Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
ACİL TIP 20+340 - 10,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Staj
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. Bedia GÜLEN
Dersi Verenler Doç.Dr. Bedia GÜLEN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Acil servis stajında öğrenciler; preklinik ve klinik dönemlerde kazandığı temel bilgi, beceri ve tutumları geliştirip uygulayacaklardır. Acil servise başvuran dahili, cerrahi veya yaralanmalı hastalara genel yaklaşım ilkelerini bilerek, tanı ve acil tedavi yöntemleri dahil acil servis yönetim sürecini öğrenecekler, ayrıca acil servise başvuran adli vakaların genel değerlendirme ve rapor yazma sürecini yapabileceklerdir.
Dersin İçeriği Bu ders; Akut koroner sendromlarda EKG,Dar kompleks taşidisritmilerde EKG,Geniş kompleks taşidisritmilerde EKG,Bradidisritmilerde EKG ,Acil serviste senkop hastasına yaklaşım,Acil serviste çoklu travmalı hastaya yaklaşım,Acil serviste kafa travmalı hastaya yaklaşım,Çevresel nedenli acil durumlara yaklaşım; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. Akut koroner sendromlarda (AKS) EKG bulgularını tartışabilecektir 1, 11, 12, 18 F
1.1. STEMI EKG bulgularını açıklar 1, 11, 12, 18 F
1.2. NSTEMI-AKS EKG bulgularını açıklar 1, 11, 12, 18 F
2.1. Düzensiz, dar ORS kompleks EKG bulgularını açıklar 1, 11, 12, 18 F
2.2. Düzensiz, dar ORS kompleks acil yönetimini açıklar 1, 11, 12, 18 F
2.3. Düzenli, dar ORS kompleks EKG bulgularını açıklar 1, 11, 12, 18 F
2.4. Düzenli, dar ORS kompleks acil yönetimini açıklar 1, 11, 12, 18 F
3.1. Düzensiz, geniş ORS kompleks EKG bulgularını açıklar 1, 11, 12, 18 F
3.2. Düzensiz, geniş ORS kompleks acil yönetimini açıklar 1, 11, 12, 18 F
3.3. Düzenli, geniş ORS kompleks EKG bulgularını açıklar 1, 11, 18 F
3.4. Düzenli, geniş ORS kompleks acil yönetimini açıklar 1, 11, 12, 18 F
4.1. Bradidisritmilerde EKG bulgularını açıklar 1, 11, 12, 18 F
4.2. Bradidisritmilerin acil yönetimini açıklar 1, 11, 12, 18 F
5.1 Hayatı tehdit eden senkop nedenlerini açıklar 1, 11, 12, 18 F
5.2 Hayatı tehdit eden senkop nedenlerinin acil yönetimini açıklar 1, 11, 12, 18
6.1. Birincil değerlendirme basamaklarını açıklar 1, 11, 12, 18 F
6.2. Hayatı tehdit eden travmaya bağlı klinik durumları açıklar 1, 11, 12, 18 F
6.3. Hayatı tehdit eden travmaya bağlı klinik durumların acil yönetimini açıklar 1, 11, 12, 18 F
6.4. İkincil değerlendirme basamaklarını açıklar 1, 11, 12, 18 F
7.1. Birincil değerlendirme basamaklarını açıklar 1, 11, 12, 18 F
7.3. Hayatı tehdit eden kafa travmasına bağlı klinik durumların acil yönetimini açıklar 1, 11, 12, 18 F
7.4. İkincil değerlendirme basamaklarını açıklar 1, 11, 12, 18 F
7.5 Kafa travması şiddet derecelendirmesini tanımlar 1, 11 F
7.6. Hafif, orta ve ciddi kafa yaralanmalarının acil yönetimini açıklar 1, 11, 12, 18 F
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 11: Seminer, 12: Örnek Olay, 18: Vaka Çalışması
Ölçme Yöntemleri: F: Performans Görevi
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Akut koroner sendromlarda EKG
2 Dar kompleks taşidisritmilerde EKG
3 Geniş kompleks taşidisritmilerde EKG
4 Bradidisritmilerde EKG
5 Acil serviste senkop hastasına yaklaşım
6 Acil serviste çoklu travmalı hastaya yaklaşım
7 Acil serviste kafa travmalı hastaya yaklaşım
8 Çevresel nedenli acil durumlara yaklaşım
Kaynaklar
Tintinalli Acil Tıp: Kapsamlı Bir Çalışma Kılavuzu. Nobel Yayınevi, 2013

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
PY1: İnsana ait (tıbbi) yapısal (morfolojik) ve işlevsel (fonksiyonel) normal yapıyı ve bozukluk (hastalık) durumlarını bilir.
X
0
PY3: Bozukluk (hastalık) durumlarının nedenlerini, korunma yollarını ve toplum sağlığının teşviki ve geliştirilmesi yöntemlerini bilir.
0
PY4: Sağlıkla ilgili bilgilerini ileri düzeyde geliştirebilme ve uygulayabilme yöntemlerini bilir.
0
PY5: Sağlıkla ilgili disiplinler arası ileri düzeyde bilgiye ulaşır, bilgiyi yorumlar ve uygular.
0
PY7: Teşhis için tetkik verilerini yorumlar ve klinik verilerle karşılaştırır ve çözüm önerileri geliştirir.
0
PY8: Birey ve toplum sağlığının teşviki ve geliştirilmesi için uygun araçları seçip uygulayabilir.
0
PY9: Sağlıkla ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak planlar ve yürütür.
0
PY10: Birey ve toplum sağlığının teşviki ve geliştirilmesinde karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
0
PY11: Teşhis ve tedavi için insan bedenine yapacağı her türlü uygulamanın sorumluluğunu alır.
X
0
PY12: Kişisel öğrenme gereksinimlerini belirler ve yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştir.
0
PY13: Sağlık alanında edindiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
0
PY14: Hastayı, ilgili kişi ve kurumları ve toplumu sağlık sorunu ile ilgili bilgilendirir, çözüm önerilerini yazılı ve/veya sözlü olarak aktarır.
X
0
PY15: Sağlığın teşviki ve geliştirilmesi ile ilgili önerilerini verilerle destekleyerek disiplinler arası uzmanlarla paylaşır.
0
PY16: İngilizceyi en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak, alanındaki bilgileri izler ve iletişim kurar.
0
PY17: En az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
0
PY18: Sağlık alanı ile ilgili verilerin elde edilmesi, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.
0
PY19: İş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 40 7 280
Rehberli Problem Çözme 1 2 2
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 3 3
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 285
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 10,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu