Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
KULAK, BURUN VE BOĞAZ HASTALIKLARI STAJI 27+42 - 5,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Staj
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Tolga KANDOĞAN
Dersi Verenler Prof.Dr. Tolga KANDOĞAN, Doç.Dr. Ufuk DÜZENLİ
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Hekimlik meslek hayatında Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ve Baş Boyun Cerrahisi uygulamaları, radyolojik ve odyolojik tetkiklerin doğru kullanılması ve yorumlanması, acil kulak burun boğaz hastalarına yaklaşımı ve cerrahi endikasyon yöntemlerini uygulanması ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması
Dersin İçeriği Bu ders; Burun ve paranazal sinüsler anatomisi,Soluk borusu ameliyatı,Boyun kitlelerine yaklaşım,Baş boyun kanseri,Akut otitis medya,Kronik otitis medya,Efüzyonlu Otitis Medya,Tükürük bezi hastalıkları,Ani işitme kaybı,Yüz siniri felci,Burun tıkanıklığı,Rinosinüzitler,Burun kanaması,Ses kısıklığı,Obstrüktif uyku apne sendromu,Gırtlak kalıtsal hastalıkları,KBB Acil durumlar,İşitme fizyolojisi,Vertigo,; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Bilgi - Kulak burun boğaz hastalıkları ile ilgili anatomi, fizyoloji, histoloji bilgilerini hatırlar. Etkili iletişim yollarının kullanarak aldığı anamnez, fizik muayene ve tetkikler ile ayırıcı tanı listesi oluşturur. Kulak burun boğaz hastalıkları ile ilgili semptomların fizyopatolojisi, nedenleri ve diğer sistemlerle ilişkilerini açıklar. Kulak burun boğaz hastalıkları ile ilgili genel epidemiyolojik özellikler ve koruyucu hekimlik uygulamalarını açıklar. Tükrük bezi hastalıkları, boyunda kitle yapan hastalıklar ve ses kısıklığı sebebi olan hastalıkların anamnez, fizik muayene bulguları ile ön tanı olarak akıl eder. Baş dönmesi ile gelen hastayı değerlendirir, periferik ve santral vertigo ayrımını yapar, nistagmusu tanır, fasyal paralizi tanısını koyar, hastayı Kulak burun boğaz hastalıkları ve nöroloji uzmanına yönlendirir. Akut otit ve akut sinüzit gibi üst solunum yolu enfeksiyonlarının hastalıklara tanı testlerinin sonuçlarını yorumlayarak tanı koyar, risk faktörlerini açıklayarak danışmanlık ve izlemini yapar ve sıklıklarının azaltılmasına yönelik önlemleri açıklar. Sigara kullanmama konusunda topluma örnek olması gerektiğini ve sigara ile savaşın önemini benimser. Allerjik rinit tanısını koyar, tedavisini sıralar, korunma yöntemlerini açıklar. Burun tıkanıklığı ve akıntısı yapan hastalıkları tanısını uygun tanısal testleri seçerek koyar ve tedavisini akılcı ilaç kullanımı ilkeleri kapsamında planlar. Odyolojik testleri değerlendirir (saf ses, timpanometri, timpanometri) ve iletim ve sensörinöral tip işitme kayıplarını ayırt eder. "Yaşamı tehdit eden solunum sıkıntısı yapan hastalıkların klinik özelliklerini açıklar ve acil tedavisini planlar." Acil KBB patolojilerini bilir ve hastaları uygun şekilde, uygun birime sevk eder, ilkelerini açıklar.
Beceri - Kulak burun boğaz hastalıklarının sistem muayenesini yapar. Diapozon testlerini (Rinne, Weber, Schwabach) yapar, uygular, ölçer. Epistaksisli hastalarda ilk müdaheleyi yapar ve ön burun tamponu koyar.
Tutum - Tanı yöntemlerini basitten karmaşığa basamaklar halinde kullanır. Akılcı ilaç kullanımı ilkelerini uygular. Topluma yönelik danışmanlık hizmeti verirken dikkat edilmesi gereken prensipleri açıklar. Hekimlik hizmeti verirken insan ve hasta haklarını gözetebilmeli ve kişisel verilerin korunması ilkelerini benimser. Kulak burun boğaz hastalıkların tanı, tedavi izleminde multidisipliner yaklaşımın önemini kavrar. Travma ve acil kulak burun boğaz durumlarında hukuki sorumluluklarını açıklar.
Öğretim Yöntemleri:
Ölçme Yöntemleri:
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Burun ve paranazal sinüsler anatomisi
2 Soluk borusu ameliyatı
3 Boyun kitlelerine yaklaşım
4 Baş boyun kanseri
5 Akut otitis medya
6 Kronik otitis medya
7 Efüzyonlu Otitis Medya
8 Tükürük bezi hastalıkları
9 Ani işitme kaybı
10 Yüz siniri felci
11 Burun tıkanıklığı
12 Rinosinüzitler
13 Burun kanaması
14 Ses kısıklığı
15 Obstrüktif uyku apne sendromu
16 Gırtlak kalıtsal hastalıkları
17 KBB Acil durumlar
18 İşitme fizyolojisi
19 Vertigo
20
Kaynaklar
Cummings Otolaryngology: Head and Neck Surgery, Functional Atlas of the Human Fascial System, Bailey's Head and Neck Surgery - Otolaryngology Review, Koç: Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ve Baş Boyun Cerrahisi 2013, Temel Odyoloji, Lore Baş ve Boyun Cerrahisi Atlası, Çelik: Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ve Baş Boyun Cerrahisi.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
PY1: İnsana ait (tıbbi) yapısal (morfolojik) ve işlevsel (fonksiyonel) normal yapıyı ve bozukluk (hastalık) durumlarını bilir.
X
0
PY3: Bozukluk (hastalık) durumlarının nedenlerini, korunma yollarını ve toplum sağlığının teşviki ve geliştirilmesi yöntemlerini bilir.
X
0
PY4: Sağlıkla ilgili bilgilerini ileri düzeyde geliştirebilme ve uygulayabilme yöntemlerini bilir.
X
0
PY5: Sağlıkla ilgili disiplinler arası ileri düzeyde bilgiye ulaşır, bilgiyi yorumlar ve uygular.
X
0
PY7: Teşhis için tetkik verilerini yorumlar ve klinik verilerle karşılaştırır ve çözüm önerileri geliştirir.
X
0
PY8: Birey ve toplum sağlığının teşviki ve geliştirilmesi için uygun araçları seçip uygulayabilir.
X
0
PY9: Sağlıkla ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak planlar ve yürütür.
X
0
PY10: Birey ve toplum sağlığının teşviki ve geliştirilmesinde karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
0
PY11: Teşhis ve tedavi için insan bedenine yapacağı her türlü uygulamanın sorumluluğunu alır.
X
0
PY12: Kişisel öğrenme gereksinimlerini belirler ve yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştir.
0
PY13: Sağlık alanında edindiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
X
0
PY14: Hastayı, ilgili kişi ve kurumları ve toplumu sağlık sorunu ile ilgili bilgilendirir, çözüm önerilerini yazılı ve/veya sözlü olarak aktarır.
X
0
PY15: Sağlığın teşviki ve geliştirilmesi ile ilgili önerilerini verilerle destekleyerek disiplinler arası uzmanlarla paylaşır.
0
PY16: İngilizceyi en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak, alanındaki bilgileri izler ve iletişim kurar.
0
PY17: En az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
0
PY18: Sağlık alanı ile ilgili verilerin elde edilmesi, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.
X
0
PY19: İş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 2 27 54
Rehberli Problem Çözme 3 2 6
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 3 2 6
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 5 2 10
Proje Sunumu / Seminer 4 3 12
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 6 10 60
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 148
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 5,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu