Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI STAJI 180+80 - 15,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler Yok
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Staj
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Nalan KARABAYIR
Dersi Verenler Prof.Dr. Ayhan TAŞTEKİN, Prof.Dr. Kürşad AYDIN, Prof.Dr. Volkan TUZCU, Prof.Dr. Seniye Sema ANAK, Prof.Dr. Gökhan BAYSOY, Prof.Dr. Sedat OKTEM, Prof.Dr. Zeynep ATAY, Prof.Dr. Fatma Gamze DEMİREL, Prof.Dr. İlke ÖZAHİ İPEK, Prof.Dr. Celal AKDENİZ, Prof.Dr. Mesut OKUR, Prof.Dr. Cihangir AKGÜN, Prof.Dr. Nalan KARABAYIR, Doç.Dr. Yasemin TOPÇU, Dr.Öğr.Üye. Haşim GENCER, Dr.Öğr.Üye. Mehmet GÜNDÜZ, Dr.Öğr.Üye. Semra GÜNDOĞDU, Dr.Öğr.Üye. Remzi ERKESİM, Dr.Öğr.Üye. Yöntem YAMAN, Dr.Öğr.Üye. Mustafa ÇİFTÇİ, Prof.Dr. Abdullah ERDEM, Prof.Dr. Önder YAVAŞCAN, Dr.Öğr.Üye. Emine ATAĞ, Dr.Öğr.Üye. Serdar NEPESOV, Dr.Öğr.Üye. Leyla TELHAN, Dr.Öğr.Üye. Halil Suat AYYILDIZ, Doç.Dr. Mehmet Sait DOĞAN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Hasta ve sağlam çocuk ayırımını yapabilmek, sağlam çocukların izlemi ve koruyucu tıp uygulamalarını gerçekleştirebilmek, çocukluk çağı hastalıklarını tanıyıp tedavi edebilmek için yeterli bilgi ve uygun becerileri elde etmesidir.
Dersin İçeriği Bu ders; Yenidoğan Resüsitasyonu-1,2,Mekanik Doğum Travmaları,Perinatal Asfiksi,Yenidoğanda Solunum Sıkıntısı,Yenidoğan Sepsisi,Yenidoğan Sarılığı-1,2,Diabetik Anne Bebeği,İntrauterin İnfeksiyonlar ,Prematürite ve İntrauterin Büyüme Geriliği-1,2,Yenidoğan Konvülziyonları,Yenidoğanda Metabolik Bozukluklar,Rutin Aşı Uygulaması-1,2,Çocuk İzleminin Prensipleri,Kaza ve Yaralanmalardan Korunma,Çocuk İstismarı,Çocuklarda Beslenme,Çocukluk Döneminde Vitamin Gereksinimleri,Zehirlenmeler,Malnütrisyon-1,2,Kronik İshal ,Kabızlık ,Gastrointestinal Kanamalar,Karaciğer Enzim Yüksekliğine Yaklaşım,Pediatrik Akciğer Grafisi ve Erişkinden Farklılıkları,Döküntülü hastalıklar-1,2 ,Boğmaca, Difteri, Kabakulak,Antibiyotikler-1,2,Çocukluk Çağı Menenjitleri ve Ansefalitler-1,2,Üst Solunum Yolu İnfeksiyonları ,Brusella,Tetanoz,Alt Solunum Yolu İnfeksiyonları-1,2,Stafilokok Enfeksiyonları,Ateşli ve Sık Enfeksiyon Geçiren Çocuğa Yaklaşım,Akut İshal,Salmonella ve Şigella infeksiyonları,Allerjik Rinit, Atopik Dermatit, Anafilaksi-1,2,Çocukluk Çağında Kronik Akciğer Hastalıkları-1,2,Tüberküloz,Parazitozlar,Astım ve Tedavisi-1,2,Hışıltılı Çocuğa Yaklaşım,İmmun Yetmezliğe Yaklaşım ve Tedavi,Antikor Eksikliği ve Kombine İmmun Yetmezlikler,Fagosit ve Kompleman Eksiklikleri,Hipotroidi,Hipertiroidi,Diabetes Mellitus,Ketoasidoz,Hipoglisemi,Boy kısalığı,Raşitizm,Adrenal hastalıkları-1,2,Cinsel Farklılaşma bozuklukları,Konjenital Adrenal Hiperplazi,Ergenlik Gelişimi, Erken ve Gecikmiş Ergenlik-1,2,Doğumsal Metabolizma Hastalıkları-1,2,Yenidoğan taramaları,Paratiroid Hastalıkları,Çocukluk Çağı Anemilerine Yaklaşım,Nutrisyonel Anemiler (Demir eksikliği anemisi, Megaloblastik anemi),Konjenital ve Edinsel kemik İliği Yetmezliği ve Otoimmun Hemolitik Anemi,Hemoglobinopatiler (Talasemi, Orak hücreli anemi),Sistemik Hastalıkların Hematolojik Bulguları,Kanama-Pıhtılaşma Bozuklukları-1,2,Lösemiler-1 (ALL),Lösemiler-2 (AML VE MDS),Çocukluk Çağı Onkolojik Hastalıklar-1,2,Kemik İliği Nakli,Febril Nötropeni ve Onkolojik Aciller,Akut Febril ve Afebril Konvülziyon,Epilepsi ve Epileptik Sendromların Sınıflandırılması,Nörodejeneratif ve Nörometabolik Hastalıklar,Akut Bilinç Bozuklukları,Mental ve Motor Gelişme Geriliği,Serebral Palsi,Nörokutan Hastalıklar,Nöromuskuler Hastalıklar,Kardiyak Üfürümler ve Ek Sesler,Akut Romatizmal Ateş,Myokardit-Endokardit- Perikardit,Asiyanotik Kalp Hastalıkları-1,2,Aritmi-1,2,Kardiyomiyopatiler,Siyanotik Kalp Hastalıkları-1,2,Senkop ve Ani Ölümler,Akut Glomerulonefrit,Nefrotik Sendrom,Konnektif Doku Hastalıkları,SLE,Vaskülitler ve HÜS,Sıvı, Elektrolit, Asit Baz Bozuklukları-1,2,3,Üriner Sistem Taşları,Hipertansiyon,Kritik Hastaya Yaklaşım; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Yenidoğmuş bir bebekte canlandırma gereksinimini belirler. Yenidoğan canlandırması yapar. Hasta yenidoğanı ayırdedebilir. Solunum sıkıntısı nedenlerini sıralar ve acil tedavisini açıklar. Sarılık nedenlerini sıralar. Doğum travmalarını sayar. Perinatal asfiksi tanımını yapar, organ tutulumlarını sıralar, acil tedaviyi açıklar. Neonatal sepsis bulgularını sıralar, acil tedaviyi açıklar. Diyabetik anne bebeğinin komplikasyonlarını sayar. İntrauterin enfeksiyon etkenlerini sayar, ayırdedici bulguları söyler. Yenidoğan konvülziyon tiplerini tarif eder, acil tedavisini anlatır. Yenidoğanın akut metabolik sorunlarını sayar, acil tedavisini açıklar. Prematüre ve intrauterin büyüme geriliğini tanımlar, sorunlarını sıralar. 1, 2 A, B
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 2: Soru - Cevap
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, B: Sözlü Sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Yenidoğan Resüsitasyonu-1,2
2 Mekanik Doğum Travmaları
3 Perinatal Asfiksi
4 Yenidoğanda Solunum Sıkıntısı
5 Yenidoğan Sepsisi
6 Yenidoğan Sarılığı-1,2
7 Diabetik Anne Bebeği
8 İntrauterin İnfeksiyonlar
9 Prematürite ve İntrauterin Büyüme Geriliği-1,2
10 Yenidoğan Konvülziyonları
11 Yenidoğanda Metabolik Bozukluklar
12 Rutin Aşı Uygulaması-1,2
13 Çocuk İzleminin Prensipleri
14 Kaza ve Yaralanmalardan Korunma
15 Çocuk İstismarı
16 Çocuklarda Beslenme
17 Çocukluk Döneminde Vitamin Gereksinimleri
18 Zehirlenmeler
19 Malnütrisyon-1,2
20 Kronik İshal
21 Kabızlık
22 Gastrointestinal Kanamalar
23 Karaciğer Enzim Yüksekliğine Yaklaşım
24 Pediatrik Akciğer Grafisi ve Erişkinden Farklılıkları
25 Döküntülü hastalıklar-1,2
26 Boğmaca, Difteri, Kabakulak
27 Antibiyotikler-1,2
28 Çocukluk Çağı Menenjitleri ve Ansefalitler-1,2
29 Üst Solunum Yolu İnfeksiyonları
30 Brusella
31 Tetanoz
32 Alt Solunum Yolu İnfeksiyonları-1,2
33 Stafilokok Enfeksiyonları
34 Ateşli ve Sık Enfeksiyon Geçiren Çocuğa Yaklaşım
35 Akut İshal
36 Salmonella ve Şigella infeksiyonları
37 Allerjik Rinit, Atopik Dermatit, Anafilaksi-1,2
38 Çocukluk Çağında Kronik Akciğer Hastalıkları-1,2
39 Tüberküloz
40 Parazitozlar
41 Astım ve Tedavisi-1,2
42 Hışıltılı Çocuğa Yaklaşım
43 İmmun Yetmezliğe Yaklaşım ve Tedavi
44 Antikor Eksikliği ve Kombine İmmun Yetmezlikler
45 Fagosit ve Kompleman Eksiklikleri
46 Hipotroidi
47 Hipertiroidi
48 Diabetes Mellitus
49 Ketoasidoz
50 Hipoglisemi
51 Boy kısalığı
52 Raşitizm
53 Adrenal hastalıkları-1,2
54 Cinsel Farklılaşma bozuklukları
55 Konjenital Adrenal Hiperplazi
56 Ergenlik Gelişimi, Erken ve Gecikmiş Ergenlik-1,2
57 Doğumsal Metabolizma Hastalıkları-1,2
58 Yenidoğan taramaları
59 Paratiroid Hastalıkları
60 Çocukluk Çağı Anemilerine Yaklaşım
61 Nutrisyonel Anemiler (Demir eksikliği anemisi, Megaloblastik anemi)
62 Konjenital ve Edinsel kemik İliği Yetmezliği ve Otoimmun Hemolitik Anemi
63 Hemoglobinopatiler (Talasemi, Orak hücreli anemi)
64 Sistemik Hastalıkların Hematolojik Bulguları
65 Kanama-Pıhtılaşma Bozuklukları-1,2
66 Lösemiler-1 (ALL)
67 Lösemiler-2 (AML VE MDS)
68 Çocukluk Çağı Onkolojik Hastalıklar-1,2
69 Kemik İliği Nakli
70 Febril Nötropeni ve Onkolojik Aciller
71 Akut Febril ve Afebril Konvülziyon
72 Epilepsi ve Epileptik Sendromların Sınıflandırılması
73 Nörodejeneratif ve Nörometabolik Hastalıklar
74 Akut Bilinç Bozuklukları
75 Mental ve Motor Gelişme Geriliği
76 Serebral Palsi
77 Nörokutan Hastalıklar
78 Nöromuskuler Hastalıklar
79 Kardiyak Üfürümler ve Ek Sesler
80 Akut Romatizmal Ateş
81 Myokardit-Endokardit- Perikardit
82 Asiyanotik Kalp Hastalıkları-1,2
83 Aritmi-1,2
84 Kardiyomiyopatiler
85 Siyanotik Kalp Hastalıkları-1,2
86 Senkop ve Ani Ölümler
87 Akut Glomerulonefrit
88 Nefrotik Sendrom
89 Konnektif Doku Hastalıkları
90 SLE
91 Vaskülitler ve HÜS
92 Sıvı, Elektrolit, Asit Baz Bozuklukları-1,2,3
93 Üriner Sistem Taşları
94 Hipertansiyon
95 Kritik Hastaya Yaklaşım
Kaynaklar
Nelson Textbook of Pediatrics Pediyatri 1-2, Prof. Dr. Olcay NEYZİ, Prof. Dr. Türkan ERTUĞRUL
Powerpoint sunum dosyaları.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
PY1: İnsana ait (tıbbi) yapısal (morfolojik) ve işlevsel (fonksiyonel) normal yapıyı ve bozukluk (hastalık) durumlarını bilir.
X
0
PY3: Bozukluk (hastalık) durumlarının nedenlerini, korunma yollarını ve toplum sağlığının teşviki ve geliştirilmesi yöntemlerini bilir.
X
0
PY4: Sağlıkla ilgili bilgilerini ileri düzeyde geliştirebilme ve uygulayabilme yöntemlerini bilir.
X
0
PY5: Sağlıkla ilgili disiplinler arası ileri düzeyde bilgiye ulaşır, bilgiyi yorumlar ve uygular.
X
0
PY7: Teşhis için tetkik verilerini yorumlar ve klinik verilerle karşılaştırır ve çözüm önerileri geliştirir.
X
0
PY8: Birey ve toplum sağlığının teşviki ve geliştirilmesi için uygun araçları seçip uygulayabilir.
X
0
PY9: Sağlıkla ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak planlar ve yürütür.
0
PY10: Birey ve toplum sağlığının teşviki ve geliştirilmesinde karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
0
PY11: Teşhis ve tedavi için insan bedenine yapacağı her türlü uygulamanın sorumluluğunu alır.
X
0
PY12: Kişisel öğrenme gereksinimlerini belirler ve yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştir.
X
0
PY13: Sağlık alanında edindiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
X
0
PY14: Hastayı, ilgili kişi ve kurumları ve toplumu sağlık sorunu ile ilgili bilgilendirir, çözüm önerilerini yazılı ve/veya sözlü olarak aktarır.
X
0
PY15: Sağlığın teşviki ve geliştirilmesi ile ilgili önerilerini verilerle destekleyerek disiplinler arası uzmanlarla paylaşır.
X
0
PY16: İngilizceyi en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak, alanındaki bilgileri izler ve iletişim kurar.
0
PY17: En az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
0
PY18: Sağlık alanı ile ilgili verilerin elde edilmesi, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.
X
0
PY19: İş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 180 2 360
Rehberli Problem Çözme 10 5 50
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 5 10 50
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 460
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 15,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu