Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI STAJI 80+50 - 6,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Staj
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Sevda GÜMÜŞ ŞANLI
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Sevda GÜMÜŞ ŞANLI
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Dersin İçeriği Bu ders; Psikiyatrik Belirti ve Bulgular-1,Psikiyatrik Belirti ve Bulgular-2,Deliryum ve Demansiyel Bozukluklar-1,Deliryum ve Demansiyel Bozukluklar-2, Depresyon ve Duygu Durum Bozuklukları-1,Depresyon ve Duygu Durum Bozuklukları-2,Depresyon ve Duygu Durum Bozuklukları-3,Depresyon ve Duygu Durum Bozuklukları-4,Şizofreni ve Diğer Psikotik Bozukluklar-1,Şizofreni ve Diğer Psikotik Bozukluklar-2,Şizofreni ve Diğer Psikotik Bozukluklar-3,Şizofreni ve Diğer Psikotik Bozukluklar-4,Anksiyete Bozuklukları-1,Anksiyete Bozuklukları-2,Anksiyete Bozuklukları-3,Anksiyete Bozuklukları-4,Somatoform ve Dissosiyatif Bozukluklar-1,Somatoform ve Dissosiyatif Bozukluklar-2 ,Travma ve İlişkili Bozukluklar -1,Travma ve İlişkili Bozukluklar -2 ,Cinsel İşlev Bozuklukları -1,Cinsel İşlev Bozuklukları -2,Uyku Bozuklukları-1,Uyku Bozuklukları-2,Alkol ve Madde Kullanım Bozuklukları-1 ,Alkol ve Madde Kullanım Bozuklukları-2,Alkol ve Madde Kullanım Bozuklukları-3,Alkol ve Madde Kullanım Bozuklukları-4, Alkol ve Madde Kullanım Bozuklukları-5,Alkol ve Madde Kullanım Bozuklukları-6,OKB ve İlişkili Bozukluklar-1,OKB ve İlişkili Bozukluklar-2,OKB ve İlişkili Bozukluklar-3 ,OKB ve İlişkili Bozukluklar-4 ,Psikofarmakoloji-1,Psikofarmakoloji-2,Psikofarmakoloji-3 ,Psikofarmakoloji-4,Psikofarmakoloji-5,Psikofarmakoloji-6,KLP-GTD Bağlı Psikiyatrik Bozukluk-1,KLP-GTD Bağlı Psikiyatrik Bozukluk-2,Acil Psikiyatrik Yaklaşım-1,Acil Psikiyatrik Yaklaşım-2,Kişilik Bozuklukları-1,Kişilik Bozuklukları-2,Dürtü Kontrol Bozuklukları-1,Dürtü Kontrol Bozuklukları-2 ,Yemek Bozuklukları-1,Yemek Bozuklukları-2,Adli Psikiyatri-1,Adli Psikiyatri-2; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Bilgi - MSS ve Limbik sistem ile İlgili anatomi, fizyoloji, histoloji bilgilerini hatırlar. Etkili iletişim yollarının kullanarak aldığı anamnez, fizik muayene ve tetkikler ile ayırıcı tanı listesi oluşturur. Sinir Sistemiyle ilgili semptomların fizyopatolojisi, nedenleri ve diğer sistemlerle ilişkilerini açıklar. Ruhsal Hastalıkların sık rastlanan klinik, laboratuvar ve patolojik bulgularını açıklar ve yorumlar. Ruhsal hastalıklarla İlgili genel epidemiyolojik özellikler ve koruyucu hekimlik uygulamarını açıklar. Anksiyete Bozuklukları, Depresyon , Psikotik Bozukluklar ve Kognitif Bozuklukları anamnez, fizik muayene bulguları ile ön tanı olarak akıl eder. Psikotik bozukluk, Bipolar bozukluk , Kişilik bozuklukları, Kognitif Bozuklukları, Somatoform bozukluklar ve Konversiyon bozuklukları, Yeme bozuklukları, Cinsel işlev bozuklukları, OKB, Panik bozukluk, TSSB ;YAB sahip hastaları , alkol ve madde kullanımıyla ilgili bozukluklar, Suisid girişimi ve riskli durumları Uzmanına yönlendirir. Deliryum, Depresyon ve Panik Bozukluk hastalıklarında tanı testlerinin sonuçlarını yorumlayarak tanı koyar, risk faktörlerini açıklayarak danışmanlık ve izlemini yapar ve sıklıklarının azaltılmasına yönelik önlemleri açıklar. Tedavisi düzenlenmiş olan Depresyon, anksiyete bozuklukları ve kognitif bozukluklar hastalıklarının birinci basamak düzeyinde izlemini yapar. Depresyon, Anksiyete bozuklukları, psikotik bozukluklar, deliryum hastalıkları tanısını uygun tanısal testleri seçerek koyar ve tedavisini akılcı ilaç kullanımı ilkeleri kapsamında planlar. OKB, TTSB,sosyal fobi, fobik bozukluklar, Alkol madde Bağımlılığı, Kişilik bozuklukları, şizofreni , yeme bozuklukları, cinsel işlev bozuklukları, somatoform ve konversiyon bozuklukları, hastalıkları tanısını, fizik muayene ve uygun tanısal testleri seçerek koyar. Depresyon, anksiyete bozuklukları, deliryum ve psikotik bzouklukları hastalıklarının tedavi yöntemlerini, temel ilaçların özelliklerini ve ciddi yan etkilerini açıklar. Yaşamı tehdit eden deliryum ve ağır suisid tehlikesi olan major depresyon, ağır kişilik bozukluğu, ağır anoreksi hastalıkların klinik özelliklerini açıklar ve acil tedavisini planlar. Şizofeni, Ağır major Depresyon, Bipolar bozukluk (akut atak dönmeleri),Yeme bozuklukları (Anoreksiya), Panik bozukluk, alkol madde bağımlılı ve yoksunluğu, cinsel işlev bozuklukları Hastaları uygun şekilde, uygun birime sevk edebilmeli, ilkelerini açıklar. Adli psikiyatrik hastalıkların yönetir. 1, 2 A, B
Beceri - Ruhsal durum muayenesini yapar. Hastanın duygun durumunu, bilişsel yetilerini , gerçeği değerlendirme, yargılama ve soyutlama kapasitesini ölçer.
Tutum - Tanı yöntemlerini basitten karmaşığa basamaklar halinde kullanır. Akılcı ilaç kullanımı ilkelerini uygular. Hastalar, hasta yakınları ve çalışma arkadaşları ile yazılı ve sözlü olarak etkili iletişim kurar. Hekimlik hizmeti verirken insan ve hasta haklarını gözetir ve kişisel verilerin korunması ilkelerini benimser. Psikotik bozukluklar, Yeme Bozuklukları, deliryum, Anksiyete bozuklukları, Depresyon, Stresle ilgili Uyum Bozuklukları, Somatoform bozukluklar ve konversiyon, Demans Hastalıkların tanı, tedavi izleminde multidisipliner yaklaşımın önemini kavrar. Gerçeği değerlendirmesi bozuk olan hastaların hukuki sorumluluklarını açıklar. 1, 2 A, B
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 2: Soru - Cevap
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, B: Sözlü Sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Psikiyatrik Belirti ve Bulgular-1
2 Psikiyatrik Belirti ve Bulgular-2
3 Deliryum ve Demansiyel Bozukluklar-1
4 Deliryum ve Demansiyel Bozukluklar-2
5 Depresyon ve Duygu Durum Bozuklukları-1
6 Depresyon ve Duygu Durum Bozuklukları-2
7 Depresyon ve Duygu Durum Bozuklukları-3
8 Depresyon ve Duygu Durum Bozuklukları-4
9 Şizofreni ve Diğer Psikotik Bozukluklar-1
10 Şizofreni ve Diğer Psikotik Bozukluklar-2
11 Şizofreni ve Diğer Psikotik Bozukluklar-3
12 Şizofreni ve Diğer Psikotik Bozukluklar-4
13 Anksiyete Bozuklukları-1
14 Anksiyete Bozuklukları-2
15 Anksiyete Bozuklukları-3
16 Anksiyete Bozuklukları-4
17 Somatoform ve Dissosiyatif Bozukluklar-1
18 Somatoform ve Dissosiyatif Bozukluklar-2
19 Travma ve İlişkili Bozukluklar -1
20 Travma ve İlişkili Bozukluklar -2
21 Cinsel İşlev Bozuklukları -1
22 Cinsel İşlev Bozuklukları -2
23 Uyku Bozuklukları-1
24 Uyku Bozuklukları-2
25 Alkol ve Madde Kullanım Bozuklukları-1
26 Alkol ve Madde Kullanım Bozuklukları-2
27 Alkol ve Madde Kullanım Bozuklukları-3
28 Alkol ve Madde Kullanım Bozuklukları-4
29 Alkol ve Madde Kullanım Bozuklukları-5
30 Alkol ve Madde Kullanım Bozuklukları-6
31 OKB ve İlişkili Bozukluklar-1
32 OKB ve İlişkili Bozukluklar-2
33 OKB ve İlişkili Bozukluklar-3
34 OKB ve İlişkili Bozukluklar-4
35 Psikofarmakoloji-1
36 Psikofarmakoloji-2
37 Psikofarmakoloji-3
38 Psikofarmakoloji-4
39 Psikofarmakoloji-5
40 Psikofarmakoloji-6
41 KLP-GTD Bağlı Psikiyatrik Bozukluk-1
42 KLP-GTD Bağlı Psikiyatrik Bozukluk-2
43 Acil Psikiyatrik Yaklaşım-1
44 Acil Psikiyatrik Yaklaşım-2
45 Kişilik Bozuklukları-1
46 Kişilik Bozuklukları-2
47 Dürtü Kontrol Bozuklukları-1
48 Dürtü Kontrol Bozuklukları-2
49 Yemek Bozuklukları-1
50 Yemek Bozuklukları-2
51 Adli Psikiyatri-1
52 Adli Psikiyatri-2
Kaynaklar

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
PY1: İnsana ait (tıbbi) yapısal (morfolojik) ve işlevsel (fonksiyonel) normal yapıyı ve bozukluk (hastalık) durumlarını bilir.
X
0
PY3: Bozukluk (hastalık) durumlarının nedenlerini, korunma yollarını ve toplum sağlığının teşviki ve geliştirilmesi yöntemlerini bilir.
0
PY4: Sağlıkla ilgili bilgilerini ileri düzeyde geliştirebilme ve uygulayabilme yöntemlerini bilir.
0
PY5: Sağlıkla ilgili disiplinler arası ileri düzeyde bilgiye ulaşır, bilgiyi yorumlar ve uygular.
0
PY7: Teşhis için tetkik verilerini yorumlar ve klinik verilerle karşılaştırır ve çözüm önerileri geliştirir.
0
PY8: Birey ve toplum sağlığının teşviki ve geliştirilmesi için uygun araçları seçip uygulayabilir.
0
PY9: Sağlıkla ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak planlar ve yürütür.
0
PY10: Birey ve toplum sağlığının teşviki ve geliştirilmesinde karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
0
PY11: Teşhis ve tedavi için insan bedenine yapacağı her türlü uygulamanın sorumluluğunu alır.
0
PY12: Kişisel öğrenme gereksinimlerini belirler ve yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştir.
0
PY13: Sağlık alanında edindiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
0
PY14: Hastayı, ilgili kişi ve kurumları ve toplumu sağlık sorunu ile ilgili bilgilendirir, çözüm önerilerini yazılı ve/veya sözlü olarak aktarır.
0
PY15: Sağlığın teşviki ve geliştirilmesi ile ilgili önerilerini verilerle destekleyerek disiplinler arası uzmanlarla paylaşır.
0
PY16: İngilizceyi en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak, alanındaki bilgileri izler ve iletişim kurar.
0
PY17: En az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
0
PY18: Sağlık alanı ile ilgili verilerin elde edilmesi, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.
0
PY19: İş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 1 80 80
Rehberli Problem Çözme 1 30 30
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 1 20 20
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 1 15 15
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 30 30
Performans Görevi, Bakım Planı 1 5 5
Toplam İş Yükü (Saat) 180
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 6,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu