Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM STAJI 40+60 - 9,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Staj
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Huriye Ayşe PARLAKGÜMÜŞ
Dersi Verenler Prof.Dr. Huriye Ayşe PARLAKGÜMÜŞ, Prof.Dr. Ahmet Fatih DURMUŞOĞLU, Prof.Dr. Ahmet Tevfik YOLDEMİR, Doç.Dr. Başak KAYA, Dr.Öğr.Üye. Emine Zeynep YILMAZ
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Kadın Hastalıkları ve Doğum anabilimdalında 4. sınıf UTF öğrencilerinin bu branş hakkındakı teorık ve pratik bilgilerini geliştirmek, görsel ve el becerisi seviyesinde kadın hastalıkları doğum hastalarına anamnez, fizik muayene, jinekolojik muayene, ultrasonografik muayene ile diğer diagnostik görüntüleme yöntemlerini, teşhis koyma sürecini, basit klinik uygulamaları gerek maket üzerinde gerekse hasta üzerinde etik değerlere saygılı olarak geliştirmek ve bu alandaki torik eğitim ders programı çerçevesinde tıp fakültesi uluslararası standartlarına uygun müfredat konularını anlatmak
Dersin İçeriği Bu ders; Jinekolojiye Giriş ,Pelvik anatomi,Rahim ağzı kanseri 1-2,Vulva Malign Hastalıkları,Rahim tümörleri (iyi huylu ve kötü huylu) 1-2,Amenore: Yumurtlama bozuklukları-Hiperandrojenizm 1-2,Kısırlık,Adet öncesi sendromu,Pelvik ağrısı,Normal doğum,Yumurtalık tümörleri (iyi huylu ve kötü huylu) 1-2,Jinekolojik aciller- Ürogenital sistem travması ve yabancı cisim kanaması,Menopoz ve Postmenopoz,Riskli Gebeliklerin Değerlendirilmesi,Doğum sonrası kanama,Öykü alma ve jinekolojik muayene,Vajinal kanama,endometriozis,Pelvik enfeksiyonlar,doğum kontrolü,Obsteterik öykü alma ve inceleme,Anne fizyolojisi ve normal gebelik,Doğum öncesi bakım,hiperemezis gravidarum,Düşük, tekrarlayan düşük, ektopik gebelik 1-2,Yüksek riskli gebelik 1-2,Preeklampsi ve Eklampsi,Perinatal enfeksiyonlar,Gebeliğin sistemik hastalıkları,Doğumun anormal ilerlemesi,Doğum sonrası kanama,Normal ve anormal lohusalık,Normal ve anormal cinsel gelişim, doğuştan genitoüriner anormallikler,Üreme fizyolojisi ve adet görme,Pratik-Maket üzerinde Eğitim (20 saat),Pratik-Ameliyathanede Sezeryan Doğum Eğitimi (20 saat),Pratik-Doğumhanede Normal Doğum Eğitimi (20 saat); konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1-Jinekoloji ve obstetri hastasına ilk yaklaşımı ve muayene usüllerini bilmeli 1, 2, 3 A, B, F
2-Jinekolojik ve Obstetrik acilleri tanıyıp ayırtedebilmeli ve birinci basamak hekimlikteki tedavi ve sevk esaslarına göre yönetip ilgili uzmana yönlendirebilmeli 1, 2, 3, 5 A, B
3-Normal menstrüasyon siklusunun fizyolojik değişikliklerini ve patolojik durumlarını tanıyabilmeli ve bunların yönetimlerini özetleyebilmeli, 1, 2, 3 A, B
4-Normal ve anormal seksüel gelişimi kavrayıp açıklayabilmeli 1, 2, 3 A, B
5-Normal ve anormal gebelikleri ayırabilmeli ve bu gebeliklerin takibinin önemini kavramalı 1, 2, 3 A, B, C
6-Gebe takibinde kullanılan ana esasları ve ilkeleri sayabilmeli, birinci basamak düzeyde bunları uygulayabilmeli 1, 2, 3 A, B, C
7-Normal doğumun fizyolojisini ve pratik aşamalarını sıralayabilmeli 1, 2 A, B
8-Riskli gebelik tanı, takip ve tedavi kriterlerini sayabilmeli 1, 2, 3 A, B
9- Kadın genital sistemi kanserlerinin epidemiyolojisini bilmeli 1 A, B
10- Kadın genital sistemi kanserlerinin tarama yöntemlerini sayabilmeli, tarama sonuçlarını birinci basamak düzeyde yönetebilmeli 1, 2, 3 A, B
11-Kadın genital sisteminin benign, premalign ve malign hastalıklarını tanıyabilmeli ve ana hatlarıyla tedavi yaklaşımlarını bilmeli 1, 2, 3 A, B
12-Kontrasepsiyon yöntemleri sayabilmeli ve klinik düzeyde uygulamasını görmüş olmalı 1, 2, 3 A, B
13-Kadın hayatının evrelerini ve bu dönemlerin özelliklerini sayabilmeli 1, 2, 3 A, B
14-Menapozun tanımı açıklayabilmeli 1, 2, 3 A, B
15-infertil hastanın tanımını yapabilmeli ve tedavi yöntemlerini özetleyebilmeli 1, 2, 3 A, B
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma, 5: Gösteri
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, B: Sözlü Sınav, C: Ödev, F: Performans Görevi
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Jinekolojiye Giriş yok
2 Pelvik anatomi yok
3 Rahim ağzı kanseri 1-2 yok
4 Vulva Malign Hastalıkları yok
5 Rahim tümörleri (iyi huylu ve kötü huylu) 1-2 yok
6 Amenore: Yumurtlama bozuklukları-Hiperandrojenizm 1-2 yok
7 Kısırlık yok
8 Adet öncesi sendromu yok
9 Pelvik ağrısı yok
10 Normal doğum yok
11 Yumurtalık tümörleri (iyi huylu ve kötü huylu) 1-2 yok
12 Jinekolojik aciller- Ürogenital sistem travması ve yabancı cisim kanaması yok
13 Menopoz ve Postmenopoz yok
14 Riskli Gebeliklerin Değerlendirilmesi yok
15 Doğum sonrası kanama yok
16 Öykü alma ve jinekolojik muayene yok
17 Vajinal kanama yok
18 endometriozis yok
19 Pelvik enfeksiyonlar yok
20 doğum kontrolü yok
21 Obsteterik öykü alma ve inceleme yok
22 Anne fizyolojisi ve normal gebelik yok
23 Doğum öncesi bakım yok
24 hiperemezis gravidarum yok
25 Düşük, tekrarlayan düşük, ektopik gebelik 1-2 yok
26 Yüksek riskli gebelik 1-2 yok
27 Preeklampsi ve Eklampsi yok
28 Perinatal enfeksiyonlar yok
29 Gebeliğin sistemik hastalıkları yok
30 Doğumun anormal ilerlemesi yok
31 Doğum sonrası kanama yok
32 Normal ve anormal lohusalık yok
33 Normal ve anormal cinsel gelişim, doğuştan genitoüriner anormallikler yok
34 Üreme fizyolojisi ve adet görme yok
35 Pratik-Maket üzerinde Eğitim (20 saat)
36 Pratik-Ameliyathanede Sezeryan Doğum Eğitimi (20 saat)
37 Pratik-Doğumhanede Normal Doğum Eğitimi (20 saat)
Kaynaklar
1. De Cherney AH, Nathan L, Goldwin TM, Laufer N (eds). CurrentDiagnosis&TreatmentObstetrics& Gynecology;10.Ed., USA, McGraw-HillCompanies, 2007 2. Cunningham FG, Lenevo KJ, Bloom SL, Haulth JC, Gilstrap III LC, Wenstrom KD (eds). Williams Obstetrics; 23. Ed., USA, mCgRAWHillCompanies, 2010 3. Berek JS (ed). Novak’s Gynecology;15. Ed.,Philadelphia, Lippincott Williams &Wilkins, 2012 4. Speroff L, Fritz MA (eds). ClinicalGynecologicalEndocrinologyandInfertility; 8.Ed.,Philedalphia, Lippincott Williams &Wilkins, 2013

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
PY1: İnsana ait (tıbbi) yapısal (morfolojik) ve işlevsel (fonksiyonel) normal yapıyı ve bozukluk (hastalık) durumlarını bilir.
X
0
PY3: Bozukluk (hastalık) durumlarının nedenlerini, korunma yollarını ve toplum sağlığının teşviki ve geliştirilmesi yöntemlerini bilir.
X
0
PY4: Sağlıkla ilgili bilgilerini ileri düzeyde geliştirebilme ve uygulayabilme yöntemlerini bilir.
X
0
PY5: Sağlıkla ilgili disiplinler arası ileri düzeyde bilgiye ulaşır, bilgiyi yorumlar ve uygular.
X
0
PY7: Teşhis için tetkik verilerini yorumlar ve klinik verilerle karşılaştırır ve çözüm önerileri geliştirir.
X
0
PY8: Birey ve toplum sağlığının teşviki ve geliştirilmesi için uygun araçları seçip uygulayabilir.
X
0
PY9: Sağlıkla ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak planlar ve yürütür.
X
0
PY10: Birey ve toplum sağlığının teşviki ve geliştirilmesinde karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
0
PY11: Teşhis ve tedavi için insan bedenine yapacağı her türlü uygulamanın sorumluluğunu alır.
X
0
PY12: Kişisel öğrenme gereksinimlerini belirler ve yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştir.
X
0
PY13: Sağlık alanında edindiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
0
PY14: Hastayı, ilgili kişi ve kurumları ve toplumu sağlık sorunu ile ilgili bilgilendirir, çözüm önerilerini yazılı ve/veya sözlü olarak aktarır.
X
0
PY15: Sağlığın teşviki ve geliştirilmesi ile ilgili önerilerini verilerle destekleyerek disiplinler arası uzmanlarla paylaşır.
X
0
PY16: İngilizceyi en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak, alanındaki bilgileri izler ve iletişim kurar.
X
0
PY17: En az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
0
PY18: Sağlık alanı ile ilgili verilerin elde edilmesi, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.
X
0
PY19: İş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 40 3 120
Rehberli Problem Çözme 8 2 16
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 25 3 75
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 25 2 50
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 261
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 9,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu