Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
KANITA DAYALI TIP STAJI 28+42 - 4,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Staj
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Ömer ATAÇ
Dersi Verenler Prof.Dr. Osman Erol HAYRAN, Dr.Öğr.Üye. Ömer ATAÇ, Öğr.Gör. Ayşe Seval PALTEKİ, Prof.Dr. Mehmet KOÇAK, Doç.Dr. Perihan TORUN, Prof.Dr. Abdulbari BENER, Dr.Öğr.Üye. Hüseyin KÜÇÜKALİ
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Günlük tıbbi uygulamalar ve kararlar sırasında, en son güncel bilgiler ışığında, hasta beklentileri ve uzman tecrübeleri ile uyumlu bilimsel kanıtları bulabilmeyi ve kullanabilmeyi öğrenmek.
Dersin İçeriği Bu ders; Kanıta Dayalı Tıpa Giriş: Veri, Enformasyon, Bilgi ,Kanıt Hiyerarşisi ve Gözlemsel Araştırmalar,Deneysel Araştırmalar: Randomize Kontrollü Deneyler,Meta-Analiz ve Sistematik Derlemeler,Kanıt Bulma: Uluslararası Veri Tabanları, Cochrane Kütüphanesi,Risk Hesapları, NNT, NNH,Normali Anormalden Ayırabilmek: Prediktif Değer Yöntemi,Öğrenci Sunumları-1,Öğrenci Sunumları-2,Sınav; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Bu dersin sonunda öğrenciler: -Kanıta Dayalı Tıp ve Kanıt Hiyerarşisini tanımlayabilecek -Araştırma Türlerini sınıflayabilecek -Sistematik Derleme ve Meta-Analiz makalelerini okuyabilecek -En güncel kanıtları arayabilecek ve ulaşabilecek -Risk analizleri yapabilecek -Duyarlılık, Seçicilik ve Prediktif Değer hesapları yapabilecektir. 1, 14, 3, 4, 8 A, C
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 14: Bireysel Çalışma, 3: Tartışma, 4: Alıştırma ve Uygulama, 8: Grup Çalışması
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, C: Ödev
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Kanıta Dayalı Tıpa Giriş: Veri, Enformasyon, Bilgi
2 Kanıt Hiyerarşisi ve Gözlemsel Araştırmalar
3 Deneysel Araştırmalar: Randomize Kontrollü Deneyler
4 Meta-Analiz ve Sistematik Derlemeler
5 Kanıt Bulma: Uluslararası Veri Tabanları, Cochrane Kütüphanesi
6 Risk Hesapları, NNT, NNH
7 Normali Anormalden Ayırabilmek: Prediktif Değer Yöntemi
8 Öğrenci Sunumları-1
9 Öğrenci Sunumları-2
10 Sınav
Kaynaklar
1- www.cochranelibrary.com 2-Hayran O, Özbek H. Sağık Bilimlerinde Araştırma ve İstatistik Yöntemler (SPSS Uygulama Örnekleri ile Genişletilmiş 2. Baskı) Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul, 2017 3-Straus SE, Glasziou P, Richardson WS, Haynes RB. Evidence-Based Medicine: How to Practice and Teach EBM. 5th ed., 2018. 4-Goodman MS. Biostatistics for Clinical and Public Health Research. Routledge, New York, 2017. 5-Bruce N. Quantitative Methods for Health Research : a practical interactive guide to epidemiology and statistics. Second ed., NJ:Wiley, 2018. 6-Greenhalgh T.
How to read a paper: the basics of evidence-based medicine. Wiley, BMJ Books, 2014.
Ders notları

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
PY1: İnsana ait (tıbbi) yapısal (morfolojik) ve işlevsel (fonksiyonel) normal yapıyı ve bozukluk (hastalık) durumlarını bilir.
0
PY3: Bozukluk (hastalık) durumlarının nedenlerini, korunma yollarını ve toplum sağlığının teşviki ve geliştirilmesi yöntemlerini bilir.
0
PY4: Sağlıkla ilgili bilgilerini ileri düzeyde geliştirebilme ve uygulayabilme yöntemlerini bilir.
X
0
PY5: Sağlıkla ilgili disiplinler arası ileri düzeyde bilgiye ulaşır, bilgiyi yorumlar ve uygular.
X
0
PY7: Teşhis için tetkik verilerini yorumlar ve klinik verilerle karşılaştırır ve çözüm önerileri geliştirir.
X
0
PY8: Birey ve toplum sağlığının teşviki ve geliştirilmesi için uygun araçları seçip uygulayabilir.
0
PY9: Sağlıkla ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak planlar ve yürütür.
X
0
PY10: Birey ve toplum sağlığının teşviki ve geliştirilmesinde karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
0
PY11: Teşhis ve tedavi için insan bedenine yapacağı her türlü uygulamanın sorumluluğunu alır.
0
PY12: Kişisel öğrenme gereksinimlerini belirler ve yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştir.
0
PY13: Sağlık alanında edindiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
X
0
PY14: Hastayı, ilgili kişi ve kurumları ve toplumu sağlık sorunu ile ilgili bilgilendirir, çözüm önerilerini yazılı ve/veya sözlü olarak aktarır.
X
0
PY15: Sağlığın teşviki ve geliştirilmesi ile ilgili önerilerini verilerle destekleyerek disiplinler arası uzmanlarla paylaşır.
0
PY16: İngilizceyi en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak, alanındaki bilgileri izler ve iletişim kurar.
X
0
PY17: En az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
X
0
PY18: Sağlık alanı ile ilgili verilerin elde edilmesi, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.
0
PY19: İş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 7 8 56
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 1 18 18
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 2 12 24
Proje Sunumu / Seminer 2 4 8
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 6 6
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 112
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 4,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu