunumlar

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
PY1: İnsana ait (tıbbi) yapısal (morfolojik) ve işlevsel (fonksiyonel) normal yapıyı ve bozukluk (hastalık) durumlarını bilir.
X
0
PY3: Bozukluk (hastalık) durumlarının nedenlerini, korunma yollarını ve toplum sağlığının teşviki ve geliştirilmesi yöntemlerini bilir.
X
0
PY4: Sağlıkla ilgili bilgilerini ileri düzeyde geliştirebilme ve uygulayabilme yöntemlerini bilir.
X
0
PY5: Sağlıkla ilgili disiplinler arası ileri düzeyde bilgiye ulaşır, bilgiyi yorumlar ve uygular.
X
0
PY7: Teşhis için tetkik verilerini yorumlar ve klinik verilerle karşılaştırır ve çözüm önerileri geliştirir.
X
0
PY8: Birey ve toplum sağlığının teşviki ve geliştirilmesi için uygun araçları seçip uygulayabilir.
X
0
PY9: Sağlıkla ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak planlar ve yürütür.
0
PY10: Birey ve toplum sağlığının teşviki ve geliştirilmesinde karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
0
PY11: Teşhis ve tedavi için insan bedenine yapacağı her türlü uygulamanın sorumluluğunu alır.
X
0
PY12: Kişisel öğrenme gereksinimlerini belirler ve yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştir.
X
0
PY13: Sağlık alanında edindiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
X
0
PY14: Hastayı, ilgili kişi ve kurumları ve toplumu sağlık sorunu ile ilgili bilgilendirir, çözüm önerilerini yazılı ve/veya sözlü olarak aktarır.
X
0
PY15: Sağlığın teşviki ve geliştirilmesi ile ilgili önerilerini verilerle destekleyerek disiplinler arası uzmanlarla paylaşır.
X
0
PY16: İngilizceyi en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak, alanındaki bilgileri izler ve iletişim kurar.
0
PY17: En az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
0
PY18: Sağlık alanı ile ilgili verilerin elde edilmesi, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.
X
0
PY19: İş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 0 0 0
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 0
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 0,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu